Het comité voor nominaties en verloning

Het comité voor nominaties en verloning
Het comité is belast met de selectie van geschikte kandidaten voor openstaande functies in de verschillende afdelingen van de coöperatie. De beslissingen van het comité moeten desgevallend worden bekrachtigd door de bevoegde instanties. 

Daarnaast is het comité verantwoordelijk voor het loonbeleid van NewB en de samenhang ervan. 

Samenstelling