Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit drie afgevaardigde bestuurders. De missie van het comité is ervoor te zorgen dat de strategische weg die beslist is door de algemene vergadering wordt gevolgd, toezicht te houden op het team en op de goede dagelijkse werking van NewB.