Burgerlijke aansprakelijkheid

Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt, tot maximum de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de eigenaar, elke houder, elke bestuurder van het voortbewegingstoestel en elke persoon die met dit transportmiddel wordt vervoerd. 

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde (materiële schade en lichamelijk letsel aan derden) ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door het voortbewegingstoestel, in België, in een ander land van de Europese Unie of in een van de landen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit. De garantie wordt verleend voor schadegevallen die zich voordoen op de openbare weg of op openbare of particuliere terreinen. De garantie strekt zich ook uit tot het voortbewegingstoestel van derden die voor hetzelfde doel worden gebruikt als de aangewezen voortbewegingstoestel indien deze laatste tijdelijk onbruikbaar zouden zijn; alsmede tot het voortbewegingstoestel van derden dat af en toe door de verzekeringsnemer wordt gebruikt. 

De belangrijkste uitsluitingen van deze dekking zijn met name