Actueel

Nieuwe steun voor NewB

We verwelkomen Finance Watch, Alterfin et Cohousing Project als nieuwe lid-organisaties en kijken uit naar vruchtbare samenwerkingen! Met haar slogan "Making finance serve society”, positioneert Finance Watch zich als een natuurlijke partner voor meer duurzame financiën ten dienste van de samenleving. Alterfin is een coöperatie die kapitaal verzamelt om het in ontwikkelingslanden te investeren. Ze doen dit via investeringen in lokale microfinancieringsinstellingen en organisaties van kleine landbouwers. Cohousing Projectsbegeleidt mensen en groepen die in Vlaanderen cohousingprojecten willen starten.  Ze investeert in geschikte sites voor dergelijke projecten. Dank aan deze 3 nieuwe schakels en de 151 andere organisaties voor hun vertrouwen. Door samenwerking kunnen we in 2018 de Belgische financiën doen bewegen!