Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Om zich op de openbare weg te begeven is het wettelijk verplicht om ten minste een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te hebben. Deze verzekering dekt, in geval van ongeval, lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden indien jij of je passagier aansprakelijk is. De BA-autoverzekering biedt ook bijstand (pechverhelping of wegslepen) op Belgisch grondgebied en binnen een straal van 30 km voor je voertuig in geval van een ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.

Deze verzekering dekt alleen de schade waarvoor de bestuurder of passagier aansprakelijk is. Als jij niet verantwoordelijk bent voor het ongeval, komt de verzekering tussen. De BA-autoverzekering dekt niet de schade aan je eigen voertuig,  noch de lichamelijke of materiële schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval en ook niet de schade aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden.

Meer informatie