Terug
Johannes

Bijzondere algemene vergadering: stemresultaten

Dank aan iedereen die heeft gestemd voor de bijzondere algemene vergadering van zaterdag 25 september.

Voor deze algemene vergadering konden we de nieuwe procedure om op voorhand stemmen voor het eerst in gebruik nemen. Meer dan 4000 coöperanten brachten hun stem uit en we hopen op nog meer participatie in de toekomst.

Dank ook aan alle coöperanten die aanwezig waren op de dag zelf. Het was een waar genoegen om u weer eens in het echt te ontmoeten.

Laat ons weten wat vond van deze bijzondere algemene vergadering: klik hier om je mening te geven in de enquête op Labo, NewB’s participatieplatform.

Resultaat van de stemming

Eerste resolutie

De algemene vergadering neemt akte van het verslag van de gewone algemene vergadering van 12 juni 2021 en van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2021. 

College

Voor

Tegen

Onthouding + blanco

Totaal

Percentage

A

37

0

3

40

100%

B

3636

23

589

4248

99,37%

C

9

0

0

9

100%

Tweede resolutie

Overeenkomstig artikel 3, §10, 3° van de statuten, machtigt de algemene vergadering NewB, met inachtneming van de bepalingen van het sociaal en milieuhandvest en met inachtneming van de regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen van NewB, om het minimale startkapitaal te investeren in beleggingsmaatschappijen die zij promoot.

College

Voor

Tegen

Onthouding + blanco

Totaal

Percentage

A

39

0

1

40

100%

B

3948

131

169

4248

96,79%

C

9

0

0

9

100%

Opmerking: het oprichten van een beleggingsmaatschappij is een noodzakelijke stap om vorderingen te maken met de oprichting van NewB's eventuele investeringsproducten in de toekomst. Om redenen die verband houden met de regelgeving mag NewB op dit moment geen verdere informatie over dit onderwerp verstrekken. Dank voor het begrip.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier