6 dingen om te onthouden uit onze laatste enquête 19/12/2018

image that represent 6 dingen om te onthouden uit onze laatste enquête

Meer dan 5000 mensen vulden onze enquête over (onder andere) de huidige en de toekomstige verzekeringen van NewB in. Dank u wel! Uw antwoorden bevestigen grotendeels de resultaten van onze vorige bevraging in 2015. Dankzij u kunnen we voortbouwen op een stevige basis. Dat is goed nieuws, want zowel voor als na de oprichting van onze bank moeten de verzekeringen instaan voor een belangrijk deel van onze inkomsten.

1. Verzekeringen? Het zal wel zijn!

Misschien had u graag nog meer in detail geantwoord. Toch bood deze enquête al meer antwoordmogelijkheden dan de vorige. Op de vraag ‘Overweegt u om één van deze verzekeringen af te sluiten bij NewB?’ kon u nu ‘ja’, ‘nee’ of ‘misschien’ antwoorden.

Die laatste optie was er nog niet in de vorige enquête. Daardoor stelden we vast dat heel wat mensen die toen ‘nee’ antwoordden onze verzekeringen niet zo categoriek afwezen als gedacht. Hieronder ziet u een vergelijking van de resultaten over onze toekomstige woningverzekering:

De volgende keer voegen we de optie ‘Ik heb dit type verzekering niet nodig’ toe voor mensen voor wie een vraag niet van toepassing is. Beloofd! Denk bijvoorbeeld aan de autoverzekering voor mensen die geen auto hebben.

2. Het winnende trio

Dit zijn de verzekeringen die u volgens de enquête het meest interesseren:
-    familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
-    woningverzekering
-    autoverzekering 

De autoverzekering is er vandaag al. En aan de 2 andere verzekeringen zijn we op dit moment hard aan het werken …

3. Een autoverzekering? Welke autoverzekering?

We hebben in elk geval een stap vooruit gezet op het vlak van communicatie. Want 30% van de deelnemers aan de enquête wist nog niet dat de NewB Autoverzekering al gelanceerd is. Sinds vorige week hoeft u trouwens niet meer eerst in te loggen om een snelle simulatie te maken. Ga er dus voor en zet uw verzekering vandaag nog ten dienste van onze coöperatie.

4. Ethisch, maar niet tegen elke prijs

Een verzekering die uw waarden respecteert, is belangrijk voor u. 63% van de deelnemers vindt ethiek een goede reden om van verzekeraar te veranderen … maar niet tegen elke prijs. Een groot deel onder u gaf aan dat de prijs nog belangrijker is bij de keuze voor een verzekering. We proberen het juiste evenwicht te vinden zodat onze verzekeringen u een kwaliteitsvolle dekking bieden tegen een eerlijke prijs.

5. De bank voor alles

32% van de deelnemers wil pas een verzekering afsluiten zodra NewB een bank is geworden. Dat standpunt begrijpen en respecteren we. We moeten daar wel aan toevoegen dat de komst van onze bank net voor een groot deel afhangt van de resultaten van de verzekeringsproducten. 

6. Uw ideeën om te mobiliseren

Sociale media, video’s, mond-tot-mondreclame, lokale evenementen, tupperwareparty’s, peterschap: u was om ter creatiefst in uw ideeën om in 2019 zo veel mogelijk mensen te mobiliseren rond onze coöperatie. We gaan ermee aan de slag, zeker weten. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot onze campagne volgend jaar zwaar viraal gaat. Laat de naam van NewB al maar eens vallen, zo tussen de zalmtoastjes en de hertenfilet.

Nogmaals hartelijk bedankt aan iedereen die deelnam aan de enquête!

 

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA, met maatschappelijke zetel in 1 Avenue des Cités Unies d'Europe 1, 41103 Frankrijk en ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer B 414.086.355. Monceau Générale Assurances SA handelt in België onder VDV-nummer 3067 en staat en onder toezicht staat van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd in de 61, rue Taitbout 61, 75436 Paris cedex 09.