Terug
Sigrid

NewB laat van zich horen

Vanaf eind september en gedurende een groot deel van de herfst houdt NewB een grote campagne. Je zal je coöperatieve bank horen op de radio, zien op een aantal digitale kanalen en in tijdschriften van lidorganisaties én je zal onze affiches tegenkomen in de Belgische treinstations. En jij kan natuurlijk ook helpen: NewB heeft veel van haar bekendheid te danken aan mond-aan-mondreclame. 

Waarom deze campagne?

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het bankaanbod van NewB. Negen maanden geleden openden de eerste coöperanten een rekening. Dit voorjaar werden de Groene Kredieten voor particulieren gelanceerd. Verzekeringen (voor uw fiets, auto en woning) bleef NewB al die tijd aanbieden. Als kers op de taart is er nu de betaalkaart, die het basisaanbod voor particulieren vervolledigt. 

Maar onze coöperatieve bank kan pas sterker staan als de coöperanten ook klant worden. De bedoeling van de campagne is daarom tweeledig: enerzijds de coöperanten informeren en hen overtuigen om klant te worden van hun eigen bank, anderzijds nieuwe mensen bereiken en aantrekken. Vooral in Nederlandstalig België kan NewB wat extra naamsbekendheid gebruiken. 

Waarom nu?

Wanneer de campagne begint te lopen, is de bank bijna een jaar operationeel. Met de betaalkaart is het basisaanbod voor particulieren volwaardig. Nu de vakantieperiode op zijn einde loopt, leek het ons het ideale moment om actief en met trots naar buiten komen. 

Ook covid heeft een invloed gehad op de timing. Nu er eindelijk licht aan de horizon is, hopen we dat in september meer mensen weer naar hun werk kunnen gaan, met de trein, waardoor we hopelijk meer mensen kunnen bereiken met onze affiches.

Want bovenal is het van belang om het budget voor deze campagne optimaal te besteden: om met zo bescheiden mogelijke middelen zoveel mogelijk impact te creëren. Vergeleken bij de mastodonten in de financiële sector is het budget dat NewB voorbehoudt voor marketing en communicatie peanuts . (Ter vergelijking: de meeste grote banken spenderen jaarlijks in België tussen 15 en 30 miljoen euro aan publiciteit, ongeveer evenveel als wat NewB ophaalde tijdens de kapitaalcampagne.) Maar we hebben behalve onze plicht om soberheid na te streven in onze activiteiten (zie handvest) ook de verantwoordelijkheid om NewB te doen leven. Dat wil zeggen dat we klanten moeten werven. Om dat te kunnen doen, moeten die potentiële klanten NewB kennen. Voor elke beslissing rond marketing laten we ons daarom leiden door het evenwicht tussen soberheid en noodzaak.
Het materiaal dat we maken voor deze campagne is zo tijdloos mogelijk, zodat we de beelden en geluidsfragmenten zo lang mogelijk kunnen gebruiken. We werken niet met dure anonieme modellen of acteurs, maar kunnen rekenen op de vrijwillige steun van een aantal coöperanten om mee het gezicht van deze bank te zijn in de campagne. Dit maakt de campagne extra bijzonder, want we bouwen deze bank samen uit.

Details over de uitgaven voor de afdeling marketing en communicatie kan je volgend kalenderjaar terugvinden in het jaarverslag over het boekjaar 2021, net als alle andere financiële overzichten. Voorgaande versies van het verslag vind je op de documentenpagina op onze website, onder het kopje ‘Rapporten’.

Wat houdt de campagne in? 

We hebben gekozen om onze middelen zo gericht mogelijk in te zetten, rekening houdend met de kosten, die erg verschillen per medium. We zullen beeld-, klank- en grafisch materiaal maken, dat wil zeggen korte video’s, audiospotjes en affiches en advertenties en dat telkens in het Nederlands en in het Frans.
Uiteraard zullen we dit materiaal verspreiden via onze eigen kanalen (website & sociale media). 
Adverteren in mainstreammedia zoals televisie, radio en kranten is eerder duur, maar het is ook een garantie voor voldoende aandacht. We hebben ervoor gekozen om onze video’s en advertenties voorlopig niet te tonen via televisiekanalen noch in grote dagbladen, maar wel te werken met radioreclame. Vanaf 20 september zal de openbare omroep aan twee kanten van de taalgrens verspreid over drie weken spotjes uitzenden, ook via de digitale kanalen. 

De videospots zullen circuleren via sociale media en videokanalen. We weten dat we volgens het handvest zo weinig mogelijk gebruik mogen maken van de zogenaamde gafam (google, apple, facebook, amazon en microsoft), maar ook hier geldt dat we een evenwicht zoeken tussen uitgaven en voordelen voor de coöperatie. In vergelijking met de grote mediakanalen zijn deze een stuk betaalbaarder en het bereik is groot, wat onze bank ten goede komt. De uitgaven voor dit soort verspreiding beperken we tot een minimum.

Net als tijdens de kapitaalcampagne van 2019 zullen twee weken lang NewB-affiches de meeste grote Belgische treinstations verfraaien. 

Ten slotte, en dit is heel fijn, verschijnen er advertenties in publicaties en op websites van enkele lidorganisaties. NewB sloot eerder dit jaar een partnerschap met MO*-magazine. Op hun website prijkt sindsdien het logo van NewB en binnenkort publiceren we er jaarlijks een aantal redactionele stukken. 

Echte coöperanten aan het woord

In juni deden we een oproep aan alle coöperanten om een rol te spelen in de campagne. We kregen tientallen enthousiaste reacties van NewB-fans die graag het gezicht en de stem van NewB wilden zijn. Dat was heel fijn, maar het maakte de selectie er niet makkelijker op. Het voornaamste doel bij de selectie was om met 12 deelnemers zo goed mogelijk de diversiteit van de coöperatie te weerspiegelen. Dat is redelijk goed gelukt, met (bijna) evenveel vrouwen als mannen, met een evenwicht tussen Frans- en Nederlandstaligen en qua leeftijd een beetje van alles wat. De keuze om niet te werken met acteurs of foto’s uit beeldbanken was zeer bewust. We vinden het belangrijk dat we ook in onze marketing zo eerlijk en transparant mogelijk blijven. 

Volgende week starten de opnamen en de fotosessies. (Geheel ter informatie vermelden we graag dat dit voor ons een erg prettige manier is om de periode van telewerk te onderbreken!) Maar ook jij kan helpen: NewB heeft veel van haar bekendheid te danken aan mond-aan-mondreclame. Praat af en toe eens met je vrienden over jouw coöperatieve bank. Misschien zeggen zij het op hun beurt ook weer voort.

Alvast dank en tot op de radio!
 

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier