Kosten verzekeringen

Tarieven volgens wat je nodig hebt

De tarieven van de NewB-verzekeringen zijn gebaseerd op verschillende criteria:

Kosten

NewB’s partner voor de verzekeringen is verzekeraar Monceau Générale Assurances. Samen werkten we een reeks verzekeringen uit, speciaal voor onze coöperatie.

Als verzekeringsagent draagt NewB niet rechtstreeks de risico’s verbonden aan de verschillende verzekeringspolissen (Fiets+, brand- en autoverzekering). Dat vereenvoudigt de structuur voor de kosten die bij deze activiteit horen. De grootste kosten zijn die voor ondersteunende activiteiten van verschillende aard, waaronder de huur van kantoren, de klantendienst, het salaris van andere NewB-medewerkers, juridisch advies, marketing en communicatie.

Inkomsten

De inkomsten uit de verzekeringsactiviteit komen uit de commissie die NewB krijgt voor elke verzekeringspolis die ze verkoopt. Deze inkomsten dekken de kosten en leveren een reserve op die onze coöperatie financieel stabiel houdt.

De verzekeringen spelen een belangrijke rol in het financieel plan van NewB, in het bijzonder tijdens de eerste jaren dat de bank operationeel is.

Opgelet: onderstaande kosten zijn schattingen op basis van verschillende scenario’s. De voornaamste bedoeling is om de ordegrootte weer te geven. Sommige kosten zijn moeilijker te voorspellen en kunnen variëren in functie van de prestaties van de activiteit (bijvoorbeeld in het geval van schaalvoordelen). De geschatte cijfers worden met regelmaat herzien om de werkelijke situatie zo juist mogelijk weer te geven. We blijven je transparant informeren over deze kosten, ook wanneer de situatie zou veranderen.

NewB wil een correcte prijs vragen voor elk product. NewB heeft niet als doel om de kosten van gratis diensten over te hevelen naar andere producten en diensten waarvoor ze de kost dan zou moeten verhogen.

Om een idee te krijgen van de prijzen die andere banken in België hanteren voor vergelijkbare diensten kan je terecht op de website van Wikifin, aangeboden door de FSMA. Hierbij is het goed te weten dat NewB je geld niet investeert in schadelijke ondernemingen of sectoren zoals wapenhandel.

Als je meer informatie wil over de tarieven en kosten verbonden aan je rekening(en), contacteer ons dan gerust via info@newb.coop.