Tijdelijke beperking aankoop nieuwe aandelen: onze bank in de startblokken 30/10/2018 . Nicolas

image that represent Tijdelijke beperking aankoop nieuwe aandelen: onze bank in de startblokken

Vanaf 15 november kunnen nieuwe coöperanten van NewB maar 1 aandeel per persoon kopen. Voor rechtspersonen beperken we dat aantal tot hoogstens 5 aandelen. Is dat een goede zaak? Absoluut. En we leggen u graag uit waarom.

 

Bankproject wordt concreter

In juni vertelden we u al dat we dit jaar intensief overleggen met de Nationale Bank van België (NBB). De voorbije maanden bespraken we verschillende belangrijke onderdelen van het bankdossier en keken we naar de volgende stappen die nodig zijn om onze ethische bank op te richten.

 

De NBB heeft verschillende eisen op het vlak van financiën, IT, rekrutering en de procedures. Die moeten we aanpakken vóór we een formele licentieaanvraag kunnen indienen. Want pas als al deze aspecten tot in de details zijn uitgewerkt, mogen we hopen op een principeakkoord.

 

Nieuwe kapitaalronde

Na dat principeakkoord zullen we aan de FSMA toestemming vragen om een nieuwe kapitaalronde te organiseren. Op die manier willen we het nodige kapitaal verzamelen om van start te kunnen gaan met de bank NewB. Bij die kapitaalsverhoging zal iedereen opnieuw aandelen kunnen kopen, maar er is één groot verschil met de huidige aandelen van NewB: het opgehaalde kapitaal belandt op een geblokkeerde rekening.

 

Krijgt NewB geen banklicentie? Dan krijgt iedereen die investeerde in deze nieuwe kapitaalsronde, zijn of haar geïnvesteerde kapitaal integraal terug. Slagen we wel in ons opzet? Dan wordt het kapitaal omgezet in aandelen van de nieuwe bank. Kort samengevat? Geen bank = geld terug!

 

Ethisch gemotiveerde beperking

In het kader van die kapitaalronde is het ethisch gezien een vanzelfsprekende keuze om de investeringsmogelijkheden in NewB nu te beperken. Waarom? Omdat uw investering in die nieuwe kapitaalronde beter beschermd zal zijn. De huidige coöperatieve aandelen worden namelijk niet integraal terugbetaald als het project niet slaagt.

 

Het leek ons ethisch noch transparant om nieuwe leden nu aan te moedigen om meer dan 20 euro te investeren in de huidige aandelen. Daarom beperken we het aantal aandelen vanaf 15 november tot 1. Deze beslissing is dus het gevolg van een volgende stap richting banklicentie, en dat is uiteraard een goede zaak.

 

En nu? De kat uit de boom kijken?

Neen, verre van! We gaan niet gewoon afwachten! 2019 wordt een beslissend jaar voor NewB, en het succes van onze coöperatie hangt voor een groot deel af van uw steun. In de eerste plaats moeten we van onze verzekeringen een succesverhaal maken om de toekomstige bank te ondersteunen en om te bewijzen dat er in België een vraag is naar ethische en solidaire producten.

Daarnaast blijft mond-tot-mondreclame heel belangrijk voor onze coöperatie. Elk nieuw lid, zelfs met 1 aandeel van 20 euro, betekent extra slagkracht tijdens onze kapitaalronde van volgend jaar. We vormen allemaal samen de bestaansreden van NewB: hoe meer coöperanten, hoe luider onze stem weerklinkt. Praat dus over NewB en help mee om bankieren voorgoed te veranderen!

 

Openbare aanbieding (t.e.m. 14/11/2018) vrijgesteld van prospectus. Art. 7 §1,2, a), van de wet van 11/07/2018; Max. bedrag openbare aanbieding: € 3.500.000; Max. bedrag in B-aandelen dat kan worden aangehouden door rechtspersonen: € 5000; Max. bedrag in B-aandelen dat kan worden aangehouden door fysieke personen : € 1000