Kosten kredieten

Tarieven in functie van jouw situatie

Hoeveel je moet terugbetalen als je een krediet hebt genomen hangt af van verschillende factoren:

De huidige tarieven van NewB hangen niet af van de persoonlijke situatie van de klant, maar van de kredietmarkt en de concurrentie. Op dit moment hanteert NewB geen beleid voor de toekenning van speciale tarieven voor profielen met een hoger of lager risico voor NewB.

Kosten

Net als voor de andere activiteiten zitten de voornaamste kosten van de afdeling Kredieten bij ondersteunende diensten. Daaronder vallen verschillende kosten zoals de huur van kantoren, klantendienst, het salaris van andere medewerkers, juridisch advies, marketing en communicatie. De salariskosten voor deze afdeling zijn behoorlijk hoog, omdat het beheer van kredietdossiers veel dialoog vraagt en analyse van elk gefinancierd project nodig is.

Inkomsten

Het verstrekken van leningen moet het NewB mogelijk maken de kosten te dekken die inherent zijn aan de activiteit en tegelijkertijd een noodzakelijke winst opleveren om de continuïteit van NewB te verzekeren. De inkomsten uit de activiteit ‘Kredieten’ zijn uitsluitend afkomstig van de rente op de toegekende kredieten

Opgelet: onderstaande kosten zijn schattingen op basis van verschillende scenario’s. De voornaamste bedoeling is om de ordegrootte weer te geven. Sommige kosten zijn moeilijker te voorspellen en kunnen variëren in functie van de prestaties van de activiteit (bijvoorbeeld in het geval van schaalvoordelen). De geschatte cijfers worden met regelmaat herzien om de werkelijke situatie zo juist mogelijk weer te geven. We blijven je transparant informeren over deze kosten, ook wanneer de situatie zou veranderen.

NewB wil een correcte prijs vragen voor elk product. NewB heeft niet als doel om de kosten van gratis diensten over te hevelen naar andere producten en diensten waarvoor ze de kost dan zou moeten verhogen.

Om een idee te krijgen van de prijzen die andere banken in België hanteren voor vergelijkbare diensten kan je terecht op de website van Wikifin, aangeboden door de FSMA. Hierbij is het goed te weten dat NewB je geld niet investeert in schadelijke ondernemingen of sectoren zoals wapenhandel.

Als je meer informatie wil over de tarieven en kosten verbonden aan je rekening(en), contacteer ons dan gerust via info@newb.coop.