Transparantie

NewB is gebouwd op 13 waarden die verankerd zijn in de statuten van de coöperatie. In het sociaal en milieuhandvest krijgen ze een concrete invulling. Transparantie is een van die fundamentele waarden. Daarom wil NewB er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je weet wat er met jouw geld gebeurt.

Op deze pagina vind je informatie over onze transparante werkwijze en communicatie. Het doel is zekerheid te geven over de bijdrage van NewB aan een financiële sector die positief is voor onze planeet en onze samenleving.

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de investeringen van NewB:

Opmerking: deze pagina is nieuw. We zullen ze mettertijd aanpassen in functie van de ontwikkelingen in het producten- en dienstenaanbod.

Kosten en tarieven van de producten

NewB heeft gekozen om in haar tarifering zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten van de producten en diensten in haar aanbod te blijven. Wij zijn er niet op uit om tegen elke prijs maximale winst te maken, maar willen onze activiteiten op een financieel gezonde manier organiseren.

Voor sommige producten hebben we gekozen voor het systeem van de vrije bijdrage. De klant beslist daarbij zelf hoeveel zij of hij elke maand betaalt, in functie van haar of zijn eigen middelen en in de wetenschap wat het product NewB werkelijk kost. Het systeem zorgt voor maximale inclusie: bemiddelde klanten kunnen ervoor kiezen om iets meer te betalen, waardoor klanten die het minder breed hebben, maandelijks een lager bedrag of zelfs niets kunnen betalen.

Lees meer over de tarieven van de verschillende producten:

Waarvoor gebruikt NewB het geld op jouw rekening?

NewB gebruikt het geld op de bankrekeningen om projecten te helpen financieren die positief zijn voor onze planeet en onze samenleving.

Energiebesparende verbouwingen, hernieuwbare energie, zachte mobiliteit: de NewB-kredieten zijn er voor klanten die hun steentje willen bijdragen aan de transitie.

Opmerking: op dit moment biedt NewB alleen kredieten aan voor particulieren. We communiceren zo transparant mogelijk over alle aspecten van de bank, maar om privacyredenen mogen de gegevens van deze kredieten niet openbaar worden gemaakt.

Groene kredieten van NewB

Depositobeheer & portefeuille

NewB investeert ook haar eigen middelen op een verantwoorde manier

NewB zorgt ervoor dat haar eigen middelen zo voorzichtig en verantwoord mogelijk worden geïnvesteerd om het voortbestaan van onze coöperatieve bank te kunnen verzekeren. De investeringen gebeuren volgens welbepaalde regels.

Door een beslissing van de algemene vergadering van 12 juni 2021 zijn de investeringsmogelijkheden van NewB uitgebreid. Meer bepaald mag ze sinds die datum eveneens investeren in corporate bonds, maar ook deze moeten in overeenstemming zijn met de waarden en het handvest van de coöperatie. Corporate bonds zijn obligaties uitgegeven door ondernemingen in de private of publieke sector.

De marktrente is sinds die beslissing werd genomen echter niet meer aantrekkelijk genoeg geweest om een dergelijke investering te doen. Het opstarten van deze activiteit werd daarom uitgesteld. Wanneer we de organisatorische kosten die eraan verbonden zijn meetellen, zou dit soort investeringen de coöperatie op dit moment meer kosten dan opbrengen.

Momenteel beheert NewB het grootste deel van haar liquiditeiten door het bij de NBB te plaatsen, maar dat is een tijdelijke situatie die zal evolueren in functie van de resoluties die werden gestemd op de algemene vergadering van 25 september 2021.

Onderstaand verslag geeft een idee van de portefeuille van NewB in september 2021.

Transparante informatie over onze fondsen

De beleggerswereld is tamelijk complexe materie, zeker voor wie er nieuw is. Zoals altijd wil NewB haar coöperanten zo goed mogelijk informeren. NewB doet dat via de documenten die je op deze pagina vindt en via de rubriek vaak gestelde vragen. De woordenlijst maakt je wegwijs in het beleggersjargon. In de woordenlijst vind je ook meer uitleg over de documenten die bij de fondsen horen: het prospectus van NewB Invest, de KIID of essentiële beleggersinformatie, de factsheets, de jaarverslagen van NewB Invest en de verslagen over wat actief aandeelhouderschap inhoudt. Het is aangeraden om deze informatie grondig te lezen voor je belegt in een fonds.

Uitzonderingen op de belastingplicht

NewB heeft tot op vandaag geen uitzonderingen op de belastingplicht gevraagd of gekregen.