Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit een tiental personen die de algemene strategie van de coöperatie verfijnen en goedkeuren. Ze worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat genomen beslissingen goed worden uitgevoerd door de vaste medewerkers.

Samenstelling

  • Voorzitter: Bayot Bernard
  • Brissaud Olivier
  • Da Silva Paula
  • Dupin Gilles
  • Janmart André
  • Levie François
  • Tom Olinger
  • Van Keirsbilck Felipe
  • Jean-Marc Poisson

Kandidaten

We kijken uit naar nieuwe kandidaten die de raad van bestuur willen versterken.

Van een bestuurder verwachten we dat hij of zij een onafhankelijke expert en een betrouwbare professional is. Zo verzamelen we de nodige kennis, ervaring en vaardigheden om onze toekomstige bank goed te besturen. En om zowel onze economische als onze maatschappelijke doelstellingen te behalen. De raad van bestuur is idealiter ook een afspiegeling van de diversiteit van onze coöperanten.

Wilt u zich kandidaat stellen of krijgt u graag wat meer info? Neem dan contact op met de voorzitter van NewB of met de secretaris van de raad van bestuur (zie hieronder).

Op dit moment zoeken we in de eerste plaats vrouwelijke bestuurders, om het genderevenwicht in de raad te verbeteren.

Formulier voor kandidaten (voorbehouden aan coöperanten).

Contact

De contactpersoon is Bernard Bayot : b.bayot@newb.coop