“Wat met mijn verzekeringen als NewB geen bank wordt?” 27/06/2019 . Nicolas

image that represent “Wat met mijn verzekeringen als NewB geen bank wordt?”

Wanneer we over verzekeringen praten, dan zijn vooral de slechtst denkbare scenario’s van belang. Daarom hebben velen onder u ons ook deze vraag gesteld: wat gebeurt er met afgesloten verzekeringen als NewB geen banklicentie zou krijgen?

 

De huidige uitdagingen

U hoorde het op de algemene vergadering: 2019 is het jaar van de uitdagingen voor onze coöperatie. Niet alleen zullen we zeer waarschijnlijk bijkomende fondsen moeten verzamelen om een banklicentie te krijgen, we zullen ook onze commerciële doelstellingen van de verzekeringen moeten halen.

 

Het succes van onze verzekeringen voor woningen, auto’s, bankkaarten en binnenkort fietsen is noodzakelijk om onze toekomstige bank te kunnen oprichten. We vallen misschien in herhaling met die boodschap, maar sommigen onder u merkten op dat we nog niet voldoende nadruk hebben gelegd op het belang van het succes van de verzekeringen.

 

De prijzen zijn competitief, aarzel dus niet om het nuttige te koppelen aan het ethische en ons project te steunen: dat is wat vandaag écht het verschil zal maken voor NewB.

 

Uw dekking is verzekerd, wat er ook gebeurt

Ook al blijven er onzekerheden, één ding kunnen we u wél al op het hart drukken: welk verdict er ook uit de bus komt, uw verzekering zal nooit op de helling komen te staan van de ene dag op de andere. Voor onze producten werken we samen met bekende en betrouwbare partners. Zij garanderen de continuïteit en kwaliteit van hun diensten, onafhankelijk van de staat van ons project.

 

De groep Monceau zal een belangrijke rol spelen wanneer wij geen groen licht krijgen. Dan neemt de verzekeraar alle contracten over zonder enige onderbreking van uw dekking.

 

Samengevat: ook al hebben we vertrouwen in de toekomst, we zijn tegelijk op het slechtste voorbereid zodat uw veiligheid in alle omstandigheden is verzekerd. Sluit nu uw verzekeringen af en zorg mee voor het best mogelijke scenario voor onze coöperatie.

 

 

NewB ecv is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 486 29 29 of klachten@newb.coop. U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen (De Meeûssquare 35, 1000 Brussel). Bel daarvoor naar 02 547 28 71 of ga naar www.ombudsman.as.

Verzekeringsagent - FSMA-nummer 0836324003 - T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr.3067