Ik bouw mee

NewB: wat is dat?

We zijn een coöperatieve die werkt  aan de oprichting van een ethische, transparante en participatieve bank die een echte motor moet worden voor lokale en duurzame economie.

Daarvoor kunnen we vandaag al rekenen op de steun van meer dan 50.000 individuele coöperanten, 150 lidorganisaties en 3 professionele investeerders.

 

Ik ben al coöperant   Ik wil coöperant worden

 

Waarom coöperant worden?

  • Om de Belgische banksector te laten zien dat ethisch  bankieren mogelijk is
  • Om toegang te krijgen tot vernieuwende ethisch verantwoorde producten zoals de GoodPay Prepaid Mastercard® en in de toekomst ook verzekeringen
  • Om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van onze bank van de toekomst en van onze producten, met stemrecht in de Algemene Vergadering
  • Om een project te ondersteunen dat op alle niveaus doordrongen is van transparantie en vertrouwen
  • Om automatisch aandeelhouder te worden van de nieuwe (toekomstige) bank
  • Om aan te sluiten bij een geëngageerd netwerk voor een meer solidaire samenleving.

 

Nu al een kaart, een app, verzekeringen. Wanneer komt ook de bank zelf er?

De belangrijkste doelstelling van NewB is een nieuwe bank oprichten. Daar maken we dag in dag uit werk van. Op de Algemene Vergadering van 2014 beslisten de aanwezige coöperanten om nu al ethisch duurzame producten te (laten) ontwikkelen om de samenleving te laten zien dat ook in de financiële wereld een andere aanpak mogelijk is en om onszelf aantrekkelijker te maken voor mogelijke investeerders. We blijven even gedreven bouwen aan ons bankproject, maar ondertussen stellen we u ook oplossingen voor die perfect beantwoorden aan de waarden van NewB. Door coöperant te worden, kunt u vandaag al een duurzame betaalkaart aanschaffen onder de merknaam GoodPay, onze app raadplegen voor een antwoord op uw vragen over geld, en actief bijdragen aan de uitwerking van onze ethische verzekeringen.

 

Professioneel staan we sterk, maar toch kan niemand garanderen dat we in ons opzet zullen slagen. Er is een risico dat u uw investering in ons kapitaal gedeeltelijk of helemaal verliest. Daarom beperken we in dit stadium de bijdrage van individuele coöperanten tot 1.000 euro per persoon. 

Openbare aanbieding vrijgesteld van prospectus. Artikel 18 §1er a) van de wet van 16 juni 2006. Maximumbedrag openbare aanbieding: 4.500.000 euro. Maximumbedrag in B-aandelen dat kan worden aangehouden door rechtspersonen: 5.000 euro. Maximumbedrag in B-aandelen dat kan worden aangehouden door fysieke personen: 1.000 euro.

 

 

The GOODPAY Prepaid MasterCard® is issued by Prepaid Financial Services Limited pursuant to a license from MasterCard International Incorporated.

Prepaid Financial Services Limited is regulated and authorised by the Financial Conduct Authority, registration number 900036.

Registered Office: 36 Carnaby Street, London, W1F7DR.