Antwoorden op de vragen van de algemene vergadering 08/12/2020 . Het NewB team / L'équipe NewB

image that represent Antwoorden op de vragen van de algemene vergadering

Meer dan 400 vragen kregen we van jullie tijdens de algemene vergadering van 21 november. We groeperen ze en publiceren de antwoorden op onze website. Het kan zijn dat je vraag nog niet voorkomt op de pagina. Dat wil gewoon zeggen dat ze nog niet aan de beurt kwam. We vullen het artikel de komende weken gaandeweg aan.

==> Alle vragen en antwoorden vind je op de pagina voor de algemene vergadering.

 


We kregen vragen over de volgende onderwerpen:

  1. Bankproducten (rekeningen, kaart, kredieten, verzekeringen, beleggingen, enz.) 

  2. Het sociaal en milieuhandvest 

  3. Bestuur en salarisbeleid 

  4. Onze nieuwe CEO 

  5. Diversiteit bij NewB 

  6. Vragen voor het maatschappelijk comité

  7. Vragen aan Tom Olinger

  8. Vragen voor het maatschappelijk comité

  9. Investeringen

  10. Diverse vragen