Rechtsbijstand

Welke voortbewegingstoestellen zijn gedekt ?

Alle soorten fietsen en voortbewegingstoestellen : elektrische fiets, speedpedelec, stadsfiets, koersfiets, moutainbike, bakfiets, driewieler, tandem, scooter, skeelers, elektrische scooter, gyropod, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, elektrische rolstoel, skateboard, enz.

Rechtsbijstand

Bij een geschil dat voortvloeit uit een vordering waarbij het voortbewegingstoestel betrokken is, dekt deze verzekering, tot de in de algemene voorwaarden Mijn Mobiliteit en de algemene voorwaarden Gezinsmobiliteit vermelde maximumbedragen, de behartiging van uw juridische belangen door de toepassing van alle middelen die nodig zijn om een minnelijke, gerechtelijke of administratieve oplossing in uw voordeel te vinden. 

Deze verzekering dekt, in België en tot 30 km buiten de Belgische landsgrenzen, de verzekeringnemer en de bestuurders die in zijn huishouden wonen, zijn kinderen die het voortbewegingstoestel besturen, al dan niet wonend in zijn huishouden, zolang zij gezinstoelagen ontvangen, alsook elke persoon die het verzekerde voertuig bestuurt met toestemming van de verzekeringnemer of de eigenaar, en de inzittenden. 

De belangrijkste uitsluitingen van deze dekking zijn met name