Terug
Louis

Verzekeringen: wat heeft NewB eraan?

Kort gezegd: heel veel!

Dankzij jou en je onophoudelijke steun gaat NewB vooruit. Het aantal geopende rekeningen groeit gestaag, net als de toegekende Groene Kredieten. Deze zomer is de bankkaart er. Dat komt allemaal door jou: hartelijk dank! De weg is nog lang, maar we begaan hem vol vertrouwen. Rome is tenslotte ook niet op één dag gebouwd.

Graag herinneren we je eraan dat NewB niet alleen bankdiensten aanbiedt, maar ook interessante verzekeringspolissen. We zijn ons ervan bewust dat verzekeringen niet meteen het meest sexy onderwerp zijn bij het aperitief, maar misschien is het toch niet slecht om er eens over te praten.

In de huidige economische context, met onder meer de rente die historisch laag staat, blijven de verzekeringen een cruciaal element voor de financiële gezondheid van onze coöperatie. Ze zitten in de kern van ons businessmodel. Dat blijft ook zo nu de eerste bankproducten beschikbaar zijn.

Verzekeringen op maat van onze coöperatie

De NewB-verzekeringen zijn op maat gemaakt van onze coöperatie: inclusief en solidair. Sommige dekkingen hebben we overigens ontworpen in co-creatie met de coöperanten.

Net als voor onze bankproducten en -diensten hebben we de ambitie om oplossingen voor te stellen die overeenstemmen met wat jij echt nodig hebt. We tekenen dus niet voor het standaardaanbod, maar werken aan toekomstbestendige verzekeringen.

Binnenkort nemen we nieuwe verzekeringen in het aanbod opnemen, maar voor het zover is zal je een enquête ontvangen. De resultaten moeten ons een beter idee geven over jouw behoeften op het vlak van verzekeringen. Als je zelf inspiratie hebt, hoef je daarop niet te wachten. Stuur je suggesties nu al naar onze ideeënbus, via het adres [email protected].

 

Naar onze verzekeringen

 

Ons team staat paraat met raad en daad, via [email protected] of 02 486 29 16

Samen verzekeren we onze toekomst!

 

Aanbod onder voorwaarden.Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden, de technisch (IPID-)fiche en de precontractuele voorwaarden. Ontvang je graag een offerte, volg dan de procedure voor offertes. De dekkingen vallen onder Belgisch recht. De contracten zijn jaarlijkse contracten die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze worden opgezegd ten minste drie maanden vóór de vervaldag. 

NewB ecv is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 115 930 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.
T: +32 2 486 29 16 - E: [email protected]; Bijstand: + 32 2 644 57 53

Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 486 29 99 of [email protected] U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen - De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. T: 02 547 58 71 of ga naar www.ombudsman.as. Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr. 3067

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier