Terug
Matthias

Het handvest: overkoepelende thema's

In dit laatste deel van onze artikelreeks over het handvest zoemen we in op een aantal transversale en cruciale thema’s. We hebben het over communicatie, inclusie, de ecologische voetafdruk van de interne werking, respect voor ethische normen. We sluiten af met de procedure voor de selectie van onze leveranciers. Legt NewB de lat hoog genoeg? Laat het ons zeker weten!

Communicatie en marketing: transparantie boven alles

Van bij de start wilden en konden we ons op het vlak van communicatie en marketing zeer duidelijk onderscheiden. We gaan bewust onzinnige reclame uit de weg en willen vooral eerlijke, transparante boodschappen uitsturen. Daarbij proberen we zo weinig mogelijk jargon te gebruiken. Onze toon is informatief en we letten erop dat onze communicatie begrijpelijk is voor mensen die niet thuis zijn in de bankwereld. Daarnaast geven we zoveel mogelijk de voorkeur aan NewB’s eigen kanalen en mond-aan-mond-reclame. Zo hoeven we geen fortuinen uit te geven aan betaaladvertenties. Wist je overigens dat in de traditionele banksector de kost om één klant binnen te halen durft oplopen tot honderden euro’s? Omdat klanten veelal voor NewB kiezen uit ethische overwegingen hoopt NewB beter te doen en sober te blijven in haar marketinguitgaven. Daarnaast vermijdt NewB om haar producten te verbinden aan emotionele symbolen of voorwerpen die niet relevant zijn en alleen op de gevoelens van het publiek spelen.

NewB zal binnenkort kredieten verstrekken en investeringsfondsen aanbieden. Vooral daarover willen we in de grootste transparantie communiceren. Zo weet jij wat NewB met jouw geld doet. Dit geldt zowel voor kredieten aan particulieren als aan professionele klanten en zowel voor de financiële portefeuille (het geld dat niet in kredieten zit, maar dat we beleggen) als voor de investeringsfondsen waarin onze klanten zullen beleggen. Met een paar kliks op de NewB-site moet je een overzicht krijgen van de projecten of instellingen (ondernemingen, overheden, enzovoort) die met het geld van de klanten worden gefinancierd. Dezelfde transparantie is van toepassing op de producten en hun tarieven: ‘NewB stelt een eenvoudige tarifering voor en legt duidelijk uit wat de potentiële risico’s, de gebruikskosten of andere beperkingen van haar producten zijn. NewB zorgt ervoor dat haar klanten toegang hebben tot begrijpelijke, betrouwbare en zo eenvoudig mogelijke informatie.

Toegankelijkheid en inclusie: uitdagingen voor een online bank

NewB engageert zich om ervoor te zorgen dat de informatie die ze communiceert iedereen bereikt die ernaar zoekt, ook als dat aanpassingen vraagt van NewB.Een voorbeeld uit de praktijk is de oprichting van een werkgroep die de mogelijkheid onderzoekt om te communiceren in meer dan twee talen en de invoering van het protocol AnySurfer waarmee de hele website toegankelijk en bruikbaar is voor slechtzienden. Deze twee voorbeelden behoren tot de eerste maatregelen die NewB neemt in het kader van de inclusie. Het is een belangrijk werkpunt, waar helaas veel geduld bij komt kijken.

Thema 8 in het handvest, ‘Toegankelijkheid en inclusie’ behandelt deze strijdpunten in detail. Het zijn uitdagingen van jewelste voor een online bank. NewB bekijkt de mogelijkheden om haar diensten structureel toegankelijker maken voor iedereen. Zo denken we aan de volgende oplossingen:

NewB zal eveneens intensief in overleg gaan met verenigingen en personen met een (ervarings)deskundigheid in financiële uitsluiting om zeker te zijn dat we tegemoet komen aan de noden en verwachtingen. NewB kan gelukkig rekenen op de expertise van sommige van haar lidorganisaties inzake inclusie en haar aanpak baseren op hun advies. Ten slotte geeft NewB de voorkeur aan leveranciers uit de sociale economie, bijvoorbeeld aangepaste werkplaatsen of organisaties voor socio-professionele integratie. Kortom: organisaties die inclusie als kernopdracht hebben.

Ecologische voetafdruk: alle beetjes helpen

Het mag duidelijk zijn dat de milieu-impact van een bank als NewB voornamelijk afhangt van de projecten die ze financiert via kredieten en haar financiële portefeuille. Niettemin wil NewB ook letten op de ecologische voetafdruk van haar interne werking.

Dat doet de bank onder meer door op kantoor het energieverbruik en de uitstoot te beperken door een verstandig afvalbeleid en een billijk aankoop- en mobiliteitsbeleid. NewB biedt haar personeel geen salariswagens als verloning. Medewerkers worden aangespoord om  het openbaar vervoer, de fiets of een deelauto te gebruiken voor verplaatsingen in het kader van hun werk.  NewB volgt een redelijk aankoopbeleid en monitort haar verbruik op verschillende vlakken om het beter te kunnen inschatten en zo verspilling tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan inktpatronen, printpapier, kantoorbenodigdheden, elektronische apparaten of eten dat bij evenementen wordt geserveerd. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich actief achter dit beleid scharen wordt intern aan sensibilisering gedaan, met onder meer opleidingen en workshops.

De lat mag hoog liggen

NewB eist het beste van zichzelf op ethisch vlak. Om de lat zo hoog mogelijk te leggen, respecteert NewB de internationale initiatieven maar ook de Belgische ethische normen, labels en certificaten die gelden in haar sector.

Van haar leveranciers eist NewB dat ze de lat even hoog leggen en dat is uiteraard niet altijd evident. Daarom wijdt het handvest een apart thema aan de leveranciers. Het achterliggende idee is dat NewB de normen die ze zichzelf oplegt zoveel mogelijk ingang doet vinden, in de eerste plaats bij de leveranciers van diensten en producten die noodzakelijk zijn voor de werking van de bank. Alle leveranciers die instaan voor een aankoopvolume van 5.000 euro per jaar of meer worden geëvalueerd en krijgen een ethische en economische score. De methodologie houdt enerzijds rekening met economische (kosten, haalbaarheidsstudies, enz.) criteria en anderzijds met sociale, ecologische en bestuursgerelateerde criteria. Hoe zwaar elk van die twee scores doorweegt bij de uiteindelijke beslissing hangt af van de activiteit van de leverancier in kwestie. Wel wordt op voorhand beslist welke elementen doorwegen voor elk type activiteit, dus voorafgaand aan de analyse van de kandidaat-leveranciers. Als NewB – bijvoorbeeld door een gebrekkig aanbod – toch moet samenwerken met een leverancier die matig of slechts scoort op ethisch vlak, moet ze die keuze duiden, motiveren en er sterke argumenten voor op tafel leggen. NewB zal in de toekomst nog dergelijke dilemma’s tegenkomen. We streven naar een leveranciersbestand dat volledig strookt met onze waarden, maar we moeten wel vooruit en kunnen ook niet wachten tot iedereen 100% schone handen heeft. Maar nogmaals, we gaan hier zeer bewust mee om en onder geen beding halen we die lat omlaag.

 

Ben je al ingeschreven op onze nieuwsbrief? Mis niets van het NewB-nieuws en de evolutie van dit project dat al meer dan 116.000 leden telt!

Ik wil alles weten over NewB.

(Ben je nog geen lid, hou dan onze kanalen zeker in het oog, want vanaf het voorjaar 2021 kan je weer coöperant worden.)

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier