Terug
Judith

Participatie stopt niet na de algemene vergadering!

Alweer een AV achter de rug!

NewB heeft er al 17 algemene vergaderingen op zitten. Deze momenten zijn superbelangrijk voor het coöperatief leven en stellen ons ook dit keer voor nieuwe uitdagingen. Het lijkt alsof we instaan voor de regie van een televisieprogramma, terwijl het in essentie gaat over de mensen die NewB blijven waarmaken: coöperanten van vlees en bloed!

De coöperanten die aanwezig waren op de virtuele AV (16 A-leden, 986 B-leden en 6 C-leden) hebben op 12 juni gestemd voor een wijziging van de statuten waardoor we de stemmingen kunnen openen vóór de eigenlijke AV. Het doel? De participatie aan onze algemene vergaderingen verhogen. De uitdaging blijft hoe we onze leden het best kunnen informeren over onderwerpen die al te vaak aan deskundigen worden overgelaten, zodat ook zij met kennis van zaken hun stem kunnen uitbrengen. Vóór de stemmingsperiode blijven we de tijd nemen voor informatie en discussie.

De volgende keer proberen we onze coöperatieve superkrachten terug aan te spreken om tegelijkertijd een online en offline AV te organiseren waarvoor je op voorhand kan stemmen. De werkdruk zal er niet door dalen, maar dat is de prijs die we moeten betalen voor echte participatie.

In dit verband stippen we graag aan dat de AV van 12 juni veel goedkoper was dan de vorige, vooral omdat we zelf een stemplatform hebben ontwikkeld dat we volgend jaar opnieuw kunnen gebruiken. Overigens: petje af voor de IT-collega’s voor hun harde werk bij de voorbereiding van deze algemene vergaderingen.

Een stem geven aan de leden

116.000 personen laten deelnemen is geen kleinigheid. Dat is één procent van de Belgische bevolking! De uitdaging wordt des te groter als NewB tegen eind 2021 twee procent van alle Belgen vertegenwoordigt. Wat ambitie kan geen kwaad, toch?

We proberen jou dus het woord te geven en blijven de informatie zo helder mogelijk overbrengen vooraleer we jouw mening vragen. Op de AV hebben we het gezegd en het staat in het handvest: participatie is er bij NewB op verschillende niveaus. Als coöperant heb je het recht om een suggestie te doen of vraag te stellen waar echt rekening mee wordt gehouden en kan je ook mee beslissen.

Om deze participatie te formaliseren en alle processen te centraliseren hebben we labo.newb.coop gelanceerd (dat is de naam die het meeste stemmen kreeg na een interne peiling). NewB’s participatieplatform wordt een soort laboratorium waar ideeën kunnen broeien, suggesties aan alle coöperanten worden voorgelegd en we samen kunnen creëren. Zoals in elk labo is er ook hier geduld nodig om vorm te geven aan de bank van onze dromen. We kunnen niet alle ideeën meteen in de praktijk brengen. Goed bestuur in de sociale economie is geen sinecure want we kunnen uiteraard niet iedereen betrekken bij elke beslissing. Bij elk onderwerp moeten we bepalen wie het meest legitiem en deskundig/betrokken is om te weten wanneer het zinvol is die te raadplegen voordat we een nieuwe richting inslaan.

Wat vind je op ‘labo’?

Op labo.newb.coop vind je de grote enquêtes die we recent hebben afgesloten, maar ook nieuw materiaal. Dit platform gebruiken we ook om de koppen bijeen te steken met verschillende stakeholders van NewB (lidorganisaties, het maatschappelijk comité, collega's …). Bovendien vallen er verschillende participatieformules achtereenvolgens op te combineren. Zo kan een workshop met een kleine groep over een bepaald onderwerp leiden tot een peiling die wordt uitgestuurd naar de hele coöperatie.

Stap voor stap NewB doen leven!

Natuurlijk kijken we ernaar uit om jullie terug te zien bij lokale evenementen in jouw streek. Dat is precies wat we in het najaar zullen doen. We komen overal in België naar je toe om te luisteren en de langverwachte betaalkaart voor te stellen. Daarna is er nog een lange weg te gaan voor de lancering van de producten voor professionelen en de andere projecten die wij op tafel hebben liggen of die u in gedachten heeft.

Dit alles zal hand in hand moeten gaan met het commercieel succes van onze producten. Die moeten aanslaan om NewB te doen blijven bestaan na de grandioze collectieve krachttoer om de banklicentie te verkrijgen. 

Onze voorzitter Bernard Bayot herinnert ons er graag aan (op 10 van de 17 afgelopen AV’s 😉): we zitten allemaal aan het stuur van dit grote avontuur. Het jaar 2021 is (nog maar eens) cruciaal voor onze coöperatie. We moeten samen blijven bewijzen dat een duurzame ethische bank nodig en mogelijk is.

Het enige wat nog ontbreekt dat ben jij. Leef je mee?

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier