Een andere bank

NewB houdt alle trends en innovaties in de financiële sector in het oog. Een bank blijft volgens ons de beste manier om ons geld ten dienste te stellen van onze samenleving, ondanks alle technologische vooruitgang in de sector. Want in heel wat gevallen blijven de traditionele bankproducten onmisbaar. Het is in België bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uw loon op een bankrekening te ontvangen. Het lijkt ons dus cruciaal om het bankstatuut te verwerven als we bankieren voor goed willen veranderen.
NewB stelt een bankmodel voor dat sterke ethische waarden voor alles plaatst. Terwijl andere spelers in de financiële sector zich ervan afmaken met nicheproducten die zij ‘duurzaam’ noemen, wil onze coöperatie verder gaan. Ons doel: met het geld op uw bankrekening de lokale, reële economie financieren en het verschil maken voor projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.
 • NewB is duurzaam en ethisch van bij de start en voor altijd.
 • NewB is democratisch: het is uw geld, dus beslist u mee.
 • NewB is Belgisch en geeft zo veel mogelijk de voorkeur aan nabijheid.
 • NewB is transparant in haar werking.
 • NewB investeert niet in fossiele brandstoffen, wapens of ontbossing.
 • NewB keert geen buitensporige salarissen of bonussen uit aan haar medewerkers.
 • NewB neemt geen onverantwoorde risico’s met uw geld.
 • NewB bewaart uw geld niet in fiscale paradijzen en heeft er geen entiteiten.
 • NewB keert geen hoge dividenden uit aan haar aandeelhouders.
NewB engageert zich om te investeren op basis van haar 13 waarden en de voorkeuren van haar coöperanten. De activiteiten van NewB zullen overeenstemmen met de kerntaak van een bank: krediet aanbieden op basis van verzamelde deposito’s. NewB is van plan om het geld dat op de rekeningen staat te gebruiken om kredieten met een bewezen ethische dimensie te financieren (denk bijvoorbeeld aan de financiering van de ecologische transitie). Het saldo van het geld dat niet zal worden gebruikt om kredieten aan te bieden zal worden geïnvesteerd in veilige, liquide activa (zoals overheidsobligaties), omdat zo’n financiële portefeuille essentieel is om de balans van een bank in evenwicht te houden.
Op de algemene vergaderingen beslissen de coöperanten van NewB regelmatig mee over de richting die NewB uitgaat. Daarnaast zet de coöperatie in op cocreatie (onder meer via enquêtes) om de mening van haar leden te kennen en zo goed mogelijk in te spelen op hun waarden en verwachtingen. NewB beschikt ook over een orgaan met maar één taak: het respect voor de waarden van NewB controleren. Dat orgaan is het maatschappelijke comité. Het functioneert volledig onafhankelijk en ziet erop toe dat de 13 waarden die het DNA van NewB omschrijven worden gerespecteerd in alle activiteiten van de coöperatie. Wilt u meer weten over het maatschappelijke comité of de leden contacteren? Ga naar deze pagina.
NewB onderscheidt zich op verschillende manieren van spelers zoals Triodos. Dit zijn enkele daarvan:
 • NewB wil een ethische en duurzame zichtrekening voor particulieren in België aanbieden.
 • NewB is een coöperatie en haar leden (de coöperanten) nemen de strategische beslissingen van de toekomstige bank.
 • NewB is een 100% Belgische speler.