Bijkomende optionele dekkingen

Opties om rustig te rijden

b. Veiligheid van de bestuurder

Deze verzekering dekt lichamelijke schade, invaliditeit en overlijden van de bestuurder van het verzekerde voertuig bij een ongeval door zijn schuld of zonder aanwezigheid van derden.

Deze verzekering dekt geen invaliditeit onder de 20%. Deze verzekering dekt  ook niet de ongevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), wanneer zij opzettelijk door de verzekerde zijn veroorzaakt of wanneer zij het gevolg zijn van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle.

Meer informatie

c. Rechtsbijstand

Het doel van deze garantie is het dekken van de kosten voor de verdediging van uw rechten, in der minne of in rechte. De tussenkomst betreft in het bijzonder de kosten van advocaten, expertise, tegen-experts, gerechtsdeurwaarders, ... b.v. in geval van onenigheid met de tegenpartij of onenigheid met uw garage, of tijdens de verkoop of annkoop van uw voertuig.

Deze verzekering dekt de strafrechtelijke bescherming, de burgerlijke rechtsvorderingen, de civiele bescherming, de contractuele geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de asministratieve geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de insolventie van derden, de voorshotten voor de betaling van de schade aan het verzekerde voertuig of persoonlijk letsel, de strafrechtelijke borgsom, de psychologishe bijstand na een ongeval en de reis- en verblijfkosten voor het verschijnen voor een buitenlandse rechtbank.

Deze verzekering dekt niet de schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde, die het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen of betwistingen), maar ook niet de sancties, boetes, strafrechtelijke transacties, admnistratieve transacties of wat onder de bevoegheid van internationale of hogere rechtbanken vallen.

Meer informatie

d. Bijstand

Deze garantie biedt, zowel in België als in het buitenland (in de landen opgenomen in onze algemene voorwaarden), bijstand in geval van een materieel schade, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme of brand, alsook bijstand in geval van mechanische defecten (met inbegrip van lekke banden, brandstofgebrek of verlies of diefstal van sleutels). Naast pechverhelping en slepen biedt deze dekking een vervangend voertuig voor maximaal 5 dagen en enkele andere dekkingen wanneer het incident zich in het buitenland voordoet.

Deze dekking geldt niet wanneer de schade opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde, wanneer zij het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle, wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), of het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen, betwistingen).

Meer informatie