Coöperatieve aandelen van NewB beheren

Als een natuurlijke persoon overlijdt of een rechtspersoon failliet gaat, moeten we een wettelijke procedure volgen. In dat geval contacteert u ons het best even via info@newb.coop of 02/486.99.99.
Artikel 6 van de statuten van de coöperatie stelt dat aandelen alleen mogen “worden verkocht, geheel of gedeeltelijk, of overgedragen aan de aandeelhouders met instemming van de raad van bestuur, in voorkomend geval, met een eenvoudige meerderheid van stemmen.”
U kunt u terugtrekken als coöperant van NewB. Daarbij moeten we wel enkele wettelijke regels respecteren. Die zien er, samengevat, zo uit:
  • Een coöperant kan zich alleen terugtrekken in de eerste 6 maanden van het boekjaar (een boekjaar bij NewB loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december). Gebeurt zo’n aanvraag in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die doorgeschoven naar de eerste 6 maanden van het volgende boekjaar. Concreet: wil u op pakweg 29 november 2018 uw NewB-aandelen verkopen? Dan kunnen we uw wens om de uittredingsprocedure op te starten pas registreren in 2020, tijdens het boekjaar 2019.
  • De uittredende coöperant heeft recht op de waarde van zijn aandeel. Die wordt berekend op basis van de jaarrekeningen van het boekjaar waar de uittreding plaatsvond. Het gaat dus niet noodzakelijkerwijs over de 20 euro die u ooit betaalde per aandeel, maar om de waarde die in de boekhouding wordt vastgesteld op 31 december 2019. Pas als de algemene vergadering in juni 2020 de boekhouding van het boekjaar 2019 goedkeurt, ligt de waarde van een aandeel in dat boekjaar vast. Die waarde zal gelden voor de terugbetalingen die werden aangevraagd in de laatste 6 maanden van 2018 en de eerste 6 maanden van 2019. De effectieve terugbetaling gebeurt dus niet vóór de algemene vergadering van juni 2020.
  • Een coöperant kan zich alleen terugtrekken in de eerste 6 maanden van het boekjaar (een boekjaar bij NewB loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december). Gebeurt zo’n aanvraag in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die doorgeschoven naar de eerste 6 maanden van het volgende boekjaar. Concreet: wil u op pakweg 29 november 2018 uw NewB-aandelen verkopen? Dan kunnen we uw wens om de uittredingsprocedure op te starten pas registreren in 2020, tijdens het boekjaar 2019.
  • De uittredende coöperant heeft recht op de waarde van zijn aandeel. Die wordt berekend op basis van de jaarrekeningen van het boekjaar waar de uittreding plaatsvond. Het gaat dus niet noodzakelijkerwijs over de 20 euro die u ooit betaalde per aandeel, maar om de waarde die in de boekhouding wordt vastgesteld op 31 december 2019. Pas als de algemene vergadering in juni 2020 de boekhouding van het boekjaar 2019 goedkeurt, ligt de waarde van een aandeel in dat boekjaar vast. Die waarde zal gelden voor de terugbetalingen die werden aangevraagd in de laatste 6 maanden van 2018 en de eerste 6 maanden van 2019. De effectieve terugbetaling gebeurt dus niet vóór de algemene vergadering van juni 2020.
  • De uittredende coöperant heeft recht op de waarde van zijn aandeel. Die wordt berekend op basis van de jaarrekeningen van het boekjaar waar de uittreding plaatsvond. Het gaat dus niet noodzakelijkerwijs over de 20 euro die u ooit betaalde per aandeel, maar om de waarde die in de boekhouding wordt vastgesteld op 31 december 2019. Pas als de algemene vergadering in juni 2020 de boekhouding van het boekjaar 2019 goedkeurt, ligt de waarde van een aandeel in dat boekjaar vast. Die waarde zal gelden voor de terugbetalingen die werden aangevraagd in de laatste 6 maanden van 2018 en de eerste 6 maanden van 2019. De effectieve terugbetaling gebeurt dus niet vóór de algemene vergadering van juni 2020.
  • Een voorbeeld: op 31 december 2017 bedroeg de waarde van een B-aandeel van NewB 10,59 euro. Het verschil tussen de initiële 20 euro en de huidige waarde zit hem in de investeringen en operationele uitgaven die NewB deed. De waarde is berekend door alle geaccumuleerde verliezen af te trekken van het verzamelde kapitaal, en dat bedrag te delen door het aantal aandelen dat op 31 december 2017 in omloop was.
De aankoop van een NewB-aandeel is een risico-investering. Het kapitaal dat u inbrengt, is bestemd om de investeringen en kosten te dekken die komen kijken bij de opstart van het project. De waarde van het aandeel wordt vastgelegd op de algemene vergadering in juni, wanneer de boekhouding wordt goedgekeurd. Die waarde berekenen we door alle geaccumuleerde verliezen af te trekken van het verzamelde kapitaal, en dat bedrag te delen door het aantal aandelen dat op 31 december van het voorbije boekjaar in omloop was.
Nee. Zodra NewB een banklicentie krijgt, wordt uw huidige aandeel een aandeel dat kapitaal vertegenwoordigt in de coöperatieve bank.