Terug
Caroline

NewB realiseert haar eerste zakelijk krediet

NewB realiseert haar eerste zakelijk krediet en steunt op die manier de sociale economie en één van haar 350 middenveldorganisaties: Les Tournières

Een belangrijke eerste stap voor NewB! NewB heeft midden maart een kredietlijn toegekend aan ‘Les Tournières’, een immobiliën-coöperatie met een maatschappelijk doel. Dit krediet zal de coöperatie toelaten om haar werking te intensiveren en een snel antwoord te bieden aan de nood aan behoorlijke huisvesting voor de meest kwetsbare mensen. 

Het project en de maatschappelijke impact van ‘Les Tournières’ 

De immobiliën-coöperatie ‘Les Tournières’ werd opgericht in 2003 met als missie alternatieve financiering te promoten door collectieve eigendom te stimuleren ten behoeve van maatschappelijke noden. Het doel is om gebouwen te kopen en te renoveren, om ze daarna ter beschikking te stellen van sociale, culturele of milieuverenigingen. Er worden dan burelen of huisvesting in ingericht tegen billijke prijzen, terwijl de sociale cohesie bevorderd wordt in de wijken waar ze gevestigd zijn. De coöperatie is eigenaar van een vijftiental gebouwen die met dit doel zijn opgezet. 

Dankzij deze eerste cofinanciering door NewB, W.Alter en Fin’Common, heeft de coöperatie een gebouw kunnen kopen in de wijk ‘Saint-Léonard’ in Luik, zodat de verenigingen ‘Infirmiers de rue’ en ‘Thaïs’ hun activiteiten kunnen ontwikkelen in deze volkswijk van de zogenaamde ‘cité ardente’.  

Infirmiers de Rue is een medisch-sociale organisatie die strijdt tegen dakloosheid. Ze heeft sinds jaren een zetel in Brussel, en heeft recent een vestiging geopend in Luik. Ze gaat prat op een bewezen methodologie die integratie bevordert via huisvesting, en beschikt over alle tools om in Luik een stevig huisvestingsproject te kunnen ontwikkelen. De gehele benedenverdieping van het gebouw in de Saint-Léonardstraat zal omgevormd worden tot lokalen voor deze organisatie.

Op deze benedenverdieping zal ‘Infirmiers de Rue’  beschikken over: 

Oorspronkelijk ondersteunde Thaïs personen die zich inzetten binnen het prostitutiemilieu. Vandaag houdt de vzw zich eerder bezig met families in een precaire situatie. Thaïs stelt enerzijds een opvangtehuis voor dringende huisvesting voor; en anderzijds heeft de vzw het statuut van APL (Associations de Promotion du Logement – Verenigingen voor de promotie van huisvesting) voor een langere-termijn opvang. In het kader van dat project zullen de bovenste verdiepingen van het gebouw gebruikt worden voor vrouwen die het slachtoffer werden van geweld in het Luikse. De organisatie geeft voor vrouwen die slachtoffer zijn van echtelijk geweld en één of twee kleine kinderen hebben voorrang bij sociale huisvesting (ten opzichte van de rest van de bevolking). Deze categorie vrouwen vindt namelijk vaak geen passende huisvesting via de standaard kanalen voor alleenstaande moeders met een gezin. De focus van de vzw ligt op het vinden van een grotere huisvesting voor hen. 

Eendracht maakt macht 

Drie partijen uit de wereld van de solidaire financiën die zich verenigen, dat kunnen we best een première noemen op het vlak van de financiering van de maatschappelijke economie! Het gaat om partijen die duurzame en verantwoorde financiering toelaten voor ondernemingen die mens, milieu en solidariteit centraal stellen bij hun kernactiviteiten, in plaats van winstbejag. Zij verstrekken dus financiering in lijn met hun waarden. Zo vertienvoudigen ze hun capaciteit om de sociale economie te ondersteunen!  NewB, W.Alter en Fin’Common kenden in een eerste fase samen een kredietlijn toe van meer dan 1,3 miljoen euro. 

Een nieuwe etappe voor NewB 

Voor NewB is dit een belangrijke eerste stap. Het gaat immers over het eerste zakelijk krediet voor onze coöperatieve bank. Met dit co-financieringsproject houdt NewB haar belofte door zowel de sociale economie als één van haar 350 middenveldorganisaties te ondersteunen: les Tournières. Via het krediet willen we onze waarden ‘integratie’ en ‘inclusie’ extra in de verf zetten.  

“Terwijl onze bank namelijk al een tijd kredieten aanbiedt aan particulieren, gaat het hier om het eerste toegekende krediet aan professionelen. Dit wordt het eerste krediet in een –hopelijk - lange reeks zakelijke kredieten die we progressief zullen lanceren”. 

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier