Terug
Het NewB team / L'équipe NewB

Algemene vergadering van 12 juni: jullie vragen

Allemaal samen hebben jullie meer dan 300 vragen gesteld tijdens de algemene vergadering van 12 juni. Sommige werden beantwoord in de vragenrondjes en in de chatbox. Hieronder groeperen we de antwoorden thematisch. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen, dan vind je het (binnenkort) terug op help.newb.coop. Op deze pagina brengen we stap voor stap alle vaak gestelde vragen samen die we het hele jaar door binnenkrijgen via info@newb.coop of 02 486 29 99.

Algemene vergadering

Statutenwijzigingen

De statutenwijzigingen die gestemd werden op de buitengewone algemene vergadering hadden betrekking op 1) stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, 2) uittreding en 3) winstbewijzen.

Vanaf nu zijn er drie manieren om je stem uit te brengen op een algemene vergadering, nl. op afstand vooraf, op afstand tijdens de algemene vergadering en ter plaatse tijdens de algemene vergadering. Die eerste optie is nieuw. NewB moet minstens twee van de drie opties aanbieden. Hiermee hopen we de participatie nog te vergroten (link naar blogartikel Judith?).

Wat de uittreding van coöperanten betreft, voorzagen de statuten dat wanneer die uittrede plaatsvond in het tweede semester, de aandelen pas uitbetaald werden in het volgende kalenderjaar. De uitbetaling is nu vervroegd. Naar aanleiding hiervan stelden de coöperanten twee vragen:

Bij het punt over de winstbewijzen werd de vraag gesteld hoe de overdracht of doorverkoop van deze bewijzen behandeld wordt.  De statutenwijziging maakt alleen een einde aan de mogelijkheid om winstbewijzen uit te schrijven. Er wordt niet geraakt aan de bestaande winstbewijzen. Deze geven geen stemrecht, enkel recht op een dividend. Zij vertegenwoordigen ook geen deel van het kapitaal van NewB aangezien ze niet zijn uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalsinbreng. Daaruit volgt dat er geen terugbetaling kan zijn van deze aandelen. Ze kunnen wel overgedragen worden mits goedkeuring van  de raad van bestuur van NewB.

Deposito's op een spaarrekening bij NewB

Ik begreep tijdens de presentatie van 12 juni dat in de aanloopperiode een deel van de op spaarrekeningen gestorte middelen tijdelijk bij de Nationale Bank werd gedeponeerd, hetgeen een kost van 0,35%/jaar genereert. Zou het onder deze omstandigheden, terwijl het verstrekken van leningen door NewB toeneemt, niet in het belang van de coöperanten zijn om kleine bedragen op hun NewB-spaarrekening te storten om het bedrag van de rente te verminderen die NewB aan de Nationale Bank moet betalen voor haar tijdelijke deposito's?

Technisch gezien heb je gelijk. Deposito’s zorgen voor kosten zolang NewB weinig kredieten verstrekt. In het najaar lanceren we een grote communicatiecampagne van zodra iedereen de betaalkaart kan bestellen. Hiermee zal het aanbod van NewB worden uitgebreid.

Coöperanten kunnen hun geld op elk moment van hun NewB-spaarrekening halen. op elk moment kunnen opnemen. Bestaat er dan geen risico dat er massaal geld wordt opgenomen, waardoor het voortbestaan van de bank in gevaar zou kunnen komen? Verontrustende (al dan niet gefundeerde) informatie in de media of op sociale netwerken kan dit in de hand werken. Nepnieuws kan snel en massaal verspreid worden…

Dit is een uitdaging waarmee alle banken worden geconfronteerd. De wet schrijft voor dat we mechanismes voor risicopreventie moeten hebben om dit soort situaties te voorkomen. Wij proberen ook de journalisten en onze medewerkers correct te informeren en we . Wij zijn ook voorbereid op dit soort scenario's.

Kredieten

Waarom geven jullie kredieten voor de aanschaf van een elektrische wagen? (hoe rijmen jullie dat met de intentie van NewB om enkel duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten te ondersteunen?)

Volgens NewB gaat de weg naar een duurzamer transport via de drie V's:

De wagen zal nooit helemaal uit het straatbeeld verdwijnen omdat ze soms de enige oplossing is voor mensen met een beperkte mobiliteit, om zaken te vervoeren, enz. Elektrische wagens zijn dan het antwoord, aangezien zij maar de helft zo zwaar wegen op het klimaat als traditionele auto’s.

Betaalkaart

Wanneer zal de NewB betaalkaart beschikbaar zijn? Hoe kan ik ze bestellen? Wat voor soort kaart is het? Waar kan ik met deze kaart betalen? Is de contactloze functie gepland?

De NewB-betaalkaart komt er voor het einde van de zomer van 2021. We zijn momenteel in de testfase. Je zal de kaart makkelijk kunnen bestellen via de online bankomgeving in een paar klikken (zie hieronder). Je moet ze wel expliciet vragen want het is niet omdat je een zicht- en spaarrekening bij ons hebt dat je verplicht ben om ook een kaart te bestellen.

De antwoorden op de andere vragen staan op de pagina ‘Deze zomer betaal je met je NewB-kaart!’.


Hoe zeg ik mijn GoodPay-kaart op? Hoe kan ik het geld op mijn kaart terugkrijgen? Worden mijn gegevens automatisch gewist?

Heb je een GoodPay-kaart, dan weet je normaliter dat NewB vanaf juli 2021 stopt met de ondersteuning van de GoodPay Mastercard ©. We hebben dit besluit genomen om verschillende redenen:

Ga naar de 'vaak gestelde vragen over betalen' om te lezen hoe je het geld op je GoodPay kaart kan terugkrijgen.

Je persoonlijke gegevens worden beschermd zoals je kan nagaan op ‘Wat doet NewB met mijn persoonlijke gegevens? Worden deze gedeeld met derden?

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier