Kosten

Tarifering volgens vrije bijdrage

Coöperanten betalen voor het gebruik van hun rekeningen en betaalkaart het bedrag dat hun middelen toelaten. Iedereen kiest zelf hoeveel zij of hij betaalt, in de wetenschap wat de werkelijke kost voor NewB is. Zo maken we ons aanbod inclusiever, want toegankelijker voor mensen met minder middelen. 

Kosten

‘Rekeningen en betalingen’ slaat op (de afdeling die zich bezighoudt met) het beheer van de bankrekeningen en betalingen. Het is belangrijk dat we een evenwicht bewaren tussen de kosten van de activiteit voor NewB en de opbrengsten, willen we onze coöperatie financieel gezond houden. 

Elke zichtrekening, elke betaalkaart en elke spaarrekening betekent een bepaalde kost voor de coöperatie.

De kosten opgenomen in de grafiek zijn rechtstreeks verbonden met ‘Rekeningen en betalingen’ (onder andere de informaticaprogramma’s, de behandeling en beveiliging van betalingen, de productie van de kaart, de lonen van de afdeling ‘Rekeningen en betalingen’, enz.), naast onrechtstreekse kosten van ondersteunende activiteiten. Onder ondersteunende activiteiten vallen bijvoorbeeld communicatie en marketing, juridisch advies, het salaris van NewB-medewerkers op andere afdelingen, de huur van kantoren, de organisatie van evenementen, enz..

Door deze kosten kan NewB haar bankproducten niet gratis aanbieden. Dat zou de rentabiliteit en dus het voortbestaan van de coöperatie in gevaar brengen.

Inkomsten

De inkomsten van ‘Rekeningen en betalingen’ zijn van diverse oorsprong:

Anders dan veel financiële instellingen wil onze coöperatie tarieven hanteren die dicht bij de werkelijke kost van het product liggen. Banken bieden vaak gratis rekeningen aan, maar recupereren het verlies dat ze daardoor lijden via andere diensten of ‘verborgen’ kosten. NewB verkiest een transparante aanpak in overeenstemming met de werkelijke kosten. 

Opgelet: onderstaande kosten zijn schattingen op basis van verschillende scenario’s. De voornaamste bedoeling is om de ordegrootte weer te geven. Sommige kosten zijn moeilijker te voorspellen en kunnen variëren in functie van de prestaties van de activiteit (bijvoorbeeld in het geval van schaalvoordelen). De geschatte cijfers worden met regelmaat herzien om de werkelijke situatie zo juist mogelijk weer te geven. We blijven je transparant informeren over deze kosten, ook wanneer de situatie zou veranderen.

NewB wil een correcte prijs vragen voor elk product. NewB heeft niet als doel om de kosten van gratis diensten over te hevelen naar andere producten en diensten waarvoor ze de kost dan zou moeten verhogen.

Om een idee te krijgen van de prijzen die andere banken in België hanteren voor vergelijkbare diensten kan je terecht op de website van Wikifin, aangeboden door de FSMA. Hierbij is het goed te weten dat NewB je geld niet investeert in schadelijke ondernemingen of sectoren zoals wapenhandel.

Als je meer informatie wil over de tarieven en kosten verbonden aan je rekening(en), contacteer ons dan gerust via info@newb.coop.