Verzekeringen NewB: help ons op weg 08/05/2019 . Nicolas

image that represent Verzekeringen NewB: help ons op weg

Even ter herinnering: in 2014 hebben we besloten om een gamma aan producten aan te bieden die in overeenstemming zijn met de waarden van NewB om onze bank te ondersteunen. Mede door de expertise van de groep Monceau Assurances beginnen we geleidelijk het financiële landschap te wijzigen … Te beginnen met ons verzekeringsaanbod.

De toekomst van NewB verzekeren

Sinsdien is er één en ander al sterk gegroeid. Een nieuwe website, lancering van onze autoverzekering en de NewB Kaartverzekering: onze medewerkers in de verzekeringen, Stephan, Magali en Jürgen, hebben al heel wat werk verzet de voorbije maanden.

Eén constante sinds 2016:  het belang van de verzekeringen voor ons project. Dit is de sleutel tot ons success! Om die reden hebben we onze inspanningen verdubbeld om u betrouwbare oplossingen te bieden, aan de beste prijzen en in overeenstemming met uw waarden.

Autoverzekeringen: verlaagde tarieven

Mede dankzij uw veelvuldige feedback hebben we de prijs-kwaliteit van onze autoverzekering kunnen verbeteren. Om de coöperanten, die ons al hun vertrouwen hadden geschonken, niet te benadelen hebben we ook de tarieven van de reeds uitgegeven polissen aangepast in hun voordeel. Ondanks het feit dat dit een pak extra werk met zich meebrengt, hebben we deze coöperanten het verschil in premie teruggestort, geheel in lijn met onze waarden van transparantie, eerlijkheid en gelijkheid.

We hebben ook onze website stevig onder handen genomen. Zo is het gedeelte van de autoverzekeringen gevoelig verbeterd. Dat is nu eenvoudiger en duidelijker. Er is nu een rechtstreekse verbinding met ons verzekeringsteam via het telefoonnummer 02 486 29 16. Daar kunt u met al uw vragen terecht, bijvoorbeeld over uw overstap van maatschappij. Daarover hebben we trouwens een paar weken geleden een leidraad gepubliceerd.

Binnenkort nog andere verzekeringen

In dezelfde lijn werken we ook aan de ontwikkeling van andere verzekeringen. Die zullen iets beter passen bij onze waarden. We zijn ons ervan bewust dat de auto niet bepaald een goed voorbeeld is van duurzaamheid. (Ter info: bedrijfswagens zijn uitgesloten in onze NewB Autoverzekering.) Daarom is het hoog tijd om een fietsverzekering aan te bieden en dit zullen we binnen enkele maanden doen. Intussen leggen we de laatste hand aan onze brandverzekering. Die lanceren we binnen enkele weken. We houden u op de hoogte wanneer het zover is.

Koppel het nuttige aan het ethische: laat uw verzekering en uw waarden samenkomen

Samengevat: verzekeringen zijn dé sleutel tot het succes van onze toekomstige bank. Niet alleen als inkomsten voor ons project, maar ook als bewijs dat er wel degelijk vraag is naar producten die onze waarden onderschrijven in België.  

Neem dus even 5 minuten van uw tijd om te overwegen of u uw premie (jaarlijks of maandelijks) ten dienste stelt van onze gemeenschappelijke waarden.

 

Meer weten over de NewB Autoverzekering >

Meer weten over de NewB Kaartverzekering >

Als eerste op de hoogte zijn van de lancering van nieuwe verzekeringen >

 

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA, met maatschappelijke zetel in 1 Avenue des Cités Unies d'Europe 1, 41103 Frankrijk en ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer B 414.086.355. Monceau Générale Assurances SA handelt in België onder VDV-nummer 3067 en staat en onder toezicht staat van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd in de 61, rue Taitbout 61, 75436 Paris cedex 09.