Business Developer

Ben jij op zoek naar een job met impact?

NewB, een bank- en verzekeringsagentschap, is op zoek naar een Business Developer om zijn commerciële ontwikkeling en dagelijkse activiteit te ondersteunen.

Ons team bestaat uit 12+ collega's die gemotiveerd zijn om een reeks duurzame bankverzekeringsproducten te verdelen, in overeenstemming met de waarden die ons nauw aan het hart liggen.

Over NewB


De missie van NewB is om geld ten dienste te stellen van een samenleving met meer respect voor de planeet en de mensenrechten. Bij NewB dromen we van een wereld waarin elke euro bijdraagt aan het algemeen welzijn, waar NewB een financiële keuze belichaamt en inspireert die mens en planeet respecteert.

Om dit doel te bereiken, biedt NewB twee productlijnen aan:

 • verzekeringsproducten in samenwerking met Monceau Assurances, een onderlinge groep die zich sterk inzet voor humanisme en waarden zoals ethiek, respect, transparantie en innovatie.
 • bankproducten in samenwerking met vdk bank, een ethische en duurzame bank opgericht in 1926.

De uitdaging


Als Business Developer bij NewB draag je bij aan de analyse en ontwikkeling van de commerciële activiteit van onze bank- en verzekeringsagentschap, in overeenstemming met de waarden die ons nauw aan het hart liggen.

 • Gegevensverzameling, -analyse en -interpretatie om processen te verbeteren en strategische beslissingen te ondersteunen.
 • Gebruik van analytische tools om trends te identificeren en operationele verbeteringen voor te stellen.
 • Identificeren en benutten van nieuwe marktopportuniteiten, in samenwerking met de CEO.
 • Opzetten van strategische partnerschappen en ontwikkeling van bedrijfsplannen om de groei van het bedrijf te bevorderen.
 • Interactie met (professionele) klanten/prospects om een breed scala aan bankverzekeringsdiensten aan te bieden.
 • Ondersteuning van de coöperatie bij de reflectie en uitvoering van haar ontwikkeling.
 • Deelname aan algemene bankopleidingen om theoretische en praktische kennis te verwerven (vdk bank Academy, Febelfin Academy, enz.).

Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie van NewB.

Het profiel


Operationele vaardigheden

 • Geavanceerde Excel-vaardigheden (draaitabellen, enz.) om financiële en operationele gegevens te analyseren.
 • Ontwikkeling en onderhoud van financiële modellen en analytische tools ter ondersteuning van strategische en operationele beslissingen.
 • Inzicht in en analyse van bank intermediaire processen om verbeteringsmogelijkheden te identificeren.
 • Werk samen met teams om workflows en systemen te optimaliseren die worden gebruikt bij bankactiviteiten.
 • Toezicht op het gebruikersbeheer en de IT-infrastructuur van NewB.
 • Samenwerking met externe IT-partners om het onderhoud, de veiligheid en de efficiëntie van IT-systemen te waarborgen.
 • Leren en gebruiken van data-analysetools (PowerBI en vdk bank CRM).
 • Toepassing van analytische technieken om complexe gegevens te interpreteren en aanbevelingen te doen op basis van de resultaten.
 • Het ondersteunen van de CEO bij het formuleren en uitvoeren van de bedrijfsstrategie en het bijdragen aan de ontwikkeling van businessplannen en groeistrategieën voor de coöperatie en het online agentschap.
 • Beheer van de financiële verslaggeving, prognoses en ondersteuning van de commissaris, voorbereiding van het jaarverslag van de Algemene Vergadering, consolidatie van de jaarrekening en zekerheid van de juistheid en overeenstemming van de financiële verslagen met de geldende boekhoudnormen en -voorschriften.

Interpersoonlijke vaardigheden

 • Gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van een ethische financiële coöperatie die haar waardenhandvest ook in de praktijk brengt in haar interne werking.
 • Heeft een ondernemersgeest (identificeert opportuniteiten om het online agentschap te ontwikkelen, nieuwe klanten aan te trekken, vdk bankproducten te verkopen, de dagelijkse activiteit van het online agentschapte verzekeren, enz.)
 • Geïnteresseerd in bankverzekeringsproducten (voor particulieren en/of professionals). 
 • Kent het beheer en de verkoop van bankverzekeringsproducten (PCP-certificering, enz.).
 • Heeft een diploma op masterniveau.
 • Beheerst het Frans, met kennis van het Nederlands.
 • Heeft idealiter eerdere ervaring in de bank- en/of coöperatieve sector.
 • Voelt affiniteit met de coöperatieve wereld / participatief bestuur.
 • Wenst zijn energie en overtuigingskracht ten dienste te stellen van een gezonde en ethische visie op de bankwereld.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zoveel mogelijk de diversiteit van ons bedrijf weerspiegelt. We moedigen daarom alle kandidaten aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of handicap.

Solliciteren


jobs@newb.coop