Terug
Jordi

Maatschappelijk verantwoord beleggen: in de methodologie van NewB staan de waarden voorop

Als je het NewB-nieuws een beetje volgt, weet je intussen dat de bank een eerste beleggingsproduct verdeelt.

Elke belegging heeft impact en die impact kan positief of negatief zijn. Als je als financiële instelling zeker wil zijn dat de investeringen die klanten doen in de eerste plaats een positieve impact hebben, heb je een stevig beleid nodig.

Dat beleid stelt enerzijds grenzen aan de (soorten) investeringen die je faciliteert, anderzijds moet je investeringen met een positieve doelstelling aanmoedigen en mogelijk maken. NewB heeft veel aandacht besteed aan haar beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen, kortweg MVB-beleid. Het beleid dat er nu staat is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de bank en haar eigenaars, de coöperanten.

Dat maakt het tot een uniek document, zowel qua inhoud als in de manier waarop het tot stand kwam. We leggen je graag uit waar de methodologie haar oorsprong vond en waarom ze zo bijzonder is. 


 Participatie 

Voor er sprake was van een beleggingsproduct, heeft NewB geluisterd naar haar coöperanten. Via een grootscheepse enquête waarop meer dan 10.000 mensen reageerden, vroeg ze hen naar hun voorkeuren en wensen aangaande dit soort producten. Uit de bevraging bleek dat die uitgingen naar een patrimoniaal of gemengd fonds met obligaties en aandelen. Het product zou in ieder geval een duurzaam beleggingsdoel moeten hebben. We vroegen de coöperanten daarom eveneens welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor hen prioritair zijn. Uit de resultaten kwamen drie van de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN naar voren als leidraad voor de ontwikkeling van het beleggingsproduct : 

Professionaliteit 

NewB heeft een team specialisten op het vlak van ESG. ESG staat voor environmental, social en governance-aspecten (ESG): milieu- , sociale en bestuursaspecten. De bank werkt samen met experten uit verschillende lidorganisaties en institutionele investeerders van NewB, waaronder Greenpeace, Financité, CNCD en CNE. Samen met NewB stelden zij de MVB-regels op. MVB staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen. NewB werkt samen met partners die gespecialiseerd zijn in het beheer van maatschappelijk verantwoorde investeringen, waaronder met name Orcadia. 

Duurzaamheid   

De selectie van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd gaat via verschillende filters. Eerst en vooral worden bepaalde sectoren totaal uitgesloten, bv. fossiele brandstoffen, nucleaire energie, wapens, tabak, gokspelen, alcohol, enz. In die sectoren zal NewB niet investeren. Daarnaast hanteert de bank een aantal minimumcriteria voor transversale sectoren op vlak van onder meer biodiversiteit, ontbossing, mensenrechten en dierenwelzijn. Ook voor overheden en staten gelden uitsluitingscriteria. Zo worden staten die bijvoorbeeld de doodstraf uitvoeren of het klimaatakkoord van Parijs niet hebben geratificeerd uitgesloten. 

Behalve de uitsluitingen van staten en bedrijven die niet voldoen aan de MVB-vereisten van NewB, verloopt de selectie via een tweede luik: de best-in-classmethode. Daarbij worden alleen de overheden en bedrijven weerhouden die in hun sector het beste scoren op sociaal, ecologisch en bestuursvlak (ESG). Bedrijven die ernstige controverses vertonen inzake ESG worden bovendien helemaal uitgesloten, net als bedrijven die voorkomen op de zwarte lijst van Financité. Die is samengesteld op basis van verschillende openbare lijsten rond vijf verschillende aspecten (mensen- en burgerrechten, sociale, ecologische en bestuurlijke aspecten). Bedrijven en overheden die erin voorkomen, voldoen niet aan de internationale afspraken die België heeft geratificeerd. 

Bovendien roept de beleggingsvennootschap haar stemrecht als aandeelhouder van de bedrijven waarin ze investeert in bij de algemene vergaderingen en beïnvloedt zo hun beslissingen. 

Hieronder staan twee schema's die de NewB MVB-beleid toelichten. Voor meer informatie over de MVB-methodologie, klik hier.

Transparantie  

NewB wil in totale transparantie met je communiceren. Op de site van NewB vind je daarom alle nodige informatie en meer over de beleggingsproducten, zoals de namen van bedrijven en overheden in het beleggingsuniversum. Een keer per jaar publiceert het fonds een verslag over haar stemgedrag en engagementen bij de bedrijven en de overheden in het beleggingsuniversum. Via deze verslagen wil NewB duidelijk rapporteren over haar manier van werken en haar engagementen, en tonen waar en hoe precies het MVB-beleid tot uitvoering komt. 

Voor meer informatie over het beleggingsproduct dat NewB verdeelt, kijk op newb.coop.

Regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen voor ondernemingen

 

Regels voor maatschappelijk verantwoord beleggen voor overheden

Hier vind je het document met uitleg over de MVI-methodologie voor de beleggingsproducten die NewB verdeelt.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier