10 goede redenen om NewB te steunen 05/11/2019

image that represent 10 goede redenen om NewB te steunen

“Hm, wat is het doel van NewB ook alweer?”

“Een ethische en duurzame bank? Een beetje zoals Triodos, dan?”

“… en waarom zou je coöperant moeten worden?”

 

Praat u ook over NewB in uw omgeving? Dan hebt u deze reacties ongetwijfeld al eens gehoord. Als coöperant hebt u wellicht uw antwoorden al klaar. Maar hoort u voor het eerst over NewB? Dan vindt u hieronder 10 goede redenen om deel te nemen aan ons bankproject.

 

1) Om uw spaargeld ten dienste te stellen van onze samenleving. U kunt er niet omheen: u hebt geen idee wat uw huidige bank doet met het geld op uw rekeningen. Het spaargeld van alle Belgen samen bedroeg in 2018 meer dan 260 miljard euro. Van dat bedrag werd er amper 0,91% duurzaam gespaard. Dat wil NewB veranderen door een zichtrekening en een spaarrekening voor particulieren aan te bieden.

2) Om uw spaargeld op een verantwoorde manier te beheren. Ook al ‘vierden’ we dit jaar al de tiende verjaardag van de financiële crisis, de gevolgen daarvan blijven doorwerken. NewB wil terug naar de kern van bankieren, met een transparant beheer, geen speculatie en beperkte dividenden om een nieuwe ontsporing te voorkomen.

3) Voor meer ethiek op alle niveaus. NewB als project is gebouwd op waarden die aanwezig zijn op alle niveaus van de coöperatie. We doen het bijvoorbeeld zonder bedrijfswagens of bonussen en we hanteren een loonvork van maximaal 1 op 5: de best betaalde medewerker verdient hoogstens 5 keer meer dan de medewerker met het laagste loon. Die verhouding staat heel ver af van de gangbare praktijken in de sector.

4) Om een uniek project te doen slagen. Voor de oprichting van de laatste ‘onafhankelijke’ bank (die dus niet afhangt van een andere bank of van een bestaande financiële instelling) moeten we in België al 50 jaar teruggaan in de tijd. NewB steunen is dus deelnemen aan een uniek project en een kans grijpen die zich niet snel opnieuw zal voordoen.

5) Om mee te beslissen. De bank zal er zijn voor en door burgers. NewB is een coöperatie waarin iedereen over één stem beschikt, los van het aantal aandelen dat iemand bezit. De coöperanten beslissen dus mee tijdens de algemene vergaderingen en worden zo veel mogelijk geraadpleegd over de ontwikkeling van nieuwe producten.

6) Om het Belgische banklandschap door elkaar te schudden. België telt vandaag amper 87 banken, terwijl landen zoals Duitsland of Oostenrijk er respectievelijk 1300 en 600 tellen.

7) Om producten te kunnen gebruiken die overeenstemmen met uw waarden. Om de toekomstige bank te ondersteunen, biedt NewB haar coöperanten al verschillende verzekeringen en een prepaidkaart aan.

8) Om te investeren in een project van bij ons. 84% van de banken die in België aanwezig zijn, komen uit het buitenland. NewB wil daarentegen lokaal actief zijn, zodat uw geld ten dienste staat van projecten in uw buurt.

9) Om deel uit te maken van een netwerk dat positieve verandering predikt. Meer dan 52.000 burgers en 154 middenveldorganisaties steunen NewB al.

10) Omdat NewB niet Triodos is. De aanpak van beide organisaties komt op verschillende punten overeen, maar Triodos biedt geen ethische en duurzame zichtrekening voor particulieren aan en is geen Belgische coöperatie. Het zijn dus 2 verschillende entiteiten die wel een gemeenschappelijk doel delen: een meer verantwoorde financiële sector. En om dat doel te bereiken, zijn 2 organisaties uiteraard niets te veel.

 

Redenen genoeg om u aan te sluiten bij onze burgerbeweging. En de tijd dringt: NewB heeft een grootschalige kapitaalcampagne gelanceerd die zal beslissen over de start van haar bankactiviteiten in 2020. Dit is dus een unieke kans.

Aan ons allemaal om die te grijpen en om bankieren voor goed te veranderen!

 

NewB ecv is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 486 29 29 of klachten@newb.coop. U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen (De Meeûssquare 35, 1000 Brussel). Bel daarvoor naar 02 547 28 71 of ga naar www.ombudsman.as.

Verzekeringsagent - FSMA-nummer 0836324003 - T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr.3067