Terug
Sigrid

NewB op de EU-top over duurzaam investeren

Donderdag 7 oktober was NewB te gast op de Eurotop over duurzaam investeren. Onze voorzitter Bernard Bayot vertegenwoordigde de coöperatie op deze eerste editie van de EU Sustainable Investment Summit. Bedoeling is dat het een jaarlijks evenement wordt. De top is een van de eerste initiatieven in het kader van de European Green Deal. Die moet van Europa in 2050 het eerste volledig klimaatneutrale continent maken.

Een nieuwe richting voor Europees kapitaal

Tijdens de top, waaraan onder meer Bill Gates en H.M. koningin Máxima van Nederland deelnamen en die werd ingeleid door Ursula von der Leyen en António Guterres, bespraken vertegenwoordigers van banken, investeringsplatformen en andere instellingen hoe Europa haar kapitaalstromen een duurzamere richting kan uitsturen. Die vraag genereert natuurlijk een reeks bijkomende vraagstukken, die in de verschillende panelgesprekken werden behandeld.

Op uitnodiging van de Europese Commissie nam Bernard Bayot deel aan het gesprek Open your mind: new ways to mobilise finance for impact. De sprekers overschouwden samen de mogelijkheden en valkuilen van een veranderend investeringslandschap, waarin nieuwe structuren als fintechs, coöperaties (zoals NewB) en crowdfunding-platformen hun plaats opeisen. Een van de vragen die werd gesteld is hoe we dat allemaal gaan reguleren en of regulering investeerders niet juist wegjaagt. Maar ook op menselijk niveau rijzen er vraagstukken: in hoeverre is er sprake van een generatiekloof en waar liggen de prioriteiten van de millennials en GenZ als het gaat over toekomstbestendige investeringen?

Dit decennium moet het gebeuren

In zijn keynote-toespraak die dit gesprek inleidde benadrukte Bill Gates dat de uitdaging waar we voor staan de moeilijkste in de menselijke geschiedenis is. De uitstoot tegen 2050 tot nul reduceren zal een enorme hoeveelheid investeringen en, jawel, energie kosten. We moeten oplossingen vinden voor gigantische vraagstukken zoals het CO2-neutraal krijgen van massatransport, de staal- en betonsector. We hebben, met andere woorden, energiebronnen nodig die nog niet eens bestaan. Mensen hebben al eerder baanbrekende technologieën ontwikkeld, maar het grote verschil met vandaag is dat zij daarvoor de tijd hadden. Die luxe hebben we vandaag niet. En Europa zal partners nodig hebben. Geen enkele instelling kan dit alleen, zo zei Gates. Hij brak daarop een lans voor publiek-private samenwerkingen, die volgens hem absoluut noodzakelijk zijn voor de nodige schaalvergroting, maar hij is ervan overtuigd dat Europa goed geplaatst is om pionierswerk te verrichten. De oplossingen voor het klimaatvraagstuk moeten dit decennium worden gevonden, besloot hij.  

Synergie en DNA

Bernard Bayot nam letterlijk een speciale plek in tijdens het gesprek: hij was de enige van het vierkoppige panel die live in de studio zat. Hij mocht het gesprek openen met de ontstaansgeschiedenis van NewB en een duiding van de plek die de bank als nieuwkomer vandaag inneemt in het landschap. Roger Havenith is vicedirecteur van het Europees Investeringsfonds (EIF) en speelde in dit gesprek de misschien ondankbare rol van de vertegenwoordiger van de ‘oude’ manier van met kapitaal omgaan. Nochtans is duurzaam investeren de kern van de activiteiten van het EIF, zo zei hij. Hij is ervan overtuigd dat fintechs en andere initiatieven de klassieke instellingen heel wat hebben te leren, maar ook omgekeerd. En we zullen toch op zoek moeten gaan naar synergieën, want niemand kan dit alleen. Hij zag vooral ook uitdagingen in de meetbaarheid van de resultaten. We zullen resultaten moeten bijhouden op andere vlakken dan alleen het financiële en daarin staan we nog in de kinderschoenen.

Carola Carazzone, secretaris-generaal van Assifero en voorzitter van het Dafne-Donors en Foundations Networks in Europa ziet voor filantropische organisaties in Europa vooral een rol weggelegd bij impact investing. De 900 familiestichtingen in het netwerk kunnen een groot verschil maken, zo zei ze.

De vraag of we af zijn van het dictaat van de aandeelhouder kwam vervolgens Bernard Bayots richting uit. De NewB-voorzitter zei wat dat betreft positief te kijken naar de ontwikkelingen. Het DNA van coöperaties als NewB is fundamenteel verschillend van de oude structuren. Omdat aandeelhouders, eigenaars en klanten van de coöperatie dezelfde mensen zijn die zich achter eenzelfde doel scharen, valt die tegenstelling tussen de twee partijen weg.

De vrees bestaat dat kleinere initiatieven niet dezelfde kansen krijgen als de traditionele spelers. Maken ze wel een kans, of zullen ze uit de markt worden gespeeld? Bernard Bayot denkt dat het antwoord ligt in het kwantiteit/kwaliteitsverschil. Veel traditionele spelers zijn weliswaar dikke vissen, maar er is ook veel sprake van greenwashing en social washing, terwijl duurzaamheid ingebakken zit in het DNA van een aantal nieuwe spelers, waaronder NewB. Ook het zakelijk model van coöperatieve structuren maakt een verschil. Managers kunnen niet zomaar hun zin meer doen, ze hangen af van de beslissingen van de coöperanten. Bayot zei ook nog te denken dat Europa op de goede weg is qua regulering, al gaat het traag.

Jeugd met twaalf nullen

Die breuk met het verleden bevestigde de vierde spreker. Joseph Chandler is CEO en Executive Creative Director van Abundance Holdings. Hij had als junior van het panel de stem van de jeugd op zak. Jonge mensen, de millennials en GenZ’s, denken op langere termijn, zo zei hij, en zijn niet gediend van mooie praatjes. We mogen bovendien hun impact niet onderschatten. De twee vernoemde generaties vertegenwoordigen in de nabije toekomst zo’n 5 biljoen euro (twaalf nullen zijn dat) en zij geven om de toekomst. Hij gaf iedereen de raad zich te informeren over wat er zich afspeelt in de vuurlinie van de ontwikkelingen in de financiële wereld. Politici zullen niet alleen het beleid, maar ook zichzelf moeten hervormen en anders gaan denken.

Roger Havenith ziet het wel goedkomen, al maakt hij zich wel zorgen dat Europa zou kunnen worden ingehaald door andere markten, bijvoorbeeld de Chinese. We spreken immers over een wereldwijde uitdaging. We staan nog maar aan het begin van de transitie, zo zegt hij en benadrukte nogmaals de noodzaak aan een continuïteit in de financiële keten en aan samenwerkingen, iets waarover Bernard Bayot niet zo optimistisch is. Hij betwijfelt of het weefsel van de traditionele en nieuwe structuren wel compatibel is met elkaar.

Toch sloot onze voorzitter af met een positieve noot. De meest vertegenwoordigde leeftijd in de NewB-coöperatie is nog altijd 29 jaar, wat wil zeggen dat NewB vooralsnog toekomstbestendig is. Maar dat wisten wij natuurlijk al!

De top werd afgerond met toespraken van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commisse en verantwoordelijke voor de Green Deal en John Kerry, presidentieel klimaatgezant voor de VS.

NewB mag dan een kleine, nieuwe bank zijn, intussen staan we toch maar mooi op het wereldtoneel.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier