Algemene vergadering van 2018 : jullie vragen 11/10/2018 . Matthias & Nicolas

image that represent Algemene vergadering van 2018 : jullie vragen

Op onze algemene vergadering in juni ontvingen we heel wat vragen van geëngageerde coöperanten. Die hebben we toen stuk voor stuk persoonlijk beantwoord. Hieronder vindt u – zoals beloofd – een compilatie van al die vragen. En van onze antwoorden, uiteraard.

 

 1. Zal de autoverzekering ook autodelen gemakkelijker maken? Dit vraagt andere clausules, maar is wel erg in overeenstemming met onze waarden. Lukt dit bijvoorbeeld zonder de eigen bonus-malus te beïnvloeden bij beschadiging door een andere bestuurder die de auto deelt? Of zonder dat andere autodelers ook coöperant moeten worden?

Dit is absoluut een interessante piste. We leggen overigens contact met autodeel-initiatieven om de mogelijke formules te bekijken. Wat in onze huidige formule nu al kan, is om op de polis van de hoofdbestuurder een aantal namen toe te voegen van ‘vaste’ mede-gebruikers (als die hun rijbewijs al 5 jaar hebben). Deze vermelding in het contract is interessant voor iemand die zijn/haar auto deelt met andere gebruikers.

 1. Wat gebeurt er met het geld van de tweede coöperatie als de vergunning als kredietinstelling wordt gehaald?

Verzamelen we het vereiste kapitaal en krijgen we groen licht van de Nationale Bank van België? Dan zijn we van plan om het kapitaal van die tweede coöperatie in te brengen in de huidige coöperatie. De tweede coöperatie zou dan opgaan in de huidige en ophouden te bestaan.

 1. De coöperanten en supporters vormen niet alleen een financiële basis, maar ook een groep mensen met expertises, een netwerk, … Hoe maken jullie hiervan gebruik om de taken van het personeel te verlichten, om kleine projecten mee uit te werken, enzovoort? Kunnen jullie voorbeelden geven van waar dit goed/moeilijk loopt? Opportuniteiten?

De collectieve intelligentie is een belangrijke troef voor coöperaties zoals de onze. Geregeld krijgen we van coöperanten (burgers en organisaties) waardevolle tips en suggesties. Onze ambassadeurs steken dan weer de handen uit de mouwen rond specifieke thema’s. Concreet is er altijd vertaal- en naleeswerk om de leesbaarheid van onze teksten te verbeteren. We werken daarvoor samen met een ‘leescomité’ dat nieuwe krachten altijd waardeert. Globaal zijn we tevreden over deze samenwerking.

 

Daarnaast zijn er zeker nog opportuniteiten om heel het luik ‘co-creatie’ uit te breiden. We denken daarbij onder andere aan vlotte pennen of fotografen die mee voor inhoud zorgen op de blog van onze nieuwe website.

 1. Kunnen jullie al een voorlopig resultaat geven van de VELT-kaart? Hoeveel nieuwe kaarten werden door individuele coöperanten aangevraagd? Is er een actieplan om de kaart te promoten?

Op dit ogenblik zijn er 148 VELT-kaarten in omloop. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt op meer, maar het is aan VELT om dat aantal op te drijven. Hopelijk lukt dat onder andere met het akkoord dat VELT afsloot met Origino, een keten van bio-winkels. Zij geven 5% korting als iemand betaalt met een VELT-kaart.

 1. Welk statuut krijgt het nieuw opgehaalde geld als het vereiste kapitaal wordt verzameld en we een bankvergunning krijgen?

In eerste instantie verzamelen we kapitaal in een tweede coöperatie. Op termijn zou die coöperatie, en haar middelen, opgaan in het huidige NewB. Het gaat dus echt om kapitaal dat nodig is om bankactiviteiten op te starten.

 1. Hoe zijn jullie aan de schatting van 490.000 euro omzet voor de verzekeringen gekomen? Dit lijkt mij niet realistisch, de verkoop begint pas op 3 september.

In het algemeen zijn alle bedragen in de begroting gebaseerd op heldere veronderstellingen en berekeningen. Dit geldt zowel voor de samenvatting die we op de algemene vergadering voorstelden als voor de meer gedetailleerde begroting die we intern gebruiken. Elke maand bekijken we de begroting opnieuw en sturen we bij indien nodig.

 

Daarnaast is het goed om te weten dat er soms een link is tussen de voorziene uitgaven en de verwachte inkomsten. Je kan bijvoorbeeld maar een belangrijke omzet aan verzekeringen realiseren als daar ook uitgaven voor promotie tegenover staan.

 

Om concreter in te gaan op de vraag: het opgegeven bedrag dateert van de raad van bestuur van eind april 2018, toen we ons baseerden op gegevens van begin/midden april 2018. De inschatting op dat moment was dat we zowel de kaartverzekering als de autoverzekering zouden kunnen lanceren in juni 2018. Om verschillende redenen is dat uiteindelijk niet gelukt.

 

 1. Stel: je investeert in de nieuwe coöperatie en de bank wordt opgericht. Wordt deze geldsom dan omgezet in een nieuw aandeel of in een eerste bedrag op je rekening?

We willen de investeringen als kapitaal inbrengen. Eerst in de nieuwe coöperatie, in een volgende fase in het huidige NewB. Aan zo’n kapitaalsinvestering is altijd een hoger risico verbonden. Het gaat dus niet om geld op een beschermde spaarrekening.

 

Dat nieuwe kapitaal hebben we nodig om de bankactiviteit op te zetten.  Pas na de oprichting van de bank zouden zicht- en spaarrekeningen kunnen worden geopend, maar dat is dus een ander verhaal.

 1. Het aandeel van 20 euro was op 31 december 2017 nog 10,59 euro waard. Als ik straks 1000 euro investeer in de nieuwe coöperatie en de banklicentie wordt afgeleverd, wordt mijn 1000€ dan meteen maar 529,5 euro waard?

Het korte antwoord? Nee, de waarde zal wellicht hoger liggen: tussen de huidige waarde en 20 euro. Waarom is dat? Omdat er een belangrijk pakket kapitaal bij komt en de gecumuleerde verliezen dus over een grotere hoeveelheid kapitaal kunnen worden gespreid.

 

Het bredere plaatje ziet er zo uit: als we aan alle voorwaarden van de Nationale Bank van België voldoen (waaronder het vereiste startkapitaal), dan willen we het nieuw verzamelde kapitaal onderbrengen in de huidige coöperatie. De nieuwe, tweede coöperatie zou dan ophouden te bestaan.

 

Juristen en fiscalisten zoeken nu uit hoe dat technisch zou verlopen, inclusief de valorisatie. Het is de bedoeling om alle aandelen dezelfde waarde te geven zodra beide coöperaties samensmelten. Dit betekent dat de waarde van het aandeel in de huidige coöperatie (geactualiseerd 10,59 euro) op slag zal verhogen. En dat de waarde van het nieuwe aandeel (20 euro) zal dalen naar een bedrag tussen de geactualiseerde 10,59 euro en 20 euro. Opgelet: aandelen zijn natuurlijk risicokapitaal. Het is mogelijk dat de geactualiseerde waarde van de huidige aandelen tegen dan lager ligt dan de 10,59 euro van vandaag.

 

Daarna is het uiteraard de bedoeling om het kapitaal terug op te bouwen dankzij de activiteiten van de bank. De waarde van alle aandelen zou dan geleidelijk kunnen evolueren tot de nominale waarde van 20 euro (voor B-aandelen). Blijven de activiteiten gunstig evolueren? Dan zouden we uiteindelijk dividenden kunnen uitkeren.

 1. Welke interesten zullen we krijgen op het bedrag dat opgehaald wordt om een vergunning als kredietinstelling te krijgen?

Globaal zouden we dat geld als kapitaal in een nieuwe coöperatie inbrengen. Later zou dat kapitaal op haar beurt ingebracht worden in de coöperatie NewB, opnieuw als kapitaal.

 

Kapitaal kan pas een dividend opleveren als er winst wordt gemaakt. En dat is nog niet aan de orde in onze opstartfase. Zoals u weet, hebben we kapitaal geïnvesteerd om te geraken waar we nu staan. De verliezen die je in een opstartfase maakt, peuzelen een deel van dat kapitaal op. Door als bank activiteiten te ontplooien en omzet te genereren, hopen we winst te maken die de overgedragen verliezen uit het verleden kan aanzuiveren. Eens dat is gebeurd, komen mogelijke dividenden in beeld.

 

De geplande kapitaalronde dient om geld te verzamelen om de bankactiviteit mogelijk te maken. Want zo’n financiële buffer is een noodzakelijke voorwaarde. En laten we duidelijk zijn: als we dat niet zelf doen, wie gaat het kapitaal dan wel inbrengen? Het is de prijs voor onze onafhankelijkheid. Het is een investering op lange termijn, met maatschappelijke meerwaarde nu en hopelijk financiële meerwaarde later.

 1. De NewB-kaart is eigenlijk een PFS-kaart. Is er ook onderzocht om een virtuele bank op te richten, zoals Hello bank? Dat is niet ideaal, maar beter een ethische virtuele bank dan een hypothetische echte, niet?

De bankenreglementering voorziet geen optie ‘virtuele bank’. Hello bank! is eigenlijk een filiaal van BNP Paribas Fortis. We hebben wel verschillende andere formules afgetoetst, onder andere via buitenlandse samenwerkingen. Maar we willen in België eigen zicht- en spaarrekeningen aanbieden waarop je een loon kan storten (wat bijvoorbeeld niet kan met een kaart). Dan is een volwaardige banklicentie de enige optie. Het is die weg die we nu bewandelen. En het is sowieso de meest zuivere weg, want op die manier blijft de klantenportefeuille eigendom van de coöperatie. Ook daarom concentreren we ons nu op deze weg. Op de algemene vergadering kregen we overigens geen mandaat voor eventuele zijsprongen.

 1. Hoe rechtvaardigen jullie het aanbieden van een autoverzekering? Dit gaat in tegen basiswaarden zoals duurzaamheid.

Het is de bedoeling om een divers pakket van verzekeringsproducten aan te bieden. Dat heeft verschillende redenen:

 • We willen in onze dienstverlening de verschillende verwachtingen en behoeften van coöperanten dekken.

 • Niet alleen banken zijn toe aan meer ethiek en duurzaamheid. We gaan de uitdaging aan om aan verschillende financiële diensten een ethische en duurzame dimensie toe te voegen.

 • Hoe gediversifieerder onze omzet, hoe beter. Dat is ook een pluspunt in het bankdossier.

 • Zo bevorderen we de samenwerking met Monceau, hoe dan ook een belangrijke aandeelhouder die het mogelijk maakt om ons bankdossier voor te bereiden.

 • In een pakket met kaart-, auto- en brandverzekeringen hebben we beslist om de autoverzekering eerst te lanceren. Waarom?

  • Qua potentiële omzet is de autoverzekering veruit de belangrijkste. Dit was zonder meer het hoofdargument.

  • Autoverzekeringen zijn het meest complex, onder andere omdat je met verschillende leveranciers moet samenwerken, zoals de schaderegelaars. Als dit helemaal op punt staat, maak je gemakkelijker andere afspraken met leveranciers.

  • De autoverzekering is ook het meest uitdagend voor onze eigen medewerkers. We konden starten met een sterk team. Zij zetten hun tanden meteen in het domein waarin hun competenties het meest renderen.

 

Moeten we de autoverzekering in de hoek zetten uit duurzaamheidsoverwegingen? Dat blijkt alvast niet uit de verwachtingen van de coöperanten die over een auto beschikken. En wie zijn wij om hen met de vinger te wijzen? We bieden alvast een product aan dat we zo goed mogelijk inhoudelijk willen invullen.

 

Hadden we, uit ideologische overwegingen, een fietsverzekering voorrang moeten geven, terwijl haar omzet vele malen lager ligt? NewB is nu eenmaal ook een project dat economisch moet redeneren. Onze aandeelhouders verwachten terecht dat we zo weinig mogelijk cash verbranden … Ook die afweging moeten we dus in een coöperatie als de onze maken. Maar laat ons wel wezen: uiteraard mikken we in de toekomst ook op een fietsverzekering.

 

Ook benieuwd naar de vragen die we in het Frans ontvingen? Lees ook die vragen én antwoorden.

 

 

 

 

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA, met maatschappelijke zetel 1 Avenue des Cités Unies d'Europe, 41103 Vendôme, Frankrijk en ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer B 414.086.355 en onder toezicht staat van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd aan de 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09, en handelend in België onder VDV-nummer 3067.

 

De GoodPay Prepaid Mastercard wordt uitgegeven door Prepaid Financial Services Limited overeenkomstig de licentie van Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services Limited heeft van de Financial Conduct Authority toestemming gekregen voor de uitgifte van elektronisch geld en het verlenen van betalingsdiensten op grond van de Electronic Money Regulations 2011, FRN 900036. Maatschappelijke zetel: Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London, W1B 3AT, Verenigd Koninkrijk. Registratienummer: 06337638.