De coöperatieve aandelen van NewB

Een aandeel van een coöperatie stemt overeen met een deeltje van het kapitaal: het is een risico-investering. Er bestaat met andere woorden een reëel risico dat, als u besluit om eruit te stappen, de waarde van het aandeel op dat moment lager ligt dan uw initiële investering. Lees meer informatie over dit risico.
We zijn al met meer dan 50.000 burgers en meer dan 150 organisaties die overtuigd zijn van de noodzaak van een ethische bank in België. Door een coöperatief aandeel van NewB te kopen, helpt u om dit plan waar te maken en sluit u zich aan bij deze burgerbeweging. Met hoe meer we zijn, hoe groter ons draagvlak wordt om een banklicentie te krijgen en de financiële wereld transparanter en duurzamer te maken.
Als u een aandeel van NewB koopt, doet u géén gift. U investeert kapitaal in de coöperatie en steunt haar in haar doel om een bank te worden. Vanaf dan bent u aandeelhouder/coöperant die mee mag beslissen over de strategie van de coöperatie. Als NewB een banklicentie krijgt, zal uw aandeel een stukje kapitaal vertegenwoordigen in die coöperatieve bank.
Het kapitaal dat u investeert, dient om de kosten te dekken die verbonden zijn met de opstart van ons project. NewB wil vooral eigen middelen aanwenden om het project op de rails te zetten. Tenzij in bijzondere gevallen wil NewB geen enkel soort van lening afsluiten. De coöperatie doet stap voor stap uitgaven naargelang ze kapitaal inzamelt. De inkomsten en uitgaven worden via de algemene vergaderingen telkens transparant gecommuniceerd naar alle coöperanten.
We schrijven het geld over naar spaarrekeningen en zichtrekeningen van Belgische banken.
Als de coöperatie ermee zou ophouden, zullen we onze coöperanten terugbetalen volgens de restwaarde van hun aandelen. Dit zal gebeuren nadat we aan alle wettelijke verplichtingen hebben voldaan om onze activiteiten op een fatsoenlijke, ordelijke manier stop te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van leveranciersfacturen en schadevergoedingen voor de stopzetting van contracten. De coöperanten worden als laatste terugbetaald.
De precieze definitie van een prospectus staat in artikel 3 van de ‘Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt’ van 16 juni 2006. In grote lijnen gaat het om een gestandaardiseerd document dat potentiële investeerders informeert over de eigenschappen van het aanbod en van de bijbehorende beleggingsinstrumenten, zodat die zeker correct geïnformeerd worden. Zo’n prospectus mag alleen officieel worden gebruikt als hij wordt goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), die hem dan op haar website publiceert. Dat is nog niet het geval voor NewB, maar met het huidige beperkte aanbod geldt er ook nog geen prospectusplicht voor ons. We bundelden alle relevante informatie wel in één informatienota die de doelstellingen en de risico’s van de campagne helder schetst. Dat document moet ook worden ingediend bij de FSMA die het online plaatst.
Monceau Générale Assurances is een institutionele investeerder van onze coöperatie. Naast een financiële inbreng deelt de Franse mutualistische groep ook heel wat verzekeringsexpertise met NewB. Monceau Générale Assurances is ook de verzekeringsmaatschappij die de risico’s van de NewB-verzekeringen draagt.

U moet onmiddelijk contact opnemen met NewB om hen op de hoogte te stellen van diefstal of verlies van de kaart en de klantenservice van PFS via 02/808.47.90 of via de website https://my.goodpay.coop om de kaart te blokkeren.

U moet ook onmiddelijk contact opnemen met DOC STOP op 02 518 21 23 om identiteitsdocumenten te blokkeren.

U moet het verlies van de documeten binnen 48 uur na het verlies melden bij de politie. 

In alle gevallen en binnen 30 dagen na het ontstaan van het schade, moet u het onderstaande document invullen en per e-mail of per post opsturen naar:

  • NewB ECVBA / Verzekeringen, Kruidtuinstraat 75 - Kruidtuinstraat 75 - 1210 Saint-Joost-ten-Node
  • E-mail : schade@newb.coop 

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.