Een maatschappelijk comité ten dienste van onze waarden 22/08/2019 . Nicolas

image that represent Een maatschappelijk comité ten dienste van onze waarden

NewB draait in de eerste plaats om waarden en om de wil om ons geld ten dienste te kunnen stellen van een betere samenleving. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze mooie woorden geen holle woorden worden? Dat leggen we u hieronder beknopt uit.

 

Gemakkelijk gezegd?

Hoeveel ethische projecten raakten er al niet afgeleid van hun nobele doelen door compromissen en vriendendiensten? Schandalen zoals dat van Samusocial herinneren ons eraan dat, zelfs met de beste bedoelingen ter wereld, misbruik op lange termijn altijd mogelijk is.

 

Vastbesloten om niet af te wijken van haar eigen goede bedoelingen, besliste NewB al bij de oprichting om enkele kernwaarden rechtstreeks te verankeren in de statuten van de coöperatie. En in plaats van de controle op het respect voor die waarden alleen over te laten aan de democratische stem van haar leden, besliste NewB ook om een onafhankelijk comité op te richten dat er specifiek over waakt dat NewB trouw blijft aan haar oorspronkelijke project.

 

Het maatschappelijk comité brengt verslag uit

Vandaag bestaat het maatschappelijk comité uit een tiental vrijwilligers die werden verkozen op de algemene vergadering van 2018. Als onafhankelijken hebben zij het recht om er op alle niveaus in de organisatie op toe te zien dat de waarden van NewB worden gerespecteerd.

 

Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt het comité verslag uit over de vastgestelde verbeteringen of net verbeterpunten met betrekking tot de verschillende waarden. Zo kunnen coöperanten geïnformeerde beslissingen nemen en er mee op letten dat de toekomstige bank hun waarden blijft onderschrijven.

 

Stel uw vragen

Via dit korte artikel willen we het vrijwilligerswerk van deze vrouwen en mannen in de kijker zetten. Als eerbetoon, maar ook om hen meer zichtbaarheid te geven. We maakten net een nieuw e-mailadres aan om de communicatie tussen de coöperanten van NewB en het maatschappelijk comité gemakkelijker te maken. Vanaf nu kunt u hun hulp inroepen of uw vragen stellen via mcs@newb.coop.

 

Aarzel niet om hen te contacteren: u bent een mede-bewaker van onze waarden!