Terug
Veerle

Coöperaties in de coöperatie

De ouderwetse manier van ondernemen, waarbij winst het belangrijkste eindproduct van een bedrijf is, verliest aan geloofwaardigheid. De economische transitie gaat over ecologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook over goed bestuur. NewB wil het geld van de coöperanten investeren in de reële economie, die een antwoord biedt op werkelijke noden.

 

De coöperatie als positief antwoord

Bij de start van NewB in 2011 echode de bankencrisis nog heel luid na. Geen wonder dat NewB toen voor het model van de coöperatie koos. Volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie https://www.ica.coop/en, de overkoepelende internationale organisatie van de coöperatieve beweging, is een coöperatie “(...)een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren”.

De keuze voor deze ondernemingsvorm stelt ons in staat op een ethische, duurzame en breed gedragen manier een plaats in te nemen in de financiële wereld. Omdat NewB toebehoort aan haar coöperanten berusten de beslissingen op een actief participerend draagvlak. En NewB heeft als onwrikbare doelen om transparant te communiceren over haar activiteiten en te investeren in projecten die de lokale economie steunen, milieuvriendelijk zijn en de mensenrechten respecteren.

 

Een model  voor alle sectoren

Veel coöperantenorganisaties van NewB zijn zelf coöperaties. Als klant en eigenaar van de bank zorgen zij voor haar maatschappelijke inbedding en helpen zij NewB bij het innoveren: samen zoeken we naar nieuwe producten en innovatieve oplossingen voor de nieuwe economie. Op die manier participeert het A-college in het beslissingsproces van NewB.

Het model van de coöperatie past vele sectoren. De coöperatieve coöperanten van NewB zijn actief in de financiële wereld (Citizenfund, Hefboom, Qbus, Crédal,...), duurzame energie (Ecopower, Beauvent, Courant d’Air, Energiris, Cociter), de journalistiek (De Werktitel/Apache), de landbouw (Faircoop, Färm), uitzendwerk (Smart), mobiliteit (Partago), cultuur (Vooruit), drukkerij (De Wrikker), en ga zo maar door.

Ecopower is een coöperatie voor hernieuwbare energie. De afnemers van die energie zijn meteen ook de eigenaars ervan. Camille Meeus, die de communicatie van Ecopower verzorgt, duidt op de onafhankelijkheid die de coöperanten hebben: “Door gewone burgers eigenaar te maken van windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en een pelletfabriek vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Het zijn de burgers die het leeuwendeel van het ondersteuningsmechanisme (groenestroomcertificaten) betalen. Het is dan ook billijk dat zij eigenaar worden van hun eigen energievoorziening. Samen nemen we die voorzieningen zelf in handen, zo worden we onafhankelijk van energie-import en van grote commerciële bedrijven. Bij Ecopower streven we naar een 100% duurzaam, decentraal en democratisch energie-model.”

Ook voor Partago, een coöperatie voor autodelen, is de keuze voor de coöperatie als ondernemingsvorm heel natuurlijk, vertelt medewerker Joachim Jacob. “De bedoeling is om zo weinig mogelijk vervuilende auto’s de baan op te houden. Dat kan door het delen van een auto die je alleen gebruikt wanneer je hem nodig hebt. Alle gebruikers zijn mede-eigenaar van Partago en krijgen volledige transparantie over de beslissingen die de coöperatie neemt, met als doel mobiliteit in de handen van burgers te leggen.” Partago deelt uitsluitend elektrische wagens, wat de uitstoot van de gebruikers aanzienlijk verkleint.

Citizenfund is van zijn kant een investeringscoöperatie die door burgers wordt gesteund. Regelmatig beslissen de coöperanten welke projecten zij gefinancierd willen zien. Het doel? Een nieuw participatief financieringsinstrument aanbieden om circulaire en collaboratieve economieprojecten te ondersteunen en de economie ten dienste van de maatschappij te stellen door er economische, sociale en milieuvoordelen aan te ontlenen.

Een financiële partner op dezelfde lijn

Aansluiten bij NewB was een natuurlijke stap voor veel coöperantenorganisaties, die vaak eenzelfde doel voor ogen hebben, namelijk de economie en daardoor ook de financiële sector duurzamer en ethischer maken, maar ook: die economie zelf in handen nemen en haar niet overlaten aan mechanismen die al hebben bewezen niet te werken.

Duurzaam en ethisch ondernemen: dat is wat Ecopower wil doen en dat is ook de missie van NewB. Dat gedeelde streven maakten we concreet door in oktober vorig jaar aandeelhouder te worden,” zegt Camille Meeus.

Partago ziet in NewB een partner die de financiële sector vooruithelpt in de broodnodige transitie. Joachim Jacob: “Als pionierende burgercoöperatie merken we dat conventionele banken nog steeds moeite hebben om voluit toekomstgerichte keuzes te maken die onze maatschappij versterken. Tussen woord en daad gaapt een kloof van onvervulde beloftes. Toch moeten we vaak beroep doen op deze banken wegens gebrek aan alternatief. De coöperatieve structuur die NewB wil opzetten, volgens de ICA principes, garandeert transparantie en verantwoording aan de coöperanten voor gemaakte keuzes met maatschappelijke impact. Iets waar deze cruciale sector dringend nood aan heeft. Daarom steunen we NewB.”

De positionering van Citizenfund is vergelijkbaar. “Onze link met NewB is evident. We vullen elkaar aan. Wij willen dat iedereen controle houdt over haar of zijn geld en weet waarin het wordt geïnvesteerd,” klinkt het.

Het coöperatieve model biedt nog vele andere voordelen en we hebben hier nog lang niet alle coöperaties die lid zijn van NewB besproken. We zullen hier in een volgend artikel zeker verder op ingaan. De volledige lijst van NewB-lidorganisaties vindt u alvast terug op onze site.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier