Terug
Nicolas

Loopt het allemaal mis bij NewB?

Eerst en vooral: nee, helemaal niet. De voorbije week verschenen (vooral in de Franstalige pers) nogal wat alarmerende berichten over NewB. Het leek wel opstappende directeurs, financiële verliezen en gebrek aan transparantie al wat de klok slaat. Graag geven we wat duiding voor wie zich zorgen maakte door die berichtgeving. Want al is nog niet alles perfect, het gaat juist prima met onze coöperatieve bank.

 

Twee directeurs zeggen vaarwel

 

Met de lancering van de bankactiviteiten is onze coöperatie niet langer zomaar een project, maar wel een volwaardige bank in de handen van burgers. Een fundamenteel andere tijd breekt aan en brengt andere uitdagingen met zich mee. Op organisatorisch, structureel, maar ook op menselijk vlak wijzigt er heel wat voor NewB. Dat is de context waarin twee leden van het directiecomité NewB vaarwel zeggen, zij het om verschillende redenen.

 

Jean-Christophe Vanhuysse, CFO (Chief Financial Officer) werkte gedurende bijna twee jaar mee aan de operationele uitbouw van onze bank. Nu die opdracht vervuld is, wil Jean-Christophe zich graag wijden aan andere projecten.

 

Frans Vandekerckhove, CRO (Chief Risk Officer) begint op 30 juni 2021 eveneens aan een nieuwe uitdaging, namelijk die van zijn welverdiende vervroegd pensioen. Hij zorgde ervoor dat de risicocontrole en -monitoringsystemen van NewB op punt staan.

  

Dat we afscheid nemen van deze twee medewerkers hoort voortaan gewoon bij de geschiedenis van onze coöperatie en het heeft allerminst een invloed op de stabiliteit van de organisatie. Het hele team wil Jean-Christophe en Frans overigens graag danken voor hun inzet en bijdragen tijdens de voorbije periode, die cruciaal was voor de oprichting van onze bank.

 

Contuïteit en opvolging verzekerd

 

Wie de agenda van de komende algemene vergadering van 12 juni heeft bekeken, weet intussen dat we Katrien Beuckelaers verwelkomen  in het directiecomité (onder voorbehoud van de goedkeuring door de toezichthouders en de AV op 12 juni). Katrien vervoegt het directiecomité van NewB als commercieel directeur. Ze zal haar ervaring inzetten bij de commerciële uitbouw van NewB. Met haar komst staan we ook een stapje verder in de diversifiëring van onze directieorganen op het vlak van gender en taal, een belangrijke ontwikkeling voor ons team.

 

En voor elk van de recente wijzigingen in onze coöperatie zijn er overigens vaste, stabiele waarden: Bernard Bayot is al sinds de oprichting van NewB voorzitter van de raad van bestuur. Tom Olinger, die de bank leidde van 2017 tot 2020 en de werking kent als zijn broekzak, is dan wel geen CEO meer, hij blijft wel betrokken bij NewB als niet-uitvoerend bestuurder.

 

Kleinere verliezen dan voorzien

 

Naast de geruchten die het vertrek van de twee directieleden begeleidden, merkten we ongerustheid over de financiële verliezen die NewB leed tijdens het voorbije jaar.

Zoals je weet dragen we transparantie hoog in het vaandel en doen we er alles aan om de coöperanten zo volledig mogelijk te informeren, ook over de financiële evolutie van NewB. In het beheersverslag, onderdeel van het jaarverslag dat we vorige week verstuurden, staat daarover het volgende:

 

Het resultaat van het boekjaar 2020 kent een verlies van € 4.878.317, tegenover een verlies

van € 4.008.746 in het vorige boekjaar. Het is beter dan de raming die op de algemene vergadering van 29 april 2020 werd voorgesteld.

 

 

De vastgestelde verliezen, die kleiner zijn dan wat werd vooropgesteld, zijn helemaal normaal in de context van een bank in de opstartfase. Neobanken als N26 of Revolut bijvoorbeeld maken nog altijd geen winst, ondanks dat ze al verschillende jaren actief zijn en met kapitaal van een heel andere grootteorde werken.

 

Besluit

 

Nee, NewB is niet in gevaar. De kracht van de coöperatie ligt bij haar leden, en dus bij jou. Er wachten ons nog een hele reeks uitdagingen, maar zolang we rekeningen blijven openen en verzekeringen en leningen blijven afsluiten is onze coöperatieve bank op de goede weg. De coöperatie gaat te werk volgens haar waarden: eerlijk, transparant en altijd met de veiligheid van coöperanten in het achterhoofd. We zijn er nu als bank en timmeren verder aan de weg, samen met jou.

 

 

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier