Algemene vergadering : Vragen en antwoorden

Deze pagina zal de komende weken geleidelijk aan worden bijgewerkt.

 

 

Inhoudstafel

 

 

 

 

 1. Bankproducten
 2. Het sociaal en milieuhandvest 
 3. Bestuur en salarisbeleid 
 4. Onze nieuwe CEO 
 5. Diversiteit bij NewB 
 6. Verzekeringen
 7. Vragen aan Tom Olinger
 8. Vragen voor het maatschappelijk comité 
 9. Investeringen
 10. Diverse vragen

Bankproducten 

Lanceringsfase 

Hoe kan ik als een van de eerste klanten een rekening openen bij NewB? 

Onze bank bevindt zich momenteel in de lanceringsfase. De coöperanten die zich als vrijwilliger hebben opgegeven kunnen een voor een hun rekeningen openen. Elke week contacteren we nieuwe mensen uit de inschrijvingen die helpen het systeem te oliën.  

Door deze stapsgewijze ‘inscheping’ kan het team wennen aan de nieuwe procedures, zodat we elke coöperant zo goed mogelijk kunnen bijstaan als zij of hij met vragen zit. Voor meer informatie over de lancering is er dit artikel.  

Hoeveel coöperanten worden wekelijks ingescheept als klant tijdens de lanceringsfase? 

Het aantal coöperanten dat instapt tijdens de lanceringsfase hangt af van de voorafgaande resultaten.  
Als alles optimaal functioneert kan snel een groot aantal mensen een rekening openen, maar deze fase verloopt hoe dan ook progressief. Elke week komen een paar honderd mensen aan de beurt. Aangezien er ongeveer 6.000 inschrijvingen waren, kan het dus wel even duren voor iedereen bediend is.  

Toegang tot de rekeningen 

Kan iemand zonder papieren een bankrekening openen? Wat is de situatie voor asielzoekers met een nationaal nummer of mensen met een identiteitskaart van een land buiten de Europese Unie?  

De regelgeving schrijft voor dat je over een identiteitsbewijs moet beschikken dat geldig is in België. Dat wil zeggen dat mensen zonder papieren jammer genoeg geen rekening kunnen openen. Wel hebben we geprobeerd de toegang tot de bankrekeningen zo gemakkelijk en inclusief mogelijk te maken, onder meer door meerdere types identiteitsbewijzen toe te laten. Asielzoekers beschikken normaal gezien over een nationaal nummer en kunnen een rekening openen als ze officieel in België verblijven.  

Kan iemand uit Frankrijk of een uitwisselingsstudent een rekening openen?  

Je moet officieel in België wonen om een rekening te kunnen openen. 

Moet je coöperant zijn om een rekening te openen? En hoe zit het met minderjarigen? 

NewB is een coöperatieve bank. Om gebruik te maken van de producten en diensten van NewB wordt elke klant verondersteld coöperant te worden door de aankoop van ten minste één coöperatief aandeel. In het geval van een minderjarige klant vragen wij een wettelijke voogd om in naam van de minderjarige een aandeel te kopen.  

Hoe kan de Digipass (toestel dat toegangscodes genereert om aan te melden bij de online bank) werken zonder betaalkaart? 

De NewB-Digipass werkt zonder betaalkaart. Hij heeft een ingebouwde camera waarmee QR-codes kunnen worden gescand om aan te melden bij de online bank. 

Gaan jullie een app voor smartphones hebben? 

We lanceren in de loop van de komende weken een app voor iOS en Android. Via de app kan je rechtstreeks je rekeningen beheren van op je smartphone, of je gebruikt de app als sleutel om aan te melden bij de online bank via een computer.  

NewB-rekeningen 

Zal NewB het kapitaal van (een deel van) de klanten kunnen blokkeren (al is het tijdelijk) dat op hun spaar- of  zichtrekening staat, zoals Triodos Bank heeft gedaan met de certificaten van aandelen van haar klanten? 

Het geld op je rekeningen of het geld dat je hebt geïnvesteerd in coöperatieve aandelen (of certificaten van aandelen) valt absoluut niet onder dezelfde beperkingen. Wat er ook gebeurt, je houdt altijd de controle over het spaargeld op je rekening.  

Geldt de garantie van 100.000 euro per persoon op de deposito’s ook voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen? 

Zowel voor de zicht- als spaarrekeningen van NewB geldt dat de deposito’s gegarandeerd zijn tot 100.000 euro per persoon.  

Waarom staat er geen rente op de spaarrekening? Wat is dan nog het voordeel tegenover de zichtrekening? 

Door de extreem lage rente wilde NewB een niet-gereglementeerde spaarrekening aanbieden. Zo konden we dit product sneller aanbieden. Het meest interessante aan de spaarrekening is dat je ze kan gebruiken om centen opzij te zetten voor je toekomstplannen.  

Hoe weten we welke verrichtingen geld opbrengen en welke geld kosten aan de bank, zodat we de kosten voor NewB tot een minimum kunnen beperken? 

Praktisch alle betaalverkeer betekent een kost voor NewB. Elke verrichting vergt een tussenkomst van verschillende partijen (uitvoering van de betaling, authenticatie van de klanten, enz.). Al die diensten hebben uiteraard een prijs. Daarom vermeldt NewB ook een aanbevolen tarief bij de keuze voor je vrije bijdrage voor het gebruik van de rekening.  

De aanbevolen prijs is het minimumbedrag dat NewB nodig heeft om de kosten te kunnen dekken die onvermijdelijk zijn voor het beheer van de verschillende producten. Alleen de verrichtingen in winkels die in de toekomst met de debetkaart worden gedaan zullen een kleine inkomst opleveren. Die omzet is echter te laag om de kosten voor de kaart (vaste kosten, partners, enz.) te dekken. Daarom zullen we ook voor de kaart werken met een vrije bijdrage met een duidelijke vermelding van de ware kost voor NewB.  

Wat is het verschil tussen twee rekeningen voor hetzelfde gezin en een gemeenschappelijke rekening? 

Een gemeenschappelijke of gezamenlijke rekening deel je met een andere persoon naar keuze. Het geld op de rekening kan dan door de verschillende rekeninghouders worden gebruikt.  

Ik ben coöperant, maar mijn partner niet. Kan ik dan toch een gemeenschappelijke rekening voor ons twee openen?  

Ja. Om een gemeenschappelijke rekening te kunnen openen, volstaat het dat een van de twee rekeninghouders coöperant is.  

Kan je met z'n tweeën een rekening openen en allebei een aparte betaalkaart krijgen die gekoppeld is aan diezelfde rekening? 

Ja, dat kan. 

Zal de zichtrekening een negatief saldo toelaten? En zo ja, wat is het minimumsaldo en welke interest wordt ervoor aangerekend?

In overeenstemming met de waarden van NewB zal een negatief saldo niet mogelijk zijn op de rekeningen. Dat geldt eveneens voor de toekomstige betaalkaart, die zal werken met de technologie van Visa Debit om te voorkomen dat de gebruiker in het rood gaat.

 

Hoe zal NewB omgaan met niet-uitgevoerde betalingsopdrachten (overschrijvingen of domiciliëringen die worden geweigerd omwille van een ontoereikend saldo)? Worden de klant hiervoor kosten aangerekend?

Als een rekening onvoldoende saldo vertoont, zal de verrichting twee (overschrijving) of vijf (domiciliëring) dagen in de wacht worden gezet. Als na die periode voldoende saldo beschikbaar is, wordt de verrichting uitgevoerd. In het andere geval wordt de verrichting automatisch geweigerd. De klant wordt geen enkele kost aangerekend.

 

Worden domiciliëringen en bestendige opdrachten automatisch overgezet als een klant overstapt van zijn huidige bank naar NewB?

De bankoverstapdienst legt de verantwoordelijkheid voor de overname bij de nieuwe bank van de klant. NewB zal de bijhorende formaliteiten en administratie op zich nemen als een klant daarom vraagt. Op dit moment (begin 2021) is NewB nog niet uitgerust om die dienst rimpelloos te kunnen aanbieden. We hebben nog geen geautomatiseerde procedures noch het nodige personeel. We verwachten dat het aantal aanvragen voor deze dienst beperkt zal blijven tot de NewB-betaalkaart er is. We werken eraan om tegen dat moment wel helemaal klaar te zijn.

 

Zullen de niet-gereglementeerde rekeningen mettertijd wel gereglementeerd worden?

Dat is vandaag nog niet aan de orde. De bank kan haar positie eventueel herzien als de omstandigheden dat verantwoorden.

 

Hoe staat NewB tegenover de evolutie van Open Banking? Zien jullie dat als louter een wettelijke verplichting of is het ook een opportuniteit?

NewB ziet dit zeker als een mooie kans. We kunnen nieuwe diensten aanbieden aan onze coöperanten en klanten via het aanbod van nieuwe spelers.

 

Als klanten gemiddeld meer vrije bijdrage betalen dan de aanbevolen 2 euro per maand, wat zal NewB dan doen met het overschot?

Met de vrije prijszetting kan NewB op middellange termijn een ‘evenwicht’ bereiken (kostprijs + marge). Als we overschot boeken, kunnen we overwegen om de aanbevolen prijs omlaag bij te stellen.

Betaalkaart 

Wat zijn de kenmerken van de betaalkaart die NewB zal aanbieden? 

NewB zal een co-badge of ‘dubbel-merkkaart’ aanbieden. De kaart verenigt twee verschillende betaalsystemen (in dit geval Bancontact en Visa Debit). Daarmee kan je de meeste betalingen in België en in het buitenland doen, zowel online als in winkels. We verwachten de kaart in juni 2021.  

Stapt NewB mee in het ‘European Payment Initiative? 

EPI (European Payments Initiative) is een initiatief van 16 Europese banken dat een pan-Europees betaalnetwerk wil lanceren met onmiddellijke overschrijvingen om een alternatief te bieden voor de Visa en Mastercard netwerken. NewB volgt aandachtig de evolutie van dit initiatief, maar gezien de huidige stand van zaken voorzien we voor NewB geen deelname op korte termijn. 

Zullen we de betaalkaart kunnen gebruiken als we op reis zijn? Rekent NewB een meerkost aan voor geldopnemingen in het buitenland?  

De betaalkaart zal worden aanvaard in alle betaalautomaten die Bancontact, Visa en V-Pay ondersteunen. Je zal de kaart dus kunnen gebruiken in alle winkels in België, in het buitenland (ook buiten Europa) en voor internetaankopen.  

De tarieven voor opnemingen aan geldautomaten zijn een grote kost voor de coöperatie. We hebben overigens een aparte vraag gewijd aan dit onderwerp tijdens de tariefenquête die we hielden onder de coöperanten. 70% van 15.000 respondenten gaven aan dat ze liever de werkelijke prijs betaalden voor elke geldopneming aan een automaat. Dat is gemiddeld 0,70 euro per afhaling in België. De kosten voor geldopnemingen in het buitenland variëren sterk per land. Het exacte tarief kunnen we daarom nog niet meedelen.  

Zullen de bankrekeningen de Zoomit-applicatie hebben voor de betaling van facturen? 

Op dit moment is Zoomit nog niet beschikbaar voor de NewB-rekeningen. 

Zal per transactie met de toekomstige betaalkaart van NewB 5 cent naar een lidorganisatie naar keuze gaan, zoals het geval was met de GoodPay-kaart? 

Het systeem van GoodGift is niet voorzien voor de nieuwe betaalkaart.  

Groene kredieten 

Zal het mogelijk zijn om een lening aan te gaan voor een renovatie bij NewB in combinatie met een hypothecaire lening bij een andere bank? 

Voor renovatiewerken biedt NewB termijnkredieten. Het gebouw dient daarbij niet als onderpand. Als de kredietnemer in staat is om de lening terug te betalen zal de analyse van het kredietdossier positief zijn en is het mogelijk om de twee leningen te combineren. De werken moeten wel passen in een renovatieproject met als bedoeling de energieprestaties van het gebouw te verbeteren.  

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor de groene kredieten? Zullen we de producten kunnen gebruiken die we willen of worden er voorwaarden opgelegd? 

NewB biedt groene kredieten in de vorm van termijnleningen voor de financiering van projecten als: 

- de verbetering van de energieprestaties van het gebouw (isolatie, verwarmingsketel, thermostaten, enz.) 

- de aankoop van voertuigen die passen in de energietransitie (fiets, elektrische fiets, elektrische auto, andere elektrische voertuigen, enz.) 

- hernieuwbare energie (fotovoltaische panelen, geothermische verwarming, enz.) 

Toekomstige producten  

Gaat NewB pensioenfondsen aanbieden? 

We hopen in de loop van 2021 te kunnen starten met een aanbod aan pensioenverzekeringen.  

Vanaf wanneer kunnen we investeren/beleggen? 

NewB zal in 2021 de eerste investeringsproducten aanbieden. 

Hoe gaat NewB om met het thema van de individuele auto, die problematisch is op ecologisch vlak? 

NewB verloont haar medewerkers niet met salariswagens en spoort hen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de zachte mobiliteit. Daarnaast biedt onze bank geen kredieten voor de aankoop van auto’s met een verbrandingsmotor.  

Zal NewB in de nabije toekomst hypothecaire leningen aanbieden?  

NewB voorziet niet meteen een aanbod van hypothecaire leningen. Dergelijke leningen gaan meestal over tamelijk grote bedragen die worden uitbesteed voor een lange termijn. We herbekijken dit zodra we stevig in het zadel zitten.  

Is de mogelijkheid van een kaskrediet voorzien voor zelfstandigen en ondernemingen? 

Kaskredieten zullen normaal gezien beschikbaar zijn vanaf midden 2021. 

Kan ik beleggen in plaats van sparen voor mijn kinderen? 

Op dit moment biedt NewB nog geen beleggingsproducten aan, met uitzondering van haar eigen coöperatieve aandelen. Die zijn weer beschikbaar vanaf 2021.  

In de loop van 2021 willen we beleggingsfondsen aanbieden die beantwoorden aan onze criteria op het vlak van ethiek en duurzaamheid. Op dat moment zullen we je daarover meer kunnen vertellen.  

 

Het sociaal en milieuhandvest

Waar kan ik het handvest vinden?

De integrale tekst van het handvest vind je hier, of via de link ‘documenten’ onderaan de homepage op de website. We publiceren binnenkort een versie die gemakkelijk te doorzoeken is.

Zou het geen goed idee zijn om een samenvatting van het handvest te voorzien voor de coöperanten en de leden van het team?

Dat is zeker een goed idee. Daarom heeft het NewB-team het handvest in grote lijnen samengevat in een reeks met 6 artikels over het handvest. Die zijn informatief, beknopt en voorzien van illustraties. Zo is de informatie behapbaar en overzichtelijk.

De waarden in de praktijk

Lenen en beleggen

NewB als werkgever

Een bank met sobere producten

Toepassing en bestuur

Overkoepelende thema's

NewB zal in de toekomst meer van dergelijke informatieve berichten publiceren.

Om ervoor te zorgen dat het team doordrongen is van de principes in het handvest zou het inderdaad handig zijn om bijvoorbeeld posters met korte samenvattingen van de hoofdstukken op de hangen op kantoor. Op dit moment is elk departement belast met de controle op de operationele invulling van bepaalde principes die te maken hebben met de specialiteit van het departement. Zo kunnen we de teamleden mobiliseren en sensibiliseren.

We stemmen voor een eerste versie van het handvest. Is dat niet wat voorbarig?  

We vonden het belangrijk om een eerste versie van het handvest te stemmen in dit stadium. Het leek ons belangrijk om een lastenboek voor de waarden ter beschikking te hebben op het moment dat de eerste rekeningen van NewB operationeel werden en de bank echt uit de startblokken was. Het zou jammer zijn als NewB producten op de markt zou brengen zonder het ethische kader waarbinnen NewB wil werken.

Daarnaast willen we dat het handvest kan evolueren naargelang de mening en adviezen van alle betrokken partijen (coöperanten, lidorganisaties, medewerkers, enz.) om een document te hebben waarvan de inhoud zo breed mogelijk gedragen wordt. Het doel is om aan het einde van dit proces de teksten bij te werken in overeenstemming met het verstrekte advies en expertise, die mogelijk aan het eerste ontwerp zijn ontsnapt.

Wat gebeurt er als het NewB-team de principes van het charter niet respecteert?

Als een van de principes niet wordt gerespecteerd kan het maatschappelijk comité hier de aandacht op vestigen van het team en de raad van bestuur van NewB. Op die manier kan een verbetertraject worden uitgestippeld. Voor de goede werking van de bank is het essentieel dat het comité en het NewB-team zo’n constructieve werkrelatie onderhouden. Het maatschappelijk comité rapporteert jaarlijks aan de algemene vergadering over de mate waarin de principes werden nageleefd. Op die manier blijven de coöperanten op een transparante manier geïnformeerd over de verwezenlijkingen van het NewB-team waardoor ze hun democratische stem op de beste manier kunnen laten gelden.

Wat gebeurt er als een of meerdere punten in het sociaal en milieuhandvest de rendabiliteit van NewB te veel afremmen?

In dat geval zal de aanpassing, vervanging of zelfs verwijdering van bepaalde principes op voorstel van het team aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Alleen de coöperanten kunnen beslissen over dergelijke voorstellen.

Worden de selectiecriteria voor leveranciers regelmatig nagekeken en zo ja, op basis waarvan?

Jazeker. Thema 12 van het handvest gaat over dit onderwerp. NewB evalueert zelf regelmatig haar leveranciers. Die vullen aan het begin van de samenwerking een vragenlijst in en op basis van hun antwoorden kent NewB hen een score toe. De score is gebaseerd op economische en ethische criteria. Deze ‘ethische score’ is nooit meer dan twee jaar oud. Na die periode vraagt NewB de leverancier om de vragenlijst opnieuw in te vullen. Zo weten we zeker dat de score zo goed mogelijk overeenstemt met de praktijk van de leverancier.

Kan de raad van bestuur verplicht worden om al zijn beslissingen af te toetsten aan het handvest?

Onder de rubriek ‘In de praktijk’ die bij elk thema staat kijken we naar de verantwoordelijkheden, dus ook die van de raad van bestuur. Die moet er inderdaad voor zorgen dat de medewerkers van NewB de principes in het handvest in de praktijk omzetten. De raad van bestuur moet zich verantwoorden tegenover de algemene vergadering over de naleving van de statutaire waarden. Het maatschappelijk comité kan het operationele team niets opleggen, want de controle over het team ligt bij de raad van bestuur.  

Zijn de waarden die het maatschappelijk comité verdedigt gebaseerd op de waarden van de lidorganisaties?

De taak van het maatschappelijk comité is om erover te waken dat de 13 waarden van NewB in praktijk worden gebracht. Die 13 waarden zitten in het DNA van het project van bij de oprichting in 2011 door een twintigtal middenveldorganisaties. Honderden organisaties hebben zich sindsdien aangesloten bij de coöperatie, onder meer door hun sterke verbondenheid met en geloof in de waarden en de maatschappelijke missie van NewB. We zien hun college in de algemene vergadering (het zogenaamde A-college) als de beschermer van de waarden. Het handvest kan altijd worden aangepast in functie van de feedback van de coöperanten, waaronder de lidorganisaties en de nieuwe versie zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Thema 17 van het handvest vermeldt de strijd tegen belastingontwijking. Hoe waken jullie erover dat de leveranciers op dit vlak schone handen hebben? De keuze voor KPMG is in dit opzicht onrustwekkend.

De keuze voor de leveranciers is een apart thema in het handvest. De evaluatie- en selectieprocedure voor leveranciers die instaan voor een jaarlijks aankoopvolume boven de 5.000 euro is gebaseerd op economische, naast maatschappelijke, ecologische en bestuurgerelateerde criteria. Op basis van de verschillende criteria kent NewB elke leverancier een ethische en een economische score toe. Hoe zwaar deze scores respectievelijk doorwegen bij de uiteindelijke beslissing hangt af van om welk soort dienst of product het gaat. Wel wordt vooraf vastgelegd hoe de afweging zal worden gemaakt voor elk type activiteit, dus voorafgaand aan de analyse van de kandidaat-leveranciers. In de praktijk zal NewB soms beperkt worden in haar ethische aanpak, wanneer er geen alternatieven zijn en ze genoodzaakt is te kiezen voor een leverancier die niet zo goed scoort op ethisch vlak. We communiceren duidelijk over die gevallen motiveren ze terdege. In zo’n geval is NewB extra waakzaam en het comité dat belast is met de uiteindelijke beslissing zal een uitgebreide argumentatie voorleggen die de keuze voor de leverancier met een ontoereikende ethische score rechtvaardigt. Zo hebben we de keuze voor KPMG uitgelegd en is ze uiteindelijk ook goedgekeurd door de algemene vergadering.

De zogezegde ‘groene’ energie-industrie stelt ons voor bepaalde impasses zoals zeldzame-metalenwinning, nieuwe soorten vervuiling, nieuwe vormen van uitbuiting, enz. Hoe zal NewB zich via haar kredietportefeuille aan haar engagementen kunnen houden tegenover de energetische/ecologische transitie?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat de kredietportefeuille van NewB voorlopig zeer afgebakend en beperkt zal zijn. NewB kan op dit moment met haar kredieten alleen energiebesparende renovaties van gebouwen, kleinschalige productie van groene energie en aankopen in het kader van de zachte mobiliteit financieren. De toekenning van kredieten is in zekere mate voorwaardelijk. Om bijvoorbeeld een financiering van een renovatie toe te kennen moet minimaal 70% van het kredietbedrag gaan naar uitgaven die rechtstreeks een energetische verbetering betekenen.

Het is inderdaad niet altijd evident om het kaf van het koren te scheiden als het gaat over groene energie. NewB zal een stevige expertise in huis moeten halen omtrent dit onderwerp, in het bijzonder met het oog op haar rol als kredietverstrekker. De bank is op dit moment al in contact met verschillende experten (uit het middenveld) om betrouwbare informatie in te winnen over het onderwerp en daarnaar te handelen. We zullen deze oefening regelmatig herhalen, om mee te blijven met de snelle evolutie van de energietechnologie.

Zal NewB proactief stageplaatsen (praktijk en onderzoek) aanbieden? Hoe zal ze de begeleiding organiseren?

NewB zal stages aanbieden en stagiaires aannemen. In het handvest staat dat NewB de stagiaires niet zal betalen als de stage binnen een opleidingstraject valt. Jobstudenten krijgen wel een loon volgens het paritair comité 310 waar de bank bij is ondergebracht. Sommige coöperanten hebben laten weten dat ze het onrechtvaardig vinden dat schoolstages niet zouden worden bezoldigd. Mogelijk zal deze maatregel in het handvest worden aangepast tegen de volgende algemene vergadering van juni 2021, in functie van het resultaat van een meer uitgebreide bevragen bij de coöperanten.

Bestuur en salarisbeleid

Heel wat vragen van coöperanten tijdens de algemene vergadering gingen over het salarisbeleid. Ons antwoord bevat daarom een algemeen overzicht van het salarisbeleid dat de antwoorden op al die vragen bevat. Wat is het salarisbeleid van NewB voor het team, de raad van bestuur, het directiecomité en het maatschappelijk comité?

Het NewB-team:

NewB respecteert de loonspanning van 1 op 5 zoals vermeld in het handvest. Professionaliteit en veiligheid behoren tot de 13 waarden van onze coöperatie en NewB moet dus mensen kunnen aanwerven die zowel de nodige vaardigheden als de ervaring hebben om een bank te kunnen leiden. Sommigen onder hen hebben een hoger salaris omwille van de verantwoordelijkheden en vereisten die bij hun functie horen. De loonschalen van NewB zijn in elk geval niet te vergelijken met de rest van de Belgische bankensector. Kijken we bijvoorbeeld naar Triodos Bank, dan zien we dat de loonspanning daar 1 op 10 is.

De loonspanning gaat op voor alle leden van het personeel, inclusief de CEO en wordt berekend over de salariskosten zonder andere voordelen (d.w.z. andere manieren om werknemers te betalen dan via het vaste loon, bv. maaltijd- en ecochecques. Bij Thema 16, principe 99 ‘andere voordelen’ van het handvest lees je daarover meer).

Dit betekent dat de loonkost voor het hoogste loon maximaal vijf maar hoger ligt dan de loonkost voor het laagste loon. De loonkosten voor een zelfstandige of voor een medewerker via een extern bedrijf wordt berekend op dezelfde berekeningswijze van de equivalente loonkost van de werknemers. De regels voor de berekening zijn als volgt :

Het laagste salaris wordt in absolute termen gedefinieerd als de totale jaarlijkse kost van een (voltijds tewerkgestelde) werknemer in categorie 2 met 0 jaar anciënniteit onder het paritair comité 310. Dat salaris ligt in 2020 op 1.983 euro.

Het salaris van een werknemer wordt gedefinieerd als de totale jaarlijkse kost = bruto maandsalaris x 13,85 (beste schatting van de coëfficiënt voor 12 manden werk + 13e maand en de dubbele vakantiegelden) x 1,30 (= beste schatting van de coëfficiënt voor de sociale lasten).

Het salaris van mensen die via een extern bedrijf of als zelfstandige bij NewB werken, wordt gedefinieerd als de totale kost = totale jaarlijkse kost op basis van 230 dagen.

De lonen van het personeel dat instaat voor het onderhoud van de gebouwen in Bota75 waar NewB huurder is, worden niet meegenomen in de berekening van de loonspanning. Zij zijn geen rechtstreekse werknemers van NewB.

De lonen van het personeel van de externe leveranciers die voor NewB werken worden niet meegeteld in de loonspanning van 1 op 5. Het is moeilijk voor NewB om ons salarisbeleid en de loonspanning op te dringen aan een ander bedrijf.

Ten slotte onderscheidt NewB zich met haar verloningsbeleid verder van de praktijken in de bankensector op drie manieren:

 • Wanneer een contract ten einde is, keert NewB geen ontslagvergoeding uit boven die voorzien door het wettelijk kader (geen gouden parachute of gouden handdruk).
 • NewB verloont geen enkele van haar medewerkers niet met een salariswagen.
 • In het kader van de waarden ‘soberheid’ en ‘veiligheid’ keert NewB geen bonussen of andere vergoedingen uit aan haar medewerkers op basis van behaalde verkoopresultaten of dergelijke.

Raad van bestuur en directiecomité

De raad van bestuur bestaat uit 11 personen. Drie van hen zijn uitvoerende bestuurder die het directiecomité van de coöperatieve bank vormen.  Sinds de oprichting van NewB tot de toekenning van de banklicentie op 31 januari 2020 kregen de niet-uitvoerende bestuurders geen enkele bezoldiging of vergoeding voor het werk dat ze voor NewB verrichtten.

Op basis van een aanbeveling van de raad van bestuur en in het kader van de evolutie van het project stemde de algemene vergadering van september 2019 met meer dan 95% voor een nieuwe maatregel voor de vergoeding van het werk van de niet-uitvoerende bestuurders.

Dit is de resolutie die toen werd gestemd:

Gezien de professionalisering van de bestuurs- en beheersorganen van NewB en de noodzaak om rekening te houden met de ervaring en de deskundigheid van de leden van de bestuursorganen, alsook met de werklast die gepaard gaat met de voorbereiding en het houden van vergaderingen van de raad van bestuur en de gespecialiseerde comités, beslist de algemene vergadering, op advies van de raad van bestuur, om bestuurders op de volgende manier te vergoeden zodra de coöperatie een banklicentie krijgt:

1. Uitvoerende leden van de raad van bestuur ontvangen geen vergoeding aangezien zij al een loon krijgen dat rekening houdt met de maximale loonspanning die de algemene vergadering vastlegde: het hoogste loon ligt hoogstens 5 keer hoger dan het laagste loon.

2. Niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur, van het audit- en risicocomité, en van het comité voor nominaties en vergoedingen krijgen een vergoeding van € 500 (excl. btw) per gepresteerde werkdag.

De duur van de prestaties voor één vergadering (inclusief voorbereiding) wordt als volgt forfaitair vastgelegd:

• voor de raad van bestuur 1,5 werkdag per lid en 3 werkdagen voor de voorzitter;

• voor het comité voor nominaties en vergoedingen 1,5 werkdag per lid en 2 werkdagen voor de voorzitter;

• voor het audit- en risicocomité 3 werkdagen per lid en 4,5 werkdagen voor de voorzitter.

Dit forfait dekt de vergadertijd, de voorbereidingstijd voor die vergadering en de tijd die tussen 2 vergaderingen nodig is om op de hoogte te blijven en te antwoorden op vragen die verband houden met de functie. Neemt een bestuurder of lid van een gespecialiseerd comité niet deel aan een vergadering of liet hij/zij zich vertegenwoordigen? Dan ontvangt die persoon géén vergoeding.

De Nationale Raad voor de Coöperatie (die NewB heeft erkend) voorziet dat bestuurders kunnen worden vergoed als hun vergoeding niet bestaat uit een deel van de winst van NewB en dat ze is vastgelegd door de algemene vergadering. In de statuten staat duidelijk dat de algemene vergadering de barema’s vastlegt voor de vergoedingen en bezoldigingen en die moeten gerespecteerd worden. De algemene vergadering van september 2019 legde die barema’s vast.

Het maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité bestaat uit 14 leden die werden verkozen door de algemene vergadering. Het comité is belast met de controle op de naleving van de waarden van de coöperatieve bank. Artikel 24 van de statuten van de coöperatie voorziet momenteel dat de leden van het comité niet vergoed worden.

Er is toch al een ethische bank, Triodos Bank. Waarom een nieuwe bank oprichten?

NewB onderscheidt zich van Triodos op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld:

 • NewB biedt een ethische en duurzame zichtrekening aan met een betaalkaart voor particulieren en professionelen in België.
 • NewB is een coöperatie en haar leden (de coöperanten) beslissen over de richting die de bank uitgaat.
 • NewB is 100% Belgisch.
 • NewB beschikt over een sociaal en milieuhandvest onder toezicht van de coöperanten via het maatschappelijk comité. Dit is een uniek orgaan in de bankensector. De leden zijn verkozen door de algemene vergadering.
 • NewB hanteert een systeem van vrije bijdrage voor haar producten in het aanbod voor particulieren.

 

Onze nieuwe CEO

Thierry Smets heeft voor Puilaetco gewerkt. Dat is ook een partner van Triodos voor vermogensbeheer. NewB gaat veel verder dan Triodos en Puilaetco: kan Thierry Smets garanderen dat hij die verregaande visie van NewB kan uitdragen?

Het hele management, de CEO inbegrepen, werkt binnen het kader van richting die is uitgestippeld en vastgelegd door de raad van bestuur, de algemene vergadering, maar ook door het sociaal en milieuhandvest van NewB.

Het investeringsbeleid voor de belegginsproducten is voorgesteld door het management en goedgekeurd door de raad van bestuur. Het investeringsbeleid moet passen in het kader dat het handvest uitzet, volgens het principe van ‘comply or explain’ (pas toe of leg uit).

 

Kende Thierry Smets NewB voor hij er begon te werken? Is hij coöperant van NewB? Wat is Thierry’s motivatie om een bank te willen leiden die echt anders is? Graag wat meer info over de interesse van Thierry in ethiek. Is Thierry Smets betrokken bij andere organisaties?

Thierry gaf een toelichting bij zijn motivatie om NewB te gaan leiden in een interview aan De Tijd na zijn verkiezing op de AV van 21 november 2021.

“De voormalige CEO van Puilaetco koos voor een opmerkelijke switch,” schrijft David Adriaens in De Tijd van 24 november 2020: “van het prototype van de rijkenbank naar een project om de bankwereld ‘voorgoed te veranderen’.”

“De mensen die me goed kennen, hebben zeer positief gereageerd. Ze wisten al langer dat mijn job in de bankwereld – ik ben er nu drie jaar weg - niet meer goed aansloot bij mijn persoonlijke waarden,” zegt Smets in zijn eerste interview. “Anderen vonden het niet realistisch. Toen het project tien jaar geleden begon, vond ik het mooi maar niet realistisch. Vorig jaar dacht ik ook dat ze er niet zouden in slagen de nodige 30 miljoen euro op te halen.” Smets had nog vele vraagtekens toen hij afgelopen zomer gepolst werd als opvolger voor Tom Olinger. De gesprekken met NewB deden hem inzien dat er mogelijkheden waren om er iets concreets van te maken.

“Ik raakte overtuigd door de kwaliteit van het team: geen dromers maar mensen die weten waarover het gaat. Ik had ook de impact van de coöperanten onderschat. Ze zijn bereid een hogere prijs te aanvaarden voor ons engagement wat betreft deontologie. Ik wil mijn ervaring in de sector inzetten en voor het project.”

Toch zal het niet gemakkelijk zijn, erkent Smets. “We beginnen met een zicht- en depositorekening, maar daar maak je in deze tijden van lage rente alleen verlies mee. Commissie-inkomsten vinden is de grootste financiële uitdaging.” (ADRIAENS David,“‘Vorig jaar dacht ook ik nog dat het niet zou lukken’”, De Tijd, 24/11/2020, online beschikbaar)

Betreffende de tweede vraag : Thierry Smets is nog geen coöperant van NewB. Het is al sinds een jaar niet meer mogelijk om zich in te schrijven als lid van de coöperatie. Vanzelfsprekend wordt Thierry coöperant van NewB zodra het weer mogelijk is.

Op de vraag wat Thierry’s kennis van het verenigingsleven is, valt hij vooral terug op persoonlijke ervaringen en erkent hij dat dit een wereld is die relatief nieuw is en voor hem nog te ontdekken. Dit was ook één van de eerste zaken die Thierry overlegd heeft met het team: zijn wens om de coöperatieve basis van NewB beter te leren kennen.

In de tijd tussen zijn vertrek bij Puilaetco en zijn start bij NewB, is Thierry bestuurder geworden in de Kliniek Sint-Jan. Hij blijft deze functie uitoefenen. Hij heeft ook bijgedragen aan de opstart van de vzw Goods to Give waar hij nog steeds als vrijwilliger deel uitmaakt van de adviesraad. Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden.

Waarom stellen jullie iemand uit de wereld van private banking voor als CEO (Thierry Smets) om dhr. Olinger te vervangen? Zijn er in België geen competente personen te vinden met een achtergrond uit de ngo-wereld, de vzw’s of de universiteiten? Waarom kunnen we enkel voor of tegen een kandidaat CEO stemmen, in plaats van te kunnen kiezen uit verschillende kandidaten?
 

Wie een bank wil leiden moet over een reeks zeer specifieke bekwaamheden beschikken. Daarenboven moet deze persoon ook aanvaard worden door de Nationale Bank van België die de kandidatuur al dan niet valideert. “Deze persoon moet getuigen van een expertise van zeer hoog niveau,” stelde Bernard Bayot op de algemene vergadering van 21 november. “Een ngo of een vzw geleid te hebben volstaat niet. De regulator legt een aantal voorwaarden op, en gelukkig maar, gelet op de gevolgen van het slechte bankenbeleid in 2008. Daarenboven vertegenwoordigen de ethische banken in België 0,8% van de markt. Statistisch gezien is er dus 100 keer meer kans dat we een kandidatuur ontvangen van iemand uit de traditionele bankwereld dan van iemand van een ethische bank.” Het is niet gemakkelijk om kandidaten te vinden die tegelijkertijd bekwaam zijn en de waarden van ons project aanhangen. Het zou niet gemakkelijk geweest zijn meerdere personen ter stemming voor te dragen. De procedure die eindigde met de selectie van Thierry Smets heeft meerdere maanden geduurd en werd geleid door het comité voor nominaties en verloningen (CNV), dat bestaat uit vier leden van de raad van bestuur, te weten Felipe Van Keirsblick van de CNE, Valérie Del Re, directrice van Greenpeace, Koen De Vidts, ex-Crélan en oudgediende van NewB, en François Levie, voorzitter van het Comité voor nominaties en verloningen.

Technisch gezien werd Thierry Smets halverwege oktober ten voorlopigen titel benoemd door de raad van bestuur onder voorbehoud van de goedkeuring van de controlerende overheid (verleend op 27 oktober) en onder voorbehoud van de goedkeuring van de coöperanten op de AV van 21 november 2020. Op deze AV werd de kandidatuur van Thierry Smets met 100% goedgekeurd door de A en C colleges, en met 95.68% door het B college.

@Thierry Smets : Denkt u dat het mogelijk is om NewB te doen functioneren zoals het sociaal en milieuhandvest het voorstelt?

Het sociaal en milieuhandvest van NewB is geschreven door de leden van het maatschappelijk comité en het operationele team van NewB. Dat stelden Tine Dupré, lid van het maatschappelijk comité, en Judith Van Parys, lid van het NewB-team op de AV van 21 november. Het project van het handvest, in een eerste versie en zoals voorgelegd op de AV, is eveneens gevalideerd door het directiecomité en de raad van bestuur.

Ja, ik streef ernaar dat we een bank kunnen creëren die volledig beantwoordt aan het handvest. Zoals het maatschappelijk comité zelf verduidelijkte, gaat het hier om een eerste ontwerp. We moeten de ethische indicatoren van het handvest volgen net zoals we de financiële indicatoren volgen. We zullen erover waken om de lat steeds hoog genoeg te leggen om ons aan te passen aan de realiteit, aan de verwachtingen van de coöperanten en aan de voorstellen van het maatschappelijk comité. Dit moeten we samen verwezenlijken willen we van NewB een echt ethisch alternatief in de bankensector maken ”, verduidelijkt Thierry Smets zijn antwoord op deze vraag.

Diversiteit bij NewB

Evenwicht taal en gender in het team, de raad van bestuur en de comités

Veel mensen hebben hun bezorgdheid geuit over het gebrek aan evenwicht in taal en gender in het NewB-team. Deze bezorgdheid is terecht en wij delen deze ook.

Op het podium van de AV leek het voor velen alsof onze raad van bestuur uit drie Franstalige mannen bestaat, en het Maatschappelijk Comité uit 4 vrouwen. Dit is gelukkig niet waar.

De raad van bestuur bestaat uit 13 leden, van wie drie uitvoerende – dit betekent dat zij werknemers van NewB zijn - , en tien niet-uitvoerende. Van hen zijn er drie Nederlandstalig en tien Franstalig, vier vrouwelijk en negen mannelijk. Zij hebben verschillende achtergronden, gaande van het bankwezen over sociale bewegingen en consumentenbescherming tot ecologische transitie.

Het maatschappelijk comité telt 14 leden. Zij stelden zich op de AV voor in een korte video. Hier tellen we zeven vrouwen en zeven mannen, vier Nederlandstaligen en tien Franstaligen. Op het podium zagen jullie twee leden van het comité, Amandine en Tine, die in naam van het hele comité antwoordden op vragen die gesteld werden door Judith en Veerle, twee personeelsleden van NewB die werken op de afdeling Coöperatief Leven.

Zelfs al zijn deze teams dus groter en diverser dan het podium deed uitschijnen, we kunnen er niet omheen dat ze voor het merendeel uit Franstalige mannen bestaan – net zoals het werknemersbestand van NewB trouwens. Een Nederlandstalige vrouw aanwerven als nieuwe CEO was dan ook de perfecte stap in de goede richting geweest.

Waarom is dat dan niet gelukt? Bernard Bayot verwoordde het op de Algemene Vergadering als volgt (vrij vertaald):

“We hebben een dertigtal kandidaturen ontvangen voor de vervanging van Tom. Daarvan was 10 % vrouwelijk, wat heel weinig is.  Dat wil zeggen dat de kans dat de nieuwe CEO een man zou zijn, wiskundig gezien zeer groot was – zelfs al wilden we graag een vrouw vinden. Blijkbaar zijn er op de arbeidsmarkt van de bankenwereld veel meer mannen dan vrouwen.

Dit verklaart waarschijnlijk waarom onze keuze uiteindelijk op een man gevallen is, een man die natuurlijk over alle vereiste kwalificaties beschikt. Het is belangrijk erop te wijzen dat we echt ons best gedaan hebben en dat het comité voor de nominaties hier veel aandacht voor had, maar dat ze de zaken niet kunnen forceren.”

Op de vraag of we dan niet ruimer en buiten de bankwereld moesten gaan zoeken, zei Bernard dat NewB een CEO nodig heeft met een grote ervaring binnen de bankwereld, wat ook gevraagd wordt door de toezichthoudende autoriteiten, teneinde rampen zoals in 2008 te voorkomen. Dat deze persoon met ervaring in de bankwereld bovendien van een traditionele bank komt, is een statistische zekerheid aangezien de ethische banken slechts 0.8% van de Belgische bankwereld uitmaken. We kunnen alleen maar blij zijn dat mensen uit de traditionele bankwereld ervoor kiezen hun carrière verder te zetten bij NewB.”

Bernard besloot: “Het onevenwicht in taal en gender binnen onze raad van bestuur is een zeer belangrijk aandachtspunt en we zullen erover waken dat de volgende kandidaturen het evenwicht zo snel mogelijk herstellen.”

NewB is hiertoe overigens verplicht aangezien thema 15 van het sociaal en milieuhandvest voorziet dat:

 • in de selectie en aanwervingsprocedures voor medewerkers NewB verschillende praktijken hanteert om te voorkomen dat er sprake kan zijn van discriminatie en die de diversiteit en gelijke kansen bevorderen.

 • NewB positieve actie onderneemt om een evenwicht op het gebied van diversiteit te bereiken in haar personeelsbestand. In het geval van gelijkwaardige kwalificaties promoot NewB de aanwerving van mensen uit ondervertegenwoordigde groepen.

 • NewB voor diversiteit zorgt in de samenstelling van de raad van bestuur en het maatschappelijk comité.

Een coöperant merkte terecht op dat er tevens een onevenwicht is bij de coöperanten. Waar bij de start van NewB de verhouding Nederlandstaligen – Franstaligen eerder fifty-fifty was, tellen we sinds de kapitaalcampagne proportioneel veel meer Franstalige coöperanten. NewB zal dus ook nog wat stappen moeten ondernemen om meer Nederlandstaligen te overtuigen.

Duur van de mandaten

Niet alleen de kandidaten voor de Raad van Bestuur stonden ter discussie, ook de duur van hun mandaat. Verschillende coöperanten vroegen zich af of een mandaat van 6 jaar niet te lang is, en of een kortere duur misschien de diversiteit kan bevorderen. Na reflectie moeten we vaststellen dat er nooit een bewuste keuze is gemaakt voor een duur van 6 jaar, dit is gewoon de wettelijke maximumduur en deze staat daarom in onze statuten. De verkorting van deze duur kan zeker overwogen worden.

Verzekeringen

Komt er een NewB-verzekering voor campingcars?

Dat is het plan.

 

NewB is een tussenpersoon voor de verzekeringsproducten. Welk aandeel van de verzekeringspremie is voor NewB?

NewB werkt als tussenpersoon voor de verzekeringen samen met twee professionele partners: Aedes (de dossierbeheerder) en Groupe Monceau (de verzekeraar). De commissie van NewB varieert afhankelijk van het product van 15% tot 22% van de premie, exclusief btw.

 

Monceau investeert de inkomsten uit de verzekeringen. In hoeverre heeft NewB daar iets over te zeggen? Volgt Monceau de criteria van NewB voor investeringen?

NewB kan niet rechtstreeks tussenkomen in het investeringsbeleid van haar partners. De beperkte inkomsten van de premies zijn op dit moment helaas nog te laag om NewB een positie te verlenen waarin ze inspraak kan eisen in het investeringsbeleid van Monceau.

 

Hoe succesvol zijn de Monceau-verzekeringen? Rekent NewB nog altijd op de verzekeringen om winst te maken?

De verzekeringen zitten in de kern van het financiële plan van NewB. In de prospectus die we publiceerden tijdens de kapitaalcampagne staat dat de verkoop van verzekeringen de hoofdmoot is van de inkomsten van de bank. We rekenen erop dat de verzekeringen tijdens de volgende vijf jaar goed zijn voor 40% van de winst van NewB.

Dat resultaat hebben we nog niet bereikt, maar we hebben er vertrouwen in dat met de lancering van de bankdiensten, de coöperatie ook meer verzekeringscontracten zal kunnen afsluiten. In een enquête bij de coöperanten gaf de meerderheid van de respondenten aan dat ze pas een verzekering bij NewB zouden nemen na de lancering van de bank.

 

Waarom heeft NewB gekozen voor Monceau Assurance als partner voor de verzekeringen?

In 2015 hebben we een groot aantal spelers in het verzekeringswezen gecontacteerd om onze eigen verzekeringsoplossingen mee te lanceren. De meeste van die spelers waren gevestigd in België. 4 van hen voldeden aan onze verwachtingen aangaande onze waarden en waren bereid tot een samenwerking met NewB.

De keuze viel uiteindelijk op Monceau om verschillende redenen:

 1. Het is een mutualistische groep die dicht bij de waarden en de structuur van NewB staat (de leden zijn betrokken bij de dagelijkse werking van hun mutualiteit: ze zijn de belangrijkste spelers en zijn zowel ‘eigenaar’ als ‘klant’),
 2. Het was de enige kandidaat die akkoord ging met de ontwikkeling van een gamma aan verzekeringsoplossingen speciaal voor en met NewB,
 3. Monceau was de enige verzekeraar die C-coöperant (institutionele investeerder) van NewB wilde worden en daarmee daadwerkelijk deel zou uitmaken van de coöperatie.

De samenwerking werd vervolgens goedgekeurd door de coöperanten tijdens de algemene vergadering.

 

Vragen aan Tom Olinger

Is het denkbaar dat in de toekomst bestuurders worden geloot uit de coöperanten die zich kandidaat stellen?

Tom Olinger: “We stellen de raad van bestuur samen met veel zorg en letten erop dat die ook leden telt die niet gespecialiseerd zijn in bankzaken. We menen nu een goed evenwicht te hebben bereikt.

We volgen aandachtig hoe anderen het loten van vertegenwoordigers in de praktijk organiseren.

De raad van bestuur van een bank zou wel op een probleem kunnen stoten: we moeten bij de NBB kunnen aantonen dat elke bestuurder de kennis en ervaring heeft die nodig zijn voor hun activiteiten als bestuurslid. Als we leden gaan loten, betekent dat een complicatie ten aanzien van die eis. Dat wil echter niet zeggen dat het onmogelijk is. We zullen deze suggestie dan ook zeker in overweging nemen.”

 

Zal Tom Olinger ‘passief’ bestuurslid zijn en in een ander bedrijf dan NewB een functie uitoefenen?

Tom Olinger: “Ik wil graag benadrukken dat ik de financiële wereld achter me laat. Ik zal in de toekomst geen professionele activiteit meer uit oefenen in de financiële of bankensector. De enige functie die ik in die wereld blijf bekleden is die van niet-uitvoerend bestuurder bij NewB. ‘Niet-uitvoerend’ wil zeggen dat ik geen deel meer uitmaak van de operationele ploeg van NewB die instaat voor het dagelijks beheer. Als niet-uitvoerend bestuurder ben ik samen met de andere bestuurders belast met de ontwikkeling van de strategie en de controle op de uitvoerende ploeg. Die rol is wettelijk bepaald, hij is belangrijk en zeker niet ‘passief’.”

 

Vragen voor het maatschappelijk comité

Hoe is de samenstelling van het maatschappelijk comité bepaald? Hoe verloopt het proces voor de rekrutering van de leden? Hoe verzekeren jullie een zekere mate van diversiteit en representativiteit?

In februari 2020 besloot het toen vijfkoppig maatschappelijk comité om de groep groter en diverser te maken. We lanceerden een oproep voor kandidaten. Een jury met leden van het comité en vertegenwoordigers uit lidorganisaties van NewB heeft de kandidaturen geanalyseerd. Het doel van de selectie was drieledig: mensen rekruteren met kennis en ervaring complementair aan die van de bestaande leden, een betere vertegenwoordiging van de coöperanten verzekeren en een beter evenwicht bereiken qua taal en gender. Op basis van die criteria selecteerde de jury 11 nieuwe leden. Hun kandidaturen zijn daarop voorgelegd aan en goedgekeurd door de algemene vergadering van juni 2020.

 

Wat is de looptijd van het mandaat van de leden van het maatschappelijk comité? Is er een systeem van wissels voorzien?

De duur van het mandaat van een lid van het maatschappelijk comité is 3 jaar. Aan het einde van het mandaat kan het lid zich opnieuw kandidaat stellen. Er is geen limiet voorzien voor het aantal keren dat iemand haar of zijn mandaat kan hernieuwen. Als een lid zich opnieuw kandidaat wil stellen, wordt haar of zijn kandidatuur onderworpen aan dezelfde selectieprocedure als die van een nieuwe kandidaat. Een essentiële factor bij de selectie is dat de leden complementair zijn. Hernieuwingen van mandaten worden ter stemming voorgelegd aan de AV na de selectieprocedure.

 

Uit hoeveel leden bestaat het maatschappelijk comité?

De statuten vermelden geen maximaal of minimaal aantal leden voor het maatschappelijk comité. Op dit moment bestaat het comité uit 14 personen die allen zijn verkozen door de algemene vergadering. Het maatschappelijk comité wil een collectieve dynamiek behouden waarin zowel in aparte subgroepen kan worden gewerkt als in een grotere groep. Om dat werkbaar te houden, beperken we het aantal leden tot 16.

 

Ligt het binnen de mogelijkheden dat de leden van het maatschappelijk comité geloot worden uit de coöperanten van NewB?

Lidmaatschap van het comité vraagt een groot engagement qua tijd. Tijdens de vorige selectieprocedures werden de leden gekozen op basis van hun kandidaturen die ze indienden bij het comité. Het comité neemt wel nota van dit voorstel en zal het bespreken in aanloop naar de volgende rekruteringsronde.

 

Waarom zijn de leden van het maatschappelijk comité vrijwilligers? Hoe vergroot dat hun onafhankelijkheid? Moet elk werk niet betaald worden? Worden hun kosten wel terugbetaald?  

De gewijzigde statuten van 2019 voorzien de vergoeding van de leden van het maatschappelijk comité. De leden hebben zelf gekozen om niet vergoed te worden voor hun taken. Met de beslissing willen ze hun motivatie onderstrepen en vermijden dat er andere belangen meespelen om lid te worden van het comité. Alleen de verplaatsingskosten naar de vergaderingen worden terugbetaald. NewB draagt de werkingskosten van het comité.

 

Welke bevoegdheden heeft het maatschappelijk comité? Kan het bijvoorbeeld bezwaar aantekenen tegen beslissingen van de raad van bestuur of tegen investeringen die niet overeenstemmen met de waarden van NewB?

Het maatschappelijk comité controleert of de waarden van NewB in de praktijk worden omgezet in de operationele ontwikkeling van de bank en haar verschillende producten. Je kan de rol van het comité vergelijken met die van een bedrijfsrevisor die de boeken van de coöperatie nakijkt. Het comité gaat de activiteiten van de raad van bestuur a posteriori na en heeft geen vetorecht op de beslissingen van de raad van bestuur. Die neemt autonoom beslissingen volgens de richting die is aangegeven door de algemene vergadering en in het kader van de statuten en opdracht die de bestuurders is toevertrouwd.

 

Als het comité vaststelt dat het handvest niet wordt nageleefd, welke macht heeft het comité dan om de zaken in de goede richting te sturen?

Als de waarden niet worden nageleefd kan het comité op elk moment de verschillende organen van de coöperatie (het directiecomité of de raad van bestuur) interpelleren. Het maatschappelijk comité brengt de algemene vergadering op de hoogte via haar jaarverslag of op gelijk welke andere manier die haar gepast lijkt. Maar het comité geeft de voorkeur aan een structurele dialoog met de verschillende organen om te voorkomen dat er van de waarden wordt afgeweken bij de ontwikkeling van de bankproducten.

 

Moet het mandaat van het maatschappelijk comité niet duidelijk worden omschreven en ter stemming worden voorgelegd aan de algemene vergadering, met het oog op een bindende controlefunctie van het comité?

Het mandaat van het maatschappelijk comité is vastgelegd in de statuten van de coöperatie. Het doel is de controle op de naleving van de waarden zoals vermeld in artikel 3 van de statuten. Dat zijn de 13 waarden waarop het bankproject is gebouwd. Om zijn taak behoorlijk uit te voeren “legt het comité een sociaal en milieuhandvest ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dit handvest vormt de operationele omzetting van de voornoemde waarden”. Het handvest levert het kader waarbinnen het comité zijn controlerol kan uitoefenen.

 

Waarom hebben we geen verslag gekregen van het maatschappelijk comité tijdens de algemene vergadering van november 2020?

Het maatschappelijk comité wordt verondersteld elk jaar een rapport voor te stellen bij de gewone algemene vergadering in juni. In november hielden we een buitengewone algemene vergadering, waarvoor geen rapport werd verwacht.

 

Hoe wordt informatie over de naleving van het charter door de operationele ploeg naar het maatschappelijk comité overgedragen? Hoe vaak gebeurt dit?

Het handvest is gestemd tijdens de algemene vergadering van november. Samen met de operationele ploeg leggen we de komende maanden de procedure vast op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Deze informatie wordt samengebracht en de analyse ervan opgenomen in een jaarverslag en voorgelegd aan de algemene vergadering.

 

Hoe organiseert het maatschappelijk comité het beslissingsproces?

De werking van het maatschappelijk comité kadert in een reglement van inwendige orde. Het maatschappelijk comité neemt beslissingen bij plenaire vergadering. Thematische werkgroepen formuleren voorstellen en bereiden daarover dossiers voor die ter discussie en uiteindelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. In principe worden de beslissingen in overleg genomen. Een stemming kan plaatsvinden op eenvoudige vraag van een van de leden. De modaliteiten voor de stemming kunnen via het reglement van inwendige orde (dat mettertijd evolueert in overeenstemming met de organisatie van het maatschappelijk comité) worden geregeld.

 

Hoe verloopt de coördinatie tussen het werk van het maatschappelijk comité en de raad van bestuur?

Het maatschappelijk comité werkt graag op een constructieve en gestructureerde manier samen met de raad van bestuur (RvB) van NewB. De relatie tussen de twee organen is bijzonder, eigen aan NewB en heeft tot doel een evenwicht te vinden waarbij de bank de dertien waarden in elke fase van haar ontwikkeling kan integreren. Voor bepaalde processen is dit al in de praktijk omgezet. Zo heeft het comité inzage in alle documenten van de RvB, treden leden van het comité geregeld in overleg met de CEO, en krijgen we altijd een positief antwoord op onze uitnodigingen aan het adres van de RvB.

Het comité is groter geworden en ons werkterrein is daardoor kunnen uitbreiden. Samen met verschillende leden van het operationele team werken we onder meer de indicatoren uit om de toepassing van het handvest te toetsen. In de relatie met de RvB streven we naar een nog betere uitwisseling van informatie over het bank- en verzekeringsproject, om voorstellen met een kritische blik te kunnen bekijken voorafgaand aan de beslissing. Voor de volgende algemene vergadering zullen we de praktische uitwerking van de samenwerking met u delen (uitwisseling van informatie, relevante adviezen, notulen, ad hoc en/of periodieke uitnodigingen, vragen en verzoeken om informatie, enzovoort). Dit is een prioriteit voor ons. We verwelkomen overigens alle suggesties in deze fase, waarin we de samenwerking tussen de RvB en het maatschappelijk comité praktisch vormgeven.

Investeringen

Waarom moet NewB investeren in bepaalde effecten, m.a.w. obligaties kopen van openbare instellingen (staten, gewesten, enz.) of ondernemingen, of investeren in bepaalde bedrijven?

In de herfst van 2019 haalde NewB 35 miljoen euro kapitaal op. Bij die 35 miljoen komen binnenkort de liquiditeiten van de deposito’s op de zicht- en spaarrekeningen. NewB wil terugkeren naar het basisbankbedrijf door het aantrekken van deposito's (geld dat op spaar- en zichtrekeningen wordt gestort) met het oog op het lokaal verstrekken van kredieten aan particulieren en professionelen.

NewB kan niet al haar middelen (kapitaal en deposito’s) in kredieten omzetten. Indien op korte tijd veel geld wordt opgenomen moet NewB in staat zijn om haar klanten onmiddellijk contant geld te bezorgen. Als alle liquide middelen worden aangewend voor kredieten (waarvoor NewB een afbetalingsschema heeft afgesproken met de klant), zou ze niet in staat zijn om voldoende geldopnames toe te staan, wat het einde van NewB zou betekenen.

Bovendien gaan het verzamelen van deposito’s en het toekennen van kredieten niet even snel. Bij het toekennen van kredieten moet de bank voldoende tijd nemen om dát krediet voor te stellen dat het best is afgestemd op de behoeften van de cliënt. Ondertussen moet NewB de mogelijkheid krijgen om het liquiditeitsoverschot van de deposito’s te beheren. NewB moet dus een deel van haar middelen investeren in waardepapieren die dan samen de financiële portefeuille van NewB vormen. Deze financiële portefeuille is meer ‘liquide’ dan de portefeuilles met kredieten voor particulieren of bedrijven.

Welk percentage van de middelen van NewB wordt aangewend voor deze financiële portefeuille en welk voor kredieten? Staan daar beperkingen op?

Het investeringsbeleid van NewB schrijft maximale percentages voor. Je vindt daarover meer informatie in de prospectus van de kapitaalcampagne van 2019. De prospectus vermeldt:
 

“Het liquiditeitsoverschot wordt belegd in een beleggingsportefeuille op korte en op lange
termijn, in een verhouding van 50% elk. Het totaal van de beleggingsportefeuille (en andere
beschikbare liquiditeiten in de bank) moet, volgens NewB, minstens 50% van het totaal van de
activa vertegenwoordigen.

(…)

De effecten van de beleggingsportefeuille kunnen zonder beperking uit schulden van
nationale, regionale of supranationale emittenten bestaan en beperkt tot een maximum van
20% van het totaal van de balans uit begrijfsobligaties, met uitsluiting van elke andere
activaklasse en met name van aandelen of gestructureerde effecten. De emissies moeten
vallen onder de categorie investment grade en in euro uitgedrukt worden.”

NewB tekent haar investeringsbeleid uit en heeft daarbij aandacht voor zowel het financiële (soorten effecten, risicobepaling, maximale percentages, enz.) als voor de regels m.b.t. maatschappelijk verantwoord financieren.

Nog voor de AV van november 2020 voorzagen de statuten de mogelijkheid om te investeren in effecten uitgegeven door België en Luxemburg. Waarom Luxemburg?

De statuten voorzien de mogelijkheid om te investeren in effecten uitgegeven door Luxemburg omdat een van de 24 organisaties die NewB oprichtten Etika is. Etika is een vennootschap naar Luxemburgs recht.

Waarom wilde NewB de toegelaten investeringscategorieën uitbreiden naar andere Europese landen? Volstaat het niet om te investeren in de Belgische en/of Luxemburgse overheden? (Dit op een moment dat België alle middelen kan gebruiken voor haar herstel?)

De bedoeling van die investeringen is om het tegenpartijrisico (risico op niet-terugbetaling) beter te spreiden. Diversifiëren betekent niet al je eieren onder één kip leggen. Als een onderneming of overheid waarin NewB heeft geïnvesteerd in moeilijkheden komt zal niet de hele portefeuille daaronder te lijden hebben, maar slechts een deel.

Door te investeren in effecten die niet door België of Luxemburg zijn uitgegeven kan NewB onafhankelijker blijven van België en Luxemburg. Dit wordt in het oog gehouden door de toezichthouders. Als bank moet NewB ook de concentratielimiet respecteren die is opgelegd door de regelgeving.

Voor een gezonde balans is het daarnaast belangrijk dat NewB toegang heeft tot verschillende activa met verschillende intrestvoeten en looptijden. De staatsobligaties van België en Luxemburg hebben vandaag historische lage en zelfs negatieve rentevoeten. Als NewB alleen investeert in obligaties met dit soort rentes is dat op lange termijn niet houdbaar voor de bank. Waarom investeert NewB dan toch in dit type waardepapieren? Omdat ze zeer liquide zijn en NewB ze nodig heeft om in haar portefeuille de liquiditeitsgraad moet bereiken die is opgelegd door de regelgeving.

Loopt NewB door de toegalaten investeringen uit te breiden, in het bijzonder naar effecten uitgegeven door andere Europese landen, niet het risico om het lokale aspect uit het oog te verliezen? Kunnen we geen minimaal percentage vastleggen voor Belgische of in België uitgegeven effecten?

In het kredietbeleid staat het lokale aspect centraal. Omwille van de diversifiëring (zie hoger) kunnen we voor de investeringsportefeuille niet dezelfde criteria handhaven.

 

Is het niet gevaarlijk om de categorieën waarin NewB kan investeren uit te breiden naar bijvoorbeeld andere Europese landen, nu de bank nog maar net uit de startblokken is?

De belangrijkste regel in risicobeheer is diversifiëring. De resolutie die door de algemene vergadering werd goedgekeurd maakt diversifiëring mogelijk (zie hoger). Bovendien ligt de focus voor de kredietportefeuille in België. Om de balans te diversifiëren is het een goede zaak dat we met de investeringsportefeuille kunnen uitwijken naar andere landen.

Geldt de beslissing van de algemene vergadering om de investeringscategorieën uit te breiden voor en bepaalde of onbepaalde tijd?

De resolutie vermeldt geen bepaalde duur. De beslissing van de AV geldt dus voor onbepaalde tijd.

Hoe weten we zeker dat NewB via haar investeringsportefeuille niet belegt in staten die de rechtsstaat of de fundamentele rechten van de mens niet respecteren (bv. Polen of Hongarije)? Hoe wordt de lijst met landen samengesteld?

De investeringen die NewB doet voor haar financiële portefeuille moeten conform het handvest en de regels voor het maatschappelijk verantwoord investeren zijn. De definitie van deze zogenaamde SRI-regels (SRI staat voor socially responsible investment) is zeer belangrijk voor NewB. We schakelen daarom onze lidorganisaties (met uiteenlopende expertise) in om de regels duidelijk te definiëren. Dat proces is momenteel nog aan de gang.

Het is zeer waarschijnlijk dat onze regels rekening houden met de zwarte lijst van Financité. Die lijst bevat de staten en ondernemingen die de internationale en door België geratificeerde verdragen op het gebied van sociale, burger- en mensenrechten, milieurecht en goed bestuur niet respecteren.

Let wel: NewB heeft al aangekondigd dat Polen en Hongarije door de huidige stand van zaken zijn uitgesloten van haar beleggingsuniversum.

Hoe gaat NewB om met de recente veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Bij haar investeringen zal NewB erop moeten letten dat de uitgevende instellingen (staten of ondernemingen) conform haar regels m.b.t. maatschappelijk verantwoord investeren handelen. We leggen die regels op dit moment vast samen met de lidorganisaties van NewB. De maatschappelijke missie van een aantal van die organisaties is met name de bevordering van de naleving van de mensenrechten. NewB doet een beroep op hun expertise ter zake om de beste synthese te vinden van de ethische afwegingen en de financiële noden.

NewB zegt dat ze niet in wapens zal investeren. Hoe valt dat te rijmen met de investeringen in effecten uitgegeven door België of het Waals Gewest, gezien het feit dat het Waals Gewest voor 100% eigenaar is van FN Herstal, een wapenfabrikant? Hoe gaan jullie in het algemeen om met dergelijke zaken?

Uiteraard financiert NewB FN Herstal niet rechtstreeks, net zomin als elke andere wapenfabrikant. FN Herstal is een bedrijf dat nu eenmaal in Wallonië is gevestigd. Dat is nog geen reden voor NewB om niet in het Waals Gewest te investeren. Het Waals Gewest is overigens twee jaar geleden begonnen aan een proces naar maatschappelijk verantwoorde investeringen. Dat wil zeggen dat het gewest door een extern ratingbedrijf wordt geëvalueerd op al haar activiteiten. Elk gewest heeft een aantal bevoegdheden en voert die uit op verschillende manieren. Een van die manieren is om de activiteiten uit te voeren met aandacht voor hun maatschappelijke en ecologische impact. Het ratingbedrijf zal het Waals Gewest helpen om rekening te houden met zijn impact en bij het verbetertraject. Dit en andere elementen spelen mee bij de beslissingen van NewB om al dan niet te investeren in het Waalse Gewest, maar ook in andere openbare instellingen.

NewB zegt niet te zullen investeren in staten die de rechtsstaat niet respecteren. Zal de bank ook nagaan of de instellingen waarin zij investeert op hun beurt niet investeren in staten die de rechtsstaat niet respecteren?

De ethische ambities van NewB worden soms op de proef gesteld door de werkelijkheid. Zo is het evident dat NewB niet zal investeren in waardepapieren uitgegeven door Polen of Hongarije, omdat die landen momenteel weigeren de Europese hulp afhankelijk te maken van het respect voor de rechtsstaat. Minder realistisch is dat NewB kan nagaan of een onderneming heeft geïnvesteerd in effecten uitgegeven door Polen of Hongarije vooraleer ze zelf in zo’n onderneming investeert. Evenmin kan NewB garanderen dat een onderneming dat in de toekomst niet zal doen.

Niettemin zal NewB haar uiterste best doen om haar financiële middelen te investeren in entiteiten die dicht aanleunen bij de waarden van NewB en die ook willen uitdragen.

Zal NewB investeren in bijvoorbeeld andere coöperaties of ecologische projecten in ontwikkelingslanden?

Het is belangrijk dat NewB haar liquiditeitsoverschot voornamelijk investeert in liquide effecten, d.w.z. waardepapieren die ze snel kan doorverkopen als de vraag naar liquide middelen stijgt (bijvoorbeeld wanneer klanten veel contanten opnemen). Coöperatieve aandelen of projecten waarop de vraag doelt, zijn waarschijnlijk niet liquide genoeg.

NewB zal eerder via kredieten actief deelnemen aan coöperaties en projecten aangezien NewB onder haar lidorganisaties veel coöperaties en organisaties met een maatschappelijke missie telt.

Investeert NewB in (of verstrekt NewB leningen aan) projecten in de strijd tegen covid?

Neen.

NewB kan investeren in effecten gedekt door overheden van EU-lidstaten of Europese instellingen. Daar kunnen bedrijven zoals banken bij zijn. Hoe kan NewB garanderen dat het geld volgens de NewB-waarden wordt aangewend?

De investeringen die NewB doet met haar financiële portefeuille moeten conform het handvest en de regels voor maatschappelijk verantwoord investeren zijn. Wij leggen op dit moment die regels vast. Dit proces is zeer belangrijk voor NewB. Daarom vragen we de inbreng van onze lidorganisaties met verschillende expertise.

NewB vermeldt in haar handvest het label voor maatschappelijk verantwoord investeren van Febelfin ‘Towards sustainability’. Dit label kreeg forse kritiek van organisaties zoals Financité en Fairfin. Kunnen jullie dit duiden?

We vermelden het label omdat het deel uitmaakt van de Belgische normen voor maatschappelijk verantwoord investeren. NewB wil verder gaan dan dit label.

Hoe worden de beslissingen over investeringen genomen? Zal het maatschappelijk comité een rol vervullen in de procedure, bijvoorbeeld door de keuzes te valideren?

De beslissingen worden genomen door een comité binnen NewB en moeten voldoen aan het investeringsbeleid en aan NewB’s regels voor maatschappelijk verantwoord investeren.

Twee elementen zijn daarbij van belang: enerzijds beslissen de coöperanten via de algemene vergadering mee over het investeringsbeleid. De algemene vergadering bepaalt in welke categorieën effecten NewB mag investeren. Anderzijds worden de regels voor het maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid nu vastgelegd in co-creatie met verschillende lidorganisaties van NewB. Dat wil zeggen dat de beslissingen van het directiecomité binnen een welomlijnd kader vallen dat niet alleen door de interne operationele ploeg van NewB is vastgelegd.

Het maatschappelijk comité is statutair belast met de controle op de naleving van de waarden van NewB. Het comité kan in zijn jaarverslag aanbevelingen doen voor het investeringsbeleid van NewB in verhouding tot de waarden.

Hoe zullen beslissingen omtrent het investeringsbeleid van NewB aan de coöperanten worden gecommuniceerd?

De inhoud van de portefeuille wordt publiek gemaakt, waarschijnlijk in de vorm van regelmatige publicaties op de website van NewB.

Hoe groot is het wisselkoersrisico als we beleggen buiten de eurozone? Moeten we de investeringen niet beperken tot de eurozone?

De investeringen die NewB doet met de financiële portefeuille moeten in euro weergegeven worden.

Wat is het verwacht rendement voor de investeringen die NewB doet in waardepapieren uitgegeven of gedekt door openbare instellingen uit de andere EU-lidstaten?

De verschillende stappen die de Europese Centrale Bank (en andere centrale banken) hebben gezet om de verschillende crises sinds 2012 tegen te gaan, met name het programma voor de aankoop van activa (het programma voor de aankoop van staatsobligaties, gedekte obligaties en bedrijfsobligaties door de centrale bank) hebben de rentevoeten bijna zonder uitzondering tot een zeer laag niveau doen dalen, tot zelfs negatieve rentevoeten. Zo lang de ECB dit aankoopbeleid aanhoudt zal de beleggingsportefeuille van NewB een negatief rendement hebben.

NewB zal beleggingsfondsen aanbieden. Hoe gaan jullie na dat deze fondsen goede, ethische en verantwoorde doelen dienen?

De externe beheerder voor de NewB-fondsen zal haar of zijn taak uitvoeren in overeenstemming met het door NewB vastgelegde investeringsbeleid. In dat beleid zal NewB de criteria voor de effecten vastleggen. De criteria houden onder meer de regels voor maatschappelijk verantwoord investeren van NewB in.

NewB is momenteel in gesprek met verschillende potentiële partners.

‘66 (…) Daarnaast past NewB op dat ze zich niet louter concentreert op de ondernemingen die de financiële middelen hebben om te publiceren over hun inspanningen op ESG-vlak, omdat dit een vertekend beeld zou kunnen geven voor de selectie. NewB doet moeite om informatie in te winnen over kleinere ondernemingen.’ Hoe gaat dat in de praktijk? Welke protocollen, criteria en expertise worden hierbij ingezet?

Deze procedures moeten nog worden vastgelegd. We komen hier later op terug.

Zal ik mijn investeringsportefeuille kunnen overzetten naar een effectenrekening bij NewB en wat gebeurt er in dat geval met producten in de portefeuille die niet voldoende ethisch zijn naar de normen van NewB?

NewB zal eerst een reeks ethische en duurzame fondsen voorstellen die we stapsgewijs zullen aanbieden vanaf de tweede helft van 2021. Uiteraard zullen klanten hun eventuele bestaande investeringen kunnen overbrengen naar NewB.

Diverse vragen

Hoe gaat NewB zich positioneren in de digitale transitie, in het bijzonder tegenover blockchain en artificiële intelligentie?

In overeenstemming met haar waarden wil NewB eenvoudige, degelijke en veilige oplossingen bieden die beantwoorden aan de noden van haar coöperanten. Het gebruik van nieuwe technologie kan interessant zijn als ze de enige mogelijke oplossing biedt voor een bestaande vraag of als ze een duidelijk voordeel oplevert.

 

Blockchain is een interessante manier om beveiligde verrichtingen te doen (overschrijvingen, contracten, inschrijvingen, enz.) tussen veel partijen. NewB volgt de evolutie van blockchain aandachtig op en evalueert regelmatig of het in haar belang is om ermee te werken.

 

Wat betreft artificiële intelligentie: het zou kunnen dat we die op een dag inzetten om ons te helpen bij bepaalde taken, bijvoorbeeld de analyse van complexe gegevens, maar op dit moment is dat niet het geval.

 

Hoe komt NewB de coronacrisis te boven?

 

De huidige pandemie zorgt voor recessie in binnen- en buitenland. Aan de banken wordt gevraagd om hun steentje bij te dragen aan de heropstart van de activiteiten. Al is NewB nog klein, toch wil ze zich daarvoor inzetten. NewB wil zo veel ze kan helpen bij de heropstart, maar wel in overeenstemming met haar principes, dus vooral door steun aan de lokale economie en kleine fysieke bedrijven. De coronacrisis lijkt er overigens toe hebben bijgedragen dat de waarden van NewB voor iedereen aan belang hebben gewonnen, in het bijzonder de waarden rond eenvoud, soberheid en duurzaamheid. In die zin heeft de crisis nog eens duidelijk gemaakt dat onze bank nodig is.

 

Als jullie weer info-avonden en andere evenementen organiseren, zullen jullie dan alle provincies aandoen, ook Limburg?

Het klopt dat we om louter organisatorische redenen Limburg een aantal keer hebben overgeslagen tijdens onze tournees. Het is helemaal niet de bedoeling om provincies links te laten liggen en we willen ook helemaal niet alleen met Brussel bezig zijn. NewB zal dus alle provincies aandoen, en dat meteen zo gauw we weer de baan op mogen.

 

Zal de bank toegankelijk zijn in het Frans, Nederlands, Duits en zelfs Engels?

De eerste jaren zal de bank uitsluitend in het Nederlands en het Frans communiceren. NewB is zich bewust van het belang om gaandeweg meer talen te gebruiken omwille van de inclusiviteit en nabijheid.

Thema 7 van het handvest ‘Communicatie en marketing’ vermeldt dat NewB een werkgroep opricht met als specifiek doel het aantal gebruikte talen in de communicatie te vergroten. Eerst gaat het om Duits en Engels, daarna onderzoeken we ook de mogelijkheden voor andere talen die door veel mensen in België worden gesproken.

 

Hebben we de garantie dat NewB volledig onafhankelijk van Triodos blijft?

NewB is en blijft volledig onafhankelijk van Triodos Bank. We beschouwen Triodos als complementaire spelers in de ethische bankensector, maar onze aanpak, bestuur en businessmodel zijn totaal anders.

 

Wat is de nodige ‘dosis’ publiciteit die NewB moet maken om bekendheid te verwerven en groot genoeg te worden om optimaal te functioneren? Via welke kanalen zal er reclame worden gemaakt ?

Eerst en vooral wil NewB sober blijven in het gebruik van haar middelen, onder meer door slechts beperkt betaalde reclame te maken. In dat kader geeft NewB absoluut de voorkeur aan mond-aan-mond-reclame. De lidorganisaties en ambassadeurs van NewB leveren ook een belangrijk netwerk om informatie over coöperatie en haar leden te verspreiden. We sluiten traditionele kanalen daarmee niet uit en zullen toch soms de noodzakelijke betaalde reclamecampagnes organiseren.

 

Voor meer informatie over de groei van de bank qua aantal coöperanten en klanten kan je de prospectus raadplegen die NewB publiceerde voor de kapitaalcampagne, meer bepaald het zakelijk plan 2020-2024 vanaf pagina 60.

 

Waar situeert NewB zich ten aanzien van de vrijzinnigheid en onafhankelijkheid van religieuze bewegingen (zoals de antroposofie)?

NewB behoort tot geen enkele filosofische stroming in het bijzonder. Verschillende Europese ethische banken hebben hun oorsprong in de antroposofische beweging (bijvoorbeeld Triodos in Nederland, La Nef in Frankrijk, GLS in Duitsland en BAS in Zwitserland), maar NewB staat daar helemaal los van.

NewB is net ontstaan uit organisaties uit het middenveld (de Scouts, Oxfam, CNCD, 11.11.11, vennootschappen en verenigingen in de sociale economie, enz.) en is dus niet ingebed in de antroposofie. We moedigen kritische geesten aan en willen onze coöperanten graag helpen begrijpen hoe een bank functioneert, zodat ze actieve coöperanten van hun bank kunnen zijn. NewB streeft vooral naar een ontvoogding van de burger, zonder dat daar een politieke, filosofische of esoterische overtuiging achter schuilgaat.

 

Wanneer werd de oproep voor nieuwe kandidaten voor het maatschappelijk comité gelanceerd?

 

We vroegen kandidaten om zich te melden in de loop van de maanden februari, maart en april van 2020. De 11 nieuwe leden werden benoemd tijdens de algemene vergadering van juni 2020.

 

De aankondiging stond als tweede onderwerp in onze nieuwsbrief van 28 februari 2020. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar 100.000 particuliere coöperanten.

In de nieuwsbrief voor de lidorganisaties stond de oproep als eerste onderwerp. Die brief werd op 3 maart 2020 verstuurd aan 340 organisaties.

Ook op onze sociale mediapagina’s verscheen de aankondiging meermaals, samen met de andere toenmalige aanwervingen, naast een aankondiging voor de rekrutering van vrijwilligers voor het maatschappelijk comité in het bijzonder op 27 februari 2020.

We publiceerden ook een artikel op onze blog. De link naar het meest recente artikel is meteen zichtbaar op de homepage van de NewB-site en dat gedurende een hele poos.

 

Kan NewB ex nihilo geld creëren zoals andere commerciële banken?

Wanneer een bank een krediet verstrekt en het kredietbedrag overmaakt naar de kredietklant op een rekening bij dezelfde bank, dan ‘creëert’ de bank inderdaad fictief geld (ze dikt de balans zowel aan actief- als aan passiefzijde aan). Een alternatief is om het bedrag van de lening over te maken naar een of meerdere externe tegenpartijen (bijvoorbeeld de notaris bij een vastgoedaankoop of een onderneming bij renovatiewerken). In dat geval is er van een aangedikte balans geen sprake, want het geld verlaat de bank.

 

NewB voorziet de mogelijkheid om kredietbedragen op de NewB-rekening van de klant te storten maar daar hoort een reeks maatregelen bij om te verhinderen dat het geld op de rekening van de klant blijft staan en ervoor te zorgen dat het wel degelijk wordt gebruikt voor de redenen waarvoor de lening werd toegekend.

 

Worden de medewerkers van NewB doorgelicht om hun politieke voorkeuren of eventuele juridische feiten te kennen?

Alle medewerkers moeten een blanco strafblad hebben als ze bij de bank beginnen werken. Geen enkele medewerker hoeft haar of zijn politieke voorkeur te onthullen. Dat behoort tot de privésfeer en kan nooit reden geven tot discriminatie.

 

Wat gebeurt er met de coöperatieve aandelen van de coöperanten? Blijven die binnen NewB en zal er een dividend worden uitgekeerd?

De coöperatieve aandelen zijn het kapitaal van NewB en blijven gedurende de eerste drie jaar na het verkrijgen van de banklicentie in januari 2020 geblokkeerd. Het financiële plan van NewB voorziet de eerste vier jaar na het verkrijgen van de banklicentie nog verliezen. De eerstkomende vijf jaar zal nog geen dividend worden uitgekeerd.

Op dit moment hebben we er geen zicht op of er na die eerste vijf jaar wel een dividend zal worden uitgekeerd. Het handvest van NewB vermeldt wel ‘de uitkering van een dividend aan de leden, onder voorwaarde dat dit werd goedgekeurd door de toezichthouders en door de raad van bestuur met het oog op de gezondheid van de onderneming’. Het dividend bedraagt hoe dan ook maximaal 6%. Meer informatie vind je in de prospectus van de kapitaalcampagne van 2019.

 

De noden op vlak van marketing in Vlaanderen verschillen van die in Wallonië. Hoe pakt NewB dat aan? Hebben jullie daarvoor de juiste know-how in huis?  

We zijn ons ervan bewust dat onze boodschap een ander effect heeft in het noorden dan in het zuiden van het land. NewB vindt het belangrijk om zich aan haar marketingmethodes te houden: het doel van onze communicatiecampagnes is natuurlijk de groei van de coöperatie, maar we willen dat bereiken met een didactische en transparante boodschap. We willen soberheid behouden in onze communicatie en gebruiken zo veel mogelijk mond-aan-mond-reclame en onze eigen kanalen. Omdat NewB op dit moment nog veel meer Franstalige dan Nederlandstalige coöperanten telt, is het normaal dat de boodschap zich in het noorden van het land trager verspreidt dan in het zuiden.

We besteden veel aandacht aan deze situatie en hebben afgelopen zomer alvast een Nederlandstalige communicatiemedewerker aangeworven om beter te communiceren in het Nederlands.

 

Kunnen coöperatieve aandelen worden doorverkocht?

Zoals vermeld in de prospectus van de kapitaalcampagne van 2019 kunnen de aandelen niet worden terugbetaald tussen 31 januari 2020 (datum waarop de banklicentie werd toegekend) en 31 januari 2023 (derde verjaardag van de toekenning van de banklicentie). Daarna kunnen coöperanten opzeggen na goedkeuring door de raad van bestuur en alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Het terugbetaalde bedrag is de intrinsieke waarde van het aandeel. Dat bedrag wordt berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin het recht op terugbetaling ontstond.

 

Hoe veel mensen werken er momenteel bij NewB en wat zijn de vooruitzichten op het vlak van human resources?

Op dit moment werken bij NewB ongeveer 22 werknemers, 12 tijdelijke externe medewerkers en 3 zelfstandigen. In 2020 wierven we veel mensen aan en er zullen nog functies worden opengesteld. Op middellange termijn staat NewB voor de uitdaging om de tijdelijke externe medewerkers te vervangen die ons nu bijstaan in de lancering van de bankproducten en -diensten.

 

Waar staan de powerpointpresentaties van de algemene vergadering van 21 november?

De presentaties staan niet online, maar je kan ze allemaal terugvinden in de opname van de algemene vergadering: NewB | Blog - Wat we onthouden van de algemene vergadering.

 

 

Wat gebeurt er met de aandelen die ik met mijn zaak heb gekocht als ik mijn activiteit stopzet?

Als de aandelen werden gekocht op naam van een vennootschap of vereniging die in wordt opgeheven of in vereffening gaat, kent de raad van bestuur een uitzondering toe. NewB betaalt de waarde van de aandelen terug zoals bepaald in artikel 10 van de statuten, dus op basis van de balans van het boekjaar waarin het recht op terugbetaling ontstond, oftewel na de algemene vergadering waarop de balans wordt vastgelegd.

De raad van bestuur kan de uitzondering pas goedkeuren na voorlegging van de publicatie van de vereffening in het Belgische Staatsblad.

 

Stelt NewB documentatie ter beschikking over haar traject die andere, gelijkaardige initiatieven kan helpen bij hun ontwikkeling?

NewB communiceert transparant over de evolutie van het project en de afgelegde weg. Veel informatie over hoe de coöperatie tot nu toe werkt is al beschikbaar. We zijn uiteraard altijd bereid om onze ervaringen te delen met mensen en organisaties die initiatieven opzetten om de transitie te bevorderen.

We verwelkomen alle vragen en beantwoorden die zo goed we kunnen (zoals hier). De grens van onze transparantie ligt waar de regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beginnen. M.a.w. we communiceren zo volledig mogelijk over alle mogelijke onderwerpen, zo lang de communicatie niet ingaat tegen de wetten op de gegevensbescherming, het bankgeheim of eventueel andere richtlijnen.

 

Wat wordt bedoeld met ‘andere’ groei bij code 41 in de jaarrekeningen? Gaat dat over geleend geld en zo ja, aan wie?

Dit zijn terugvorderingen bij de belastingen die te maken hebben met terugbetaling van de btw.

 

Waarvoor staat code 8029 (bijlage 6.1.1 van de jaarrekening)? Wat is er aangekocht voor een bedrag van 315.887 euro tijdens het boekjaar 2019?

Dit gaat over investeringen in IT voor de ontwikkeling van de online bank.
 

Waarvoor staat het bedrag van 150 euro onder code 8365 (bijlage 6.1.3 van de jaarrekening), als het bedrag van deze aankoop zo verwaarloosbaar is op dit moment, wil dat zeggen dat het in een komend boekjaar opeens fors kan stijgen?

Dit slaat op een garantie die NewB betaalde voor een evenement in het kader van ‘NewB on tour’ tijdens de kapitaalcampagne.

 

Waarop slaan de 27.000 euro aan bedrijven onder code 9502 (bijlage 6.6 van de jaarrekening)?

Dit is de bezoldiging van commissaris Jean-Louis Prignon. We wilden die kosten in alle transparantie toevoegen aan de jaarrekeningen.

 

Waarom heeft NewB de 35.000.000 euro opgehaald kapitaal nog niet bij de notaris laten registreren?

Een notariële akte is onder meer nodig om de statuten te wijzigen. Om de vergunning als kredietinstelling te verkrijgen, moest NewB haar vast kapitaal verhogen tot een bedrag van 6.200.000 euro. Hiertoe is een statutenwijziging doorgevoerd, de resolutie werd goedgekeurd door de algemene vergadering van NewB en vervolgens notarieel vastgelegd.

Een notariële tussenkomst is echter niet veplicht bij een fondsenwervingscampagne en de € 35.000.000 die tijdens de kapitaalcampagne van 2019 werd opgehaald, werd in het kapitaal van NewB geïntegreerd zodra de bankvergunning werd verkregen.