Lidorganisaties in de kijker - November 24/10/2018

image that represent Lidorganisaties in de kijker - November

Deze maand zetten we 4 lidorganisaties in de kijker die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie. Courant d’Air, Emissions Zéro en BeauVent zijn coöperaties die groene energie opwekken. Het zit in hun DNA om burgers ook te betrekken bij de aanwending van die energie. De vierde organisatie, Energie 2030, is een leverancier van groene elektriciteit (en binnenkort ook gas) die aanwezig is in het hele land. Veel leesplezier!

 

Courant d'Air

Courant d’Air is een sociale burgercoöperatie die werd opgericht in 2009. Haar doel: de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de handen van burgers leggen. Ze is vooral actief in Duitstalig België en telt intussen meer dan 2000 leden. In 2016 werd de coöperatie lid van NewB.

Op dit moment baat Courant d’Air al 3 windturbines uit en in 2017 investeerde het voor het eerst in fotovoltaïsche zonne-energie. De organisatie lanceerde ook een eerste project rond alternatieve mobiliteit, met een elektrische deelwagen. Tot slot zet ze volop in op informatie- en bewustwordingscampagnes rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, vooral bij jongeren.

Bezoek de website van Courant d’Air.

 

Logo of Emissions Zéro

Ook Emissions Zéro sloot zich in 2016 aan bij NewB. Het wil de productie van alle soorten hernieuwbare energie doen groeien. Daarbij blijven de touwtjes het liefst in handen van burgers. Ofwel via een meerderheidsaandeel van burgers, ofwel door het beheer, de uitbating en de controles te laten uitvoeren door burgercoöperaties. Emissions Zéro wil er ook over waken dat de opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan leveranciers die echt, voor 100%, groen zijn. Nog beter is de rechtstreekse levering aan coöperanten tegen een correcte en stabiele prijs.

Daarnaast pleit de organisatie ervoor om de milieucriteria te evalueren en te verstrengen, zowel globaal als lokaal. Denk aan het klimaat, biodiversiteit, vervuiling, bodem- en riviergebruik, lawaai, landschappen, … Diezelfde ambitie heeft ze voor de huidige sociale voorwaarden. Tot slot zoekt Emissions Zéro voortdurend betrouwbare projecten die voldoende rendabel zijn om de coöperatie uit te bouwen en coöperanten een redelijke financiële return te bieden.

Bezoek de website van Emissions Zéro.

 

Home

In 2000 merkten enkele families in de Westhoek dat kleine windturbines niet rendabel waren voor hun persoonlijke verbruik. Daarop begonnen ze hun omgeving te overtuigen om samen te investeren in grotere turbines. Die stap betekende de geboorte van de coöperatie BeauVent. Vandaag telt ze bijna 3000 coöperanten en investeert ze in windenergie, zonnepanelen en gedeelde productie. Sinds kort onderzoekt ze ook de mogelijkheden van warmtenetwerken.

De coöperatie is één van de 13 coöperaties die in Vlaanderen actief zijn rond hernieuwbare energie. Enkele interessante weetjes over BeauVent:

  • In 2012 produceerde BeauVent jaarlijks al 5.500.000 kWh via windenergie en 2.000.000 kWh dankzij zonne-energie. Die productie is goed voor groene energie voor 2142 huishoudens.

  • Lokale verankering en een sociaal fundament zijn geen holle woorden voor BeauVent. Het organiseert informatieavonden voor buurtbewoners over de bouw van nieuwe windturbines en de lancering van grote zonnepanelenprojecten.

  • Ook coöperanten bepalen mee de koers bij BeauVent. Ze hebben allemaal één stem op de algemene vergadering, los van het aantal aandelen dat ze bezitten. En ze krijgen regelmatig een uitnodiging om mee beslissingen te nemen of om deel te nemen aan workshops rond specifieke thema’s. Met dat soort van coöperatieve dynamiek willen wij ook NewB de wind in de zeilen blijven geven 😊.

Bezoek de website van BeauVent.

 

Related image

In 2001 richtten de 36 leden van de coöperatie Energie 2030 de nv Energie 2030 op. Die onderneming is actief in de sector van de hernieuwbare energie. Eerst als studiebureau, dan als projectontwikkelaar en ten slotte ook als leverancier van groene energie. Het is een Belgisch bedrijf dat duurzame energieproductie en een rationeel energieverbruik promoot.

Energie 2030 produceert en levert 100% groene energie, uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Zo is de onderneming ook erkend door Greenpeace, dat daarvoor specifieke criteria hanteert en een klassement bijhoudt van de leveranciers van groene energie. Energie 2030 is de enige leverancier van 100% groene stroom die actief is in de 3 gewesten van ons land.

Wilt u een elektriciteitscontract afsluiten met Energie 2030? Dan moet u eerst lid worden van de bijbehorende coöperatie Clean Power Europe. Zo is elke klant niet alleen een gebruiker, maar ook een producent die via een burgerbeweging bijdraagt aan de overgang naar schone, duurzame energie.

Bezoek de website van Energie 2030.

 

Bent u op zoek naar een burgerinitiatief rond hernieuwbare energie in uw buurt? REScoop Vlaanderen zet ze voor u op een rijtje!