Lidorganisaties in de kijker - December 29/11/2018

image that represent Lidorganisaties in de kijker - December

Deze maand stellen we 4 lidorganisaties aan u voor die werken rond het klimaat. Want dit is het moment bij uitstek om aandacht te besteden aan de organisaties die nu massaal mensen mobiliseren voor de klimaatmars ‘Claim the Climate’. Nu zondag 2 december verzamelen tienduizenden burgers in Brussel om klimaatrechtvaardigheid te eisen. Het belooft de grootste klimaatmars in België ooit te worden. Niet te missen, dus. En nu al maakt u kennis met 4 leden van NewB én van Klimaatcoalitie.

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is een onafhankelijke, diverse vereniging die meer dan 140 lokale en nationale milieuorganisaties in Vlaanderen samenbrengt. Haar doel? De overgang naar een duurzame wereld versnellen. Om die transitie waar te maken, werkt Bond Beter Leefmilieu rond thema’s zoals energie, mobiliteit, voeding en de circulaire economie.

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met de politiek om mee de richting van de transitie te bepalen. Met haar leden deelt de vereniging wederzijdse hulp, tips en projecten. Bij het grote publiek promoot ze een duurzamere levensstijl in het algemeen. Daarvoor zet Bond Beter Leefmilieu in op sensibiliseringscampagnes, lobbywerk bij overheden en de economische wereld (zoals de campagne ‘Ik Kyoto’), en de uitvoering van Europese, regionale of lokale projecten. Als Vlaamse tegenhanger van Inter-Environnement Wallonie en Inter-Environnement Bruxelles is Bond Beter Leefmilieu een cruciale speler in het Vlaamse middenveld.

Bezoek de website van Bond Beter Leefmilieu.

BRAL

BRAL is de zusterorganisatie van Bond Beter Leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel. Samen met haar leden en partners strijdt ze voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Vandaag zijn de prioriteiten een betere luchtkwaliteit, een groenere en socialere economie, en een efficiënte en participatieve stadsontwikkeling.

Bezoek de website van BRAL.

 

Greenpeace

Het verhaal begint in 1971, aan boord van een schip dat de kernproeven van de Verenigde Staten in Alaska aan de kaak wil stellen. De internationale ngo Greenpeace is geboren. U kent haar ongetwijfeld via de media of hun wereldwijde protestacties.

Greenpeace omschrijft zichzelf als een internationale, onafhankelijke organisatie die kiest voor geweldloze, creatieve confrontaties om milieuproblemen aan te klagen en om oplossingen voor te stellen die een groene toekomst mogelijk maken.

Naast de activisten die acties uitvoeren, telt Greenpeace ook heel wat wetenschappers die erover waken dat de informatie die de campagnes ondersteunt correct en oplossingsgericht is. Daarnaast zetten lobbyisten en campagneleiders druk op grote bedrijven en de autoriteiten om verandering teweeg te brengen voor onze planeet.

De ngo is actief in meer dan 55 landen en bereikt dankzij haar 3 boten afgelegen gebieden van de Noord- tot de Zuidpool. Greenpeace rekent wereldwijd ook op de steun van maar liefst 3 miljoen sympathisanten. De organisatie wil financieel volledig onafhankelijk blijven: ze aanvaardt alleen giften van particulieren, niet van politieke instanties of bedrijven.

Bezoek de website van Greenpeace.

 

 

Inter-Environnement Bruxelles

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) is ook een zusterorganisatie van BRAL in Brussel. Ze verenigt de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zich inspannen rond stedelijke, ecologische en sociale thema’s. IEB bestaat grotendeels uit wijkcomités, verenigingen en collectieven die werken volgens bepaalde doelen en principes. IEB staat ook open voor nieuwe of tijdelijke initiatieven, net als voor individuen die specifieke expertise ontwikkelen via hun lokale inzet. Iedereen moet zich wel achter de collectieve dynamiek scharen.

De activiteiten van IEB kaderen in een visie van sociale verandering op basis van solidariteit, sociale emancipatie en stedelijke democratie. IEB verdedigt het recht voor iedereen om zijn of haar omgeving te bepalen en te verdedigen (sociaal, ecologisch, economisch, politiek, cultureel, …). De organisatie beschouwt de diversiteit van de standpunten van haar leden als een meerwaarde en zal altijd eerder het collectieve belang verdedigen dan individuele belangen.

Bezoek de website van IEB.

 

 

Volgt u de klimaatmars  graag in de voetsporen van deze 4 organisaties? Afspraak op zondag 2 december vanaf 12 uur aan het station Brussel-Noord. Meer info vindt u op http://climate-express.be/claim-the-climate.