Terug
Eloise

Stijging van de ABEX-index: wat zijn de gevolgen voor uw woningverzekering?

Een indexering van de premie voor uw brandverzekeringen op basis van de ABEX-index wordt door alle verzekeraars opgenomen in het contract. Vaak maken ze van deze indexering gebruik om hun tarieven algemeen te verhogen. NewB doet dit niet, en verhoogt zijn tarieven enkel zoals de ABEX per 1 januari 2022 voorschrijft.  

Het woord "ABEX" zegt u waarschijnlijk niets, maar deze index heeft een invloed op uw verzekeringspremie.   

ABEX staat voor Association Belge des Experts of Vereniging van Belgische Experten en is een index die de ontwikkeling van de bouwprijzen weergeeft. Deze prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen en de lonen van bouwvakkers.  

Wat betekent dit voor u?  

Wanneer u een brandverzekeringen afsluit, wordt uw premie bepaald op basis van een verzekerd bedrag, d.w.z. een inschatting van de kostprijs om uw woning als nieuw op te bouwen. Deze kostprijs verandert in de loop van de tijd.  

Wanneer de bouwprijzen stijgen, stijgt ook de kostprijs voor heropbouw in geval van verlies, en dus de waarde van de schadevergoedingen die verzekeraars dan dienen uit te keren. De verzekeringspremies volgens dezelfde tendens.   

Omdat de prijs van materialen en de kosten van arbeid stijgen, stijgt de ABEX-index en dit heeft een effect op de berekening van de premie voor uw brandverzekeringen, ongeacht uw huidige polis (NewB of niet).   

De prijsstijging van de laatste maanden is vooral te wijten aan het tekort aan bepaalde grondstoffen. Door de schaarste zaten die de voorbije maanden stevig in de lift. De komende periode mag bovendien ook het doorrekenen van de gestegen levensduurte op het loon van de bouwvakker worden verwacht. 

Een verzekeringscontract voorziet in bepaalde maxima voor schadevergoedingen. Ook deze bedragen volgen de ABEX-index om overeen te stemmen met de ontwikkeling van bepaalde kosten.  Dit wil zeggen dat het dekkingsbereik dat de verzekeraar aanbiedt ook groter wordt. 

Wat betekent dit concreet in 2022?   

De ABEX – index wordt 2 keer per jaar (in mei en november) door de Vereniging van Belgische Experten berekend.  De jongste berekening leidde tot een indexcijfer van 906, wat neerkomt op een stijging van 5,6%. Het is geleden van 2007 dat de index nog zo sterk was toegenomen. Dat betekent dat de basisdekking van de brandverzekeringen die de komende maanden vervallen met dit percentage opgetrokken mogen worden.  

In tegenstelling tot vele markspelers zal NewB dit niet aangrijpen om zijn tarieven op 1 januari 2022 sterker te verhogen dan de ABEX voorschrijft.   

Wat moeten we onthouden?   

De ABEX-indexatie is niet zomaar een verhoging van de tarieven: het gaat er vooral om de ontwikkeling van de bouwprijzen weer te geven en van de interventiegrenzen die een invloed hebben op uw verzekeringspremie.  

Ontdek onze woningverzekering  

Een vraag over verzekeringen? Neem contact met ons op!  Ons team staat tot uw beschikking:   

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier