Zij steunen ons

Banner

De institutionele investeerders van NewB

NewB telt momenteel 11 institutionele investeerders. ZIj zetten hun expertise en respectievelijke netwerken in voor de ontwikkeling van onze coöperatieve bank. Institutionele investeerders onderschrijven uiteraard de waarden van NewB.

 

finance&invest.brussels

finance&invest.brussels, de groep gevormd door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar dochterondernemingen biedt financieringsoplossingen en vervolledigt de financieringsketen voor ondernemingen die waarde creëren in het Brussels Gewest. Hoe? Door concrete oplossingen te bieden voor de financiële noden van ondernemers, op de sleutelmomenten in hun bestaan: oprichting, ontwikkeling, innovatie, internationalisering, milieutransitie, overname-overdracht. finance&invest.brussels richt zich tot twee specifieke groepen: enerzijds de start-ups, scale-ups en KMO’s (investering van 100.000 € tot 5 miljoen) en anderzijds de zeer kleine ondernemingen, de sociale ondernemingen en coöperatieven (investering van 5.000 € tot 150.000 €)

https://www.finance.brussels/nl

Financité

Financité is een beweging die burgers en verenigingen samen brengt, om bij te dragen aan het ten dienste stellen van de financiën en de economie ten behoeve van de samenleving en het milieu. Door middel van workshops, conferenties, opleidingen, onderzoek en nieuwe instrumenten informeert en mobiliseert Financité om de financiële wereld te veranderen.

https://www.financite.be/

Logo Monceau International Luxembourg

Monceau International Luxembourg

Monceau Investissements Mobiliers

Monceau Investissements Immobiliers is een vastgoedvennootschap die voor 97,9% eigendom is van de onderlinge levensverzekeringsmaatschappij Capma & Capmi en voor 2,10% van Monceau Retraite & Épargne, beide leden of dochtervennootschappen van onderlinge verzekeringsvennootschappen die lid zijn van Monceau Assurances.

https://www.monceauassurances.com/

Mutuelle Centrale de Réassurance

Mutuelle Centrale de Réassurance is de onderlinge verzekeringsmaatschappij van de Monceau-groep die gespecialiseerd is in herverzekering. Het werd in 1907 opgericht als een gemeenschappelijk herverzekeringsfonds tegen hagel. Aangezien het aan de basis ligt van Monceau Assurances, een federatie van verzekeringsmaatschappijen en onderlinge maatschappijen, is het de pijler en herverzekeraar: het bezit ongeveer 50% van de € 847 miljoen aan eigen vermogen van Monceau Assurances, waarvan het meer dan een derde van zijn activiteiten vertegenwoordigt. Het is niet onderworpen aan de verplichtingen van de aandeelhouders: het mutualistische karakter verklaart zijn loyaliteit, zijn vereiste om cycli af te schrijven, zijn vermogen om redelijke marges te genereren op termijn.

https://www.monceauassurances.com/

Smart BE

Smart is een gedeelde onderneming en coöperatie met sociaal oogmerk. Ze biedt initiatiefnemers van projecten met uiteenlopende beroepen de mogelijkheid om hun economische activiteit te ontwikkelen door de risico’s te beperken, verschillende tools te mutualiseren en hen – als loontrekkenden van Smart – een betere sociale bescherming te bieden.

https://smartbe.be/nl/

Stichting Chimay-Wartoise

De stichting Chimay-Wartoise werd opgericht in 1996 door monniken van de abdij van Scourmont. Het is de referentieaandeelhouder van alle bedrijven van de Chimay-groep, producenten van trappistenproducten van Chimay. De ambitie is om een ferment en een versnelling van de economische en sociale overgang voor de regio te zijn, die haar omringt, door bedrijven waarvan zij aandeelhouder is en als steun voor lokale ontwikkelingsacties.

https://www.chimaywartoise.be/

Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties, een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut, is actief in heel België en Europa. Als platform voor transformatieve filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.

https://www.futuregenerations.be/nl

UCLouvain & Université St Louis

De UCLouvain heeft 31.000 studenten in Brussel en Wallonië (zes campussen, waarvan Louvain-la-Neuve de belangrijkste is). Ze leidt - jonge of terugkerende - studenten op in alle disciplines.

https://uclouvain.be/

ULB

De Université libre de Bruxelles is een veelzijdige universiteit die alle disciplines en studiecycli omvat.

https://www.ulb.be/

W.Alter (by SRIW)

W.Alter financiert een alternatieve, sociale en coöperatieve economie. Zij is door de Waalse regering gemandateerd om deel te nemen in het kapitaal van NewB. Deze gedelegeerde missie ondersteunt de dynamiek van de burger die in overeenstemming is met de sociale, economische en ecologische overgangsdoelstelling van de regionale beleidsverklaring 2019 - 2024.

https://www.w-alter.be/

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier