De resultaten van de tariefenquête 15/07/2020 . Nicolas

image that represent De resultaten van de tariefenquête

Enkele weken geleden vroegen we je mening over de tarifering van de toekomstige betaalmiddelen van NewB. De enquête bestond uit veel gedetailleerde en best complexe vragen, toch deelden meer dan 15.000 (!) coöperanten hun mening met ons. Dat vinden wij heel fijn! Hier zijn de resultaten van die grote tariefenquête.

 

We beginnen met goed nieuws: niet alleen hebben veel mensen gereageerd, hun profiel is ook gevarieerd. Net als bij de kapitaalcampagne vorig jaar is de meest vertegenwoordigde leeftijd bij de deelnemers 29 jaar, maar in het algemeen is er een goede spreiding over alle leeftijdscategorieën.

 

 

Nog meer goed nieuws: een duidelijke trend in de voorkeuren voor de tarifering tekent zich af. De meerderheid (71,2 % van de respondenten) is voorstander van een test met vrije prijszetting tijdens de eerste maanden dat de bank operationeel zal zijn. Iedereen betaalt dan hoe veel zij of hij wil voor het gebruik van de verschillende producten, goed wetend wat die de coöperatie effectief kosten. Zo willen we een inclusief beleid voeren, waarbij minder bemiddelde mensen ook toegang krijgen tot de bank. Daarnaast is 77% van de deelnemers er voorstander van dat we een minimumprijs hanteren voor de producten.

Voor de tarifering van de rekeningen en de kaarten had je de keuze tussen een gratis kaart en een kaart waarvoor je betaalt, omgekeerd een gratis bankkaart, maar een rekening waarvoor je betaalt, of een verdeelde kost tussen de twee producten. Meer dan 61% koos voor de derde optie.

We peilden ook naar je voorkeur voor de tarifering voor geldafhaling. Per afhaling aan de bankautomaat (met de betaalkaart in België en Europa) moet NewB 0,70 euro betalen aan de bank waartoe de automaat behoort. Dat is niet niets en voor onze coöperatie, met haar beperkte middelen, is het moeilijk om deze dienst gratis aan te bieden. We lieten je de keuze tussen twee formules: een forfaitaire kost die iets hoger ligt, maar waarbij je als kaarthouder 24 afhalingen per jaar krijgt, of een tweede, iets goedkopere optie, die jou 0,70 euro per afhaling kost. Met 69% was de tweede optie duidelijk de favoriet.

Een rekening openen en inloggen bij je online bank kan via je smartphone (86% van de respondenten heeft er een) of met een speciale Digipass (uitgerust met een camerasysteem, waardoor je zonder kaart toegang krijgt tot je bankrekening). Die kost de coöperatie ongeveer 13 euro en we vroegen je of die last volgens jou moet worden verdeeld over de coöperanten, dan wel moet worden gedragen door de persoon die hem gebruikt, of een mengeling van de twee opties. 30% was voorstander van deze derde mogelijkheid, maar 50% koos voor het principe ‘de gebruiker betaalt’.

 

 

Met veel zorg lazen we de 3.732 opmerkingen die de respondenten toevoegden. Verschillende mensen lieten ons weten dat ze teleurgesteld zijn dat NewB geen gratis rekeningen en kaarten voor iedereen zal aanbieden. We hebben geprobeerd om via deze enquête te tonen dat al deze diensten een kostprijs hebben voor onze coöperatie. Bij sommige banken zijn deze diensten inderdaad gratis, maar die halen hun winst elders vandaan en kunnen daardoor dit soort lokartikelen aanbieden.

We herinneren je er graag aan dat:

  • we boven alles de financiële stabiliteit willen waarborgen van de bank die van ons allemaal is,

  • dankzij het enthousiasme voor de vrije prijszetting mensen met minder middelen ook minder hoeven te betalen,

  • NewB zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat jouw geld een positieve impact heeft op de samenleving,

  • de betaalkaart die we aanbieden meer betaalmogelijkheden zal hebben dan traditionele kaarten (online en wereldwijd betalen).

 

Ter herinnering: de eerste NewB-rekeningen zullen vóór het einde van het jaar worden geopend. De betaalkaart die erbij hoort volgt om technische redenen enkele maanden later.

 

Nogmaals dank voor je deelname!