Stemmen

Uniek bij de Spaarstem is dat het de spaarder is die beslist over de kleur rood, oranje of groen. Door de kleur verhoogt de kracht van het spaargeld. Want hierdoor stuurt men rechtstreeks het aanbod van klassieke financieringsbronnen via financiële instellingen aan.

En voor de betrokken activiteiten heeft dit belangrijke economische gevolgen.

Rood betekent immers dat die activiteiten geen toegang meer krijgen tot de klassieke financieringsformules. Hierdoor zal men projecten moeten stopzetten omdat ze gewoon niet meer gefinancierd kunnen worden. Of omdat ze enkel nog tegen slechte voorwaarden (een veel hogere rente bijvoorbeeld) kunnen worden gefinancierd via andere bronnen. Dit vertraagt hun verdere ontwikkeling en bedreigt op termijn zelfs hun economische leefbaarheid.

Omgekeerd betekent Groen dat die activiteiten wel vlot toegang krijgen tot de klassieke financieringsformules. En door de gunstige voorwaarden kunnen projecten gemakkelijker worden opgestart. Hierdoor versnelt hun ontwikkeling en verbetert hun lange termijn leefbaarheid.

Om de impact van de Spaarstem nog te vergroten, vragen we onze coöperanten bij het stemmen ook hun hoofdbank te willen opgeven. De hoofdbank is in dit geval de bank waar ze vandaag het meeste geld hebben aan toevertrouwd. We maken een afzonderlijk Spaarstem-rapport per hoofdbank. Zo nodigen we alle belangrijke spelers uit om mee de kracht van het spaargeld te vergroten.

Enkele stemregels

  • Alleen NewB-coöperanten kunnen hun Spaarstem uitbrengen met 1 Spaarstem per thema. Wil je lid worden? Klik hier
  • Alle reeds gelanceerde thema’s blijven open. Zo kunnen ook nieuwe coöperanten hun Spaarstem uitbrengen voor eerder gelanceerde thema’s. Maar evengoed kunnen bestaande coöperanten na een vakantie, ziekte, enz alsnog hun Spaarstem uitbrengen.
  • Men kan een uitgebrachte Spaarstem niet meer wijzigen. Men kan wel via het Forum suggereren een thema opnieuw te stemmen. Mits voldoende steun van andere coöperanten zullen die suggesties effectief ter stemming worden voorgelegd. NewB neemt zich overigens voor om elke 5 jaar tot een herstemming van alle thema’s over te gaan. Zo blijft de Spaarstem altijd actueel en relevant, binnen en buiten de coöperatie.
  • Via het Forum kunnen de coöperanten ook thema’s of nuances voor Oranje suggereren. Ook hier kan tot stemming worden overgegaan mits voldoende coöperanten die stemming steunen.