Omnium

Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Omnium

Deze verzekering dekt, wereldwijd en tot de in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit vermelde bedragen, diefstal of poging tot diefstal van het voortbewegingstoestel, alsmede materiële schade aan het voortbewegingstoestel als gevolg van met name een val, botsing, toevallig contact (inclusief laden en lossen), vandalisme of brand, of veroorzaakt door natuurkrachten.

Deze verzekering geldt niet voor voortbewegingstoestellen waarvan de aankoopdatum meer dan 3 jaar geleden is en waarvan de aankoopfactuur, inclusief accessoires, hoger is dan het niet geïndexeerde bedrag van 10.000 EUR inclusief BTW. 

Een 24/7 bijstandsverzekering (pechverhelping, slepen, transportkosten) is inbegrepen in de Omnium, op voorwaarde dat de verzekerde zich op minstens 1 km van zijn woonplaats en tot maximum 30 km buiten de Belgische landsgrenzen bevindt, en ten belope van maximaal de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit. Naast de hieronder vermelde uitsluitingen komt de bijstandsverzekering niet tussenbeide voor storingen (pannes), die zich meer dan 2 keer tijdens hetzelfde garantiejaar voordoen.

De Omniumdekking en de bijstandsverzekering dekken niet:

Specifiek met betrekking tot diefstal of poging tot diefstal is de garantie niet van toepassing

Bovendien zijn de kleding en accessoires van de bestuurder en de accessoires van het voortbewegingstoestel (pomp, drinkfles, bel, kabels, kettingkast, verlichting, enz.) niet gedekt, en zijn afneembare apparaten - zoals een GPS, kilometerteller, camera, enz. - en banden alleen gedekt in geval van volledige diefstal. 

Specifiek met betrekking tot materiële schade is de garantie niet van toepassing op