Terug
Maatschappelijk Comité Sociétal

Het maatschappelijk comité heeft je nodig

NewB draait in de eerste plaats om waarden en om de wil ons geld in te zetten voor een betere samenleving. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze mooie woorden geen holle woorden worden?

Mooipraterij?

Hoeveel ethische projecten raakten er al niet afgeleid van hun nobele doelen door compromissen en vriendendiensten? Op tijd en stond herinnert een schandaal ons eraan dat zelfs met de beste bedoelingen ter wereld misbruik altijd mogelijk is.

Vastbesloten om niet af te wijken van haar missie, verankerde NewB al bij de oprichting enkele kernwaarden in de statuten van de coöperatie. In plaats van de controle op het respect voor die waarden alleen over te laten aan de democratische stem van haar leden, richtte NewB een onafhankelijk comité op met als specifieke opdracht erover te waken dat NewB trouw blijft aan haar oorspronkelijke project.

Rapportering

Op dit moment bestaat het maatschappelijk comité uit 13 vrijwilligers. Ze zijn onafhankelijk en hebben een mandaat om alle niveaus van de coöperatie door te lichten om ervoor te zorgen dat NewB in haar werking de waarden respecteert.

Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt het comité verslag uit over de vastgestelde verbeteringen en verbeterpunten met betrekking tot de verschillende waarden. Zo kunnen coöperanten geïnformeerde beslissingen nemen en er mee op letten dat de toekomstige bank hun waarden blijft onderschrijven.

De leden van het maatschappelijk comité kunnen zich voor hun taak baseren op het sociaal en milieuhandvest, de operationele vertaalslag van de waarden.

Het maatschappelijk comité zoekt nieuwe leden

De lancering van de bank betekent ook nieuwe uitdagingen voor het maatschappelijk comité in zijn rol als bewaker van de waarden van NewB. Om die taak naar behoren uit te voeren, zoekt het comité versterking.

Als lid van het maatschappelijk comité zet je je mee in voor een belangrijke evolutie, namelijk de verduurzaming en het rechtvaardiger maken van de financiële sector. Je zorgt er mee voor dat NewB, als waardegedreven nieuwkomer in de sector, niet van haar pad afwijkt.

Ben je al coöperant van NewB, dan ben je ongetwijfeld overtuigd van het project. Wil je je ook graag actief inzetten voor het welslagen van NewB als onafhankelijke bewaker van de waarden, laat het ons dan zeker weten!

 

Praktische informatie:

•             Kandidaten moeten coöperant zijn van NewB.

•             Aansluiten bij het maatschappelijk comité gebeurt in eigen naam en lidmaatschap is op vrijwillige basis.

•             Het comité vergadert ten minste één keer per maand en de vergaderingen duren ten minste twee uur. De agendapunten worden voorbereid door werkgroepen samengesteld uit leden van het maatschappelijk comité. De werkgroepen komen maximaal een keer per week bij elkaar (voor ongeveer anderhalf uur). Elk lid kan kiezen bij welke werkgroepen zij·hij aansluit in functie van beschikbaarheid en interesses.

•             Onkosten die leden maken worden terugbetaald, maar verder betreft het een onbezoldigde functie op vrijwillige basis. Mandaten lopen drie jaar en kunnen worden verlengd.

•             Vergaderingen gaan door via videoconferentie of in de kantoren van NewB in Brussel (op 10 minuten wandelen van station Brussel Noord).

 

Interesse?

Stuur ons vóór 2 april je kandidatuur via deze link.

De weerhouden kandidaturen worden voorgesteld op de algemene vergadering van 12 juni 2021.

Info-moment

Voel je je geroepen, maar nog niet helemaal? Het maatschappelijk comité organiseert een online infosessie op 20 maart tussen 14 en 15u. Je kan in gesprek gaan met de huidige leden hen je vragen stellen. Wil je deze sessie graag bijwonen, schrijf je in per mail en stel meteen eventuele vragen die je al zou hebben: [email protected] . Je bent zeer welkom.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier