Terug
Nicolas

Het handvest: een bank met sobere producten

Voor deze episode in de reeks over het sociaal en milieuhandvest van onze coöperatie (voortaan integraal beschikbaar op de NewB-website) kijken we naar vier cruciale thema’s die teruggaan op de 13 waarden van NewB.

‘Bank to basics’

Van bij het begin is het een van NewB’s belangrijkste voornemens: het bankiersvak terugbrengen tot de basis, namelijk het geld van spaarders ter beschikking stellen aan mensen die een krediet nodig hebben. Onze bank verleent voorrang aan de lokale economie, eerder dan aan puur financiële activiteiten die steunen op vaak complexe bankproducten zonder enig maatschappelijk nut.

Maar niet alle liquide middelen kunnen worden omgezet in termijnkredieten. Als veel klanten tegelijkertijd veel geld afhalen, moet NewB kunnen garanderen dat ze die contanten ter beschikking kan stellen. Een krediet loopt over een langere termijn. Om een evenwicht te bewaren moet NewB wel een deel van haar liquide middelen in effecten investeren (staatobligaties, regionale, supranationale en bedrijfsobligaties). Die zijn gemakkelijker verhandelbaar en kunnen dus worden verkocht, zodat de liquide middelen vrijkomen wanneer nodig. Daarbij houdt NewB de ethische en maatschappelijke criteria in eer die we in een vorig artikel bespraken. De bank stelt haar financiële portefeuille met voorzichtigheid samen en houdt rekening met haar effecten en haar eigen middelen: het laatste wat NewB wil is bijdragen aan een nieuwe financiële crisis. Uit veiligheidsoverwegingen kiest NewB ervoor om niet te speculeren: ze koopt noch verkoopt effecten met als enige doel financiële winst te boeken.

Op een gelijkaardige manier gaat NewB om met haar aandeelhouders, oftewel haar coöperanten. In veel gevallen zijn klanten en coöperanten niet dezelfde mensen, maar hebben die twee zelfs tegengestelde belangen. Niet zo bij NewB: de klanten zijn ook altijd coöperant en hun belangen gaan dus gelijk op. Bovendien verhinderen de regels voor de coöperatieve aandelen misbruik. Eventuele dividenden zijn geplafonneerd op 6%. Zo gaat de uitbetaling van aandeelhouders nooit ten koste van de klanten. Deelbewijzen mogen niet worden doorverkocht voor een groter bedrag dan hun aankoopprijs. Dit brengt stabiliteit in het aandeelhouderschap van NewB: er kan geen winst worden gemaakt op deelbewijzen en dat maakt het risico op speculatie vrijwel onbestaande.

Producten aan een eerlijke prijs

Bij een terugkeer naar de essentie van het bankiersvak horen essentiële producten. Eenvoud, transparantie en risicobeperking zijn belangrijke principes om tegemoet te komen aan de noden van de coöperanten. Bovenop haar aanbod van veilige en begrijpbare producten streeft NewB naar soberheid. Te allen prijze winst maken hoort niet bij de missie van NewB en de belangen van de klanten staan altijd voorop. Voor elk product rekenen we een billijke winstmarge, genoeg om de stabiliteit en het voortbestaan van onze bank en verzekeringen te kunnen garanderen.

Onze producten zullen niet altijd de goedkoopste op de markt zijn. NewB waagt zich niet aan een prijzenslag met marketingtechnieken zoals lokproducten. Wel willen we werken met een correcte, betaalbare en marktconforme tarifering. We willen ook de productkosten beperken door een sobere dagelijkse werking van de coöperatie. De loonspanning is beperkt, we keren geen bonussen uit, hebben geen salariswagens, werken in een eenvoudige omgeving en maken slechts beperkt reclame: dat zijn allemaal kosten die wij niet hoeven maken en dus ook niet doorrekenen aan onze klanten. Meer hierover lees je in ons artikel NewB als werkgever’.

De belangen van de klant zijn de basis

NewB streeft niet alleen naar soberheid in haar productaanbod en tarieven, maar ook in haar visie op de relatie met de klant. De rechten van de consumenten en de bescherming van hun belangen liggen aan de basis van de klantenrelaties van de coöperatie.

Een eerste vereiste is dat NewB asymetrie vermijdt in wat de medewerkers weten over de producten die ze verkopen enerzijds en wat potentiële klanten die de producten kopen erover weten anderzijds. We creëren een klimaat van vertrouwen en een commerciële cultuur waarin de belangen van de coöperanten/klanten voorgaan op uitsluitend financiële winstoogmerken. Het personeel van NewB krijgt daarom geen bonussen die gelinkt zijn aan commerciële doelstellingen: zo zijn de medewerkers niet in de verleiding om klanten producten aan te smeren die ze niet nodig hebben. Overigens heeft NewB een kwalitatieve klantendienst die werkt volgens de principes van nabijheid en inclusie, ook al gebeuren de meeste verrichtingen en uitwisselingen online of telefonisch. Bijzonder veel aandacht gaat daarbij naar de bescherming van persoonlijke gegevens en het privéleven van klanten.

Niet alles kan van bij het begin perfect lopen. De aanhoudende verbetering van het dienstenaanbod zit ook in het charter vervat. Van tevredenheidsenquêtes tot klachtenbeheer: de coöperatie luistert naar de verwachtingen en verzuchtingen van haar leden en klanten.  

Belastingontwijking, witwassen, corruptie en financiering van terrorisme

NewB zal extra waakzaam zijn in haar strijd tegen praktijken als belastingontwijking, witwassen, corruptie en de financiering van terrorisme. Als bank moet ze streng waken over de geldstromen die ze beheert. Bovendien voert NewB deze strijd in het kader van haar waarden. De reglementering voorziet al behoorlijk wat instrumenten tegen dit soort gedrag maar de toepassing van die regels moet minstens even streng worden toegepast en dat is niet altijd evident, zoals de FinCEN Files recent nog maar eens hebben aangetoond.

In dat kader zal NewB geen enkele activiteit ontplooien of beslissing nemen met fiscale optimalisatie als voornaamste of enige doel. Als we een lokale coöperatie willen, is het nogal wiedes dat ze haar deel van de Belgische belastingen betaalt.

Zoals aangetoond kan lobbywerk een effect hebben dat in de buurt komt van corruptie, wanneer lobbyisten zich bedienen van buitensporige methodes. Als NewB actief gaat lobbyen zal ze daar transparant over communiceren. Bovendien spoort ze ondernemingen die ze financiert aan om hetzelfde te doen.

Dit artikel geeft slechts een snelle rondleiding door de engagementen die NewB aangaat op verschillende vlakken. Als je meer wilt weten, lees dan zeker het sociaal en milieuhandvest. Een eerste versie van het handvest zal ter stemming worden voorgelegd op de algemene vergadering van 21 november.

 

Kom je graag meer te weten over het handvest van NewB en over al de rest? Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief en mis niets van de geboorte en de eerste stappen van onze bank.

 

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier