4 lidorganisaties rond jeugdverenigingen in de kijker 18/04/2019 . Sieglinde & Judith

image that represent 4 lidorganisaties rond jeugdverenigingen in de kijker

Deze maand zetten we met het team Coöperatief Leven van NewB enkele organisaties in de kijker die actief zijn in het jeugdwerk. Het zijn ook de jongeren die het voortouw hebben genomen in de Belgische klimaatbeweging. Ze krijgen daarvoor wereldwijd erkenning en wij doen daar via dit bericht over jeugdwerk graag nog een schepje bovenop 😉

 

De Conseil de la Jeunesse Catholique is een koepelorganisatie van jeugdverenigingen die ongeveer 50 jaar geleden werd opgericht. Ze bestaat uit 23 organisaties die samen bijna 200.000 jongeren onder hun leden tellen.

De CJC vervult enkele essentiële functies voor haar 23 leden. Ze biedt opleidingen aan, verleent administratieve, logistieke en financiële steun, creëert werkgelegenheid in de jongerenorganisaties en lobbyt bij uiteenlopende instanties, waaronder de politiek.

De CJC deed net een aantal aanbevelingen in het kader van de verkiezen van volgende maand. De organisatie sprak zich uit over heel verschillende, maar stuk voor stuk belangrijke thema’s voor jongeren: mobiliteit, cultuurbeleving, milieu, sociale bescherming en onderwijs.

Dit zijn de leden van de CJC: Gratte, Jeunes Organisés et Combatifs, Eco-logique, Animagique, Musée du Capitalisme, Réseau des Consommateurs Responsables, Bas les Masques, Jeune et Citoyen, BE Larp, Volont’R, Odyssea, MagMa, Réseau Jeunesse, Indictions, Kaleo, Les Guides, Actions Médias Jeunes, SIAJ, Jeunesse et Santé, Carrefour 19, Fédération Nationale des Patros, Jeunes CSC en Conseil Jeunesse Développement.

Meer info op de website van de CJC

 

Relie-F is een pluralistische jongerenorganisatie die sinds 2002 als koepelvereniging wordt erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. Het pluralisme vormt het hart van deze organisatie. Op haar website valt te lezen dat ze komaf wil maken met de banden tussen de overheid en het maatschappelijke middenveld. Ze wil dus de verzuiling opheffen.

De koepelorganisatie biedt ook een aantal diensten aan haar 19 leden aan: ze brengt hen met elkaar in contact, organiseert opleidingen, communiceert over de activiteiten van de leden en behartigt hun belangen op sectorniveau.

Ook Relie-F heeft, in de aanloop naar de verkiezingen in mei, een rapport uitgebracht met 89 aanbevelingen voor een ‘ondersteunde, inclusieve en pluralistische jeugdsector’.

De leden zijn heel divers, met onder meer politieke jeugdbewegingen, studentenverenigingen en organisaties die werken rond ecologisch burgerschap.

Dit zijn de 19 leden die deel uitmaken van de koepel: FEF, Coala, SPJ, Jeunes cdH, Asmae, Arc-en-Ciel, Académie Citoyenne de BAO-Jeunesse, CEF, CHEFF, La Coordination-CRH, Crible, DéFI Jeunes, Ecolo J, Empreintes, FCJMP, Quinoa, SVI, UEJB en YFU Bruxelles-Wallonie.

Meer info op de website van Relie-F

 

Ieder kind is anders. En dit kan problemen opleveren, want het is niet altijd gemakkelijk om de verschillen van de andere te overbruggen. Tumult vzw geeft deze overbrugging een duwtje in de rug door het ontmoeten te stimuleren. Ze leren jongeren op een constructieve manier om te gaan met conflict door te vertrekken vanuit wat gemeenschappelijk is, in een poging om kinderen en jongeren vredevol te laten samenleven.

Concreet gebeurt dit aan de hand van multiculturele kampen, animatorcursussen en inleefreizen. Vaak bestaan deze reizen uit een gemixte groep van Belgen en nieuwkomers. De vrijwilligers van Tumult vormen de motor van de organisatie. Jeugdwerkers krijgen vormingen over pesten, straffen en belonen en leren om ruzie te maken. De organisatie empowert jongeren om hun mening te vormen en deze te laten horen, om zo kritische geest te ontwikkelen.

In 2018 won Tumult de emancipatieprijs voor gemeenschapsvorming en de Cera-prijs ‘jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen’.

Meer info op de website van Tumult

 

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen en vertegenwoordigd zo’n 400 jeugdhuizen verspreid over heel Vlaanderen, op bovenlokaal niveau. Ze biedt ondersteuning aan hun leden via informatie, vorming, opleiding, begeleiding en advies. Daarnaast zet ze thema’s die hen aanbelangen op de kaart en verdedigd hun belangen. Formaat zet projecten op, sluiten samenwerkingsverbanden en bouwen actief mee aan netwerken binnen en buiten het jeugdwerk, tot in het buitenland toe. Het is een ambitieuze en dynamische organisatie van vrijwilligers, ondersteund door een team van gedreven en deskundige professionals.

Formaat verenigt vele duizenden jongeren die met veel liefde en goesting aan het roer staan van hun eigen jeugdhuis. Het zijn plaatsen waar jongeren kansen krijgen, waar ze aangemoedigd worden om initiatief te nemen en engagement te tonen. Een veilige plaats voor en door jongeren waar dromen toegestaan is en waar talenten kunnen ontwikkeld worden.

Via inspirerende en innovatieve projecten daagt Formaat zowel de jeugdhuizen als zichzelf permanent uit onder het motto: ‘Samen sterk, voor straffer jeugdhuiswerk’.

Meer info op de website van Formaat