Optionele dekkingen

Burgerlijke aansprakelijkheid familiale

deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, inwonende personen, zijn kinderen of die van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die fiscaal ten laste zijn, huishoudelijk personeel, familiale hulp, kinderoppassen of huisdieroppassen en minderjarige kinderen onder zijn hoede. 
Deze verzekering dekt de niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wereldwijd voor materiële schade of lichamelijke letsels die hij in zijn privéleven aan derden toebrengt.

De verzekering dekt o.a. de schade veroorzaakt door dieren op het erf, paarden en pony’s, schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen – zelfs beroepsmatig – op rolschaatsen of met een elektrische rolstoel en schade veroorzaakt door het recreatief gebruik van drones die enkel privélocaties overvliegen.
De voornaamste uitsluitingen van deze verzekering zijn schades waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verplichte wettelijke verzekering, schade veroorzaakt door de jacht, schade aan gebouwen die u huurt of bewoont, net als schade aan de inboedel, schade veroorzaakt door een verzekerde van 16 jaar of ouder die deze schade opzettelijk of als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand veroorzaakt heeft.

Diefstal en vandalisme

Deze dekking is enkel van toepassing op de inhoud die verzekerd is in het Pack Binnen en dekt de verdwijning van de inhoud of de schade aan de inhoud als gevolg van poging tot diefstal of diefstal met geweld, inbraak, inklimming, gebruik van valse sleutels, gestolen sleutels, vandalisme of kwaad opzet.
Zelfs als u enkel de inhoud verzekert en niet het gebouw vergoeden wij ook de schade aan het gebouw veroorzaakt door de hierboven vermelde gevallen. 
De voornaamste uitsluitingen van deze dekking zijn de diefstal en de beschadiging van zaken die zich bevinden in de tuin, op koertjes, terrassen of balkons en in gemeenschappelijke delen, diefstal of beschadiging als gevolg van een daad van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opklimmende of dalende lijn. Dieren, gemotoriseerde wagens en zaken die zich bevinden in een gebouw dat minder dan 250 nachten per jaar wordt bewoond, zijn ook niet inbegrepen in deze dekking.

Rechtsbijstand woning 

Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die de woning en/of de inhoud dekt, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten. 
De voornaamste uitsluitingen zijn schades in verband met de rechten over huurwaarborgen, de rechten van mede-eigenaarschap, milieurechten, contractuele schade, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden en boetes.

Rechtsbijstand familiale

Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die uw aansprakelijkheid dekt in uw privéleven, behartigen wij uw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in uw voordeel te bekomen.
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
De voornaamste uitsluitingen zijn schadegevallen ten gevolge van het gebruik door de verzekerde van een luchtvaartuig of bepaalde boten, schade ten gevolge van de jacht, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde en schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden.