Pack Buiten

Pack buiten

Als u de bescherming van de woning en de inhoud hebt gedekt in het Pack Binnen, kan u het Pack Buiten onderschrijven, dat zowel gebouw als inhoud dekt.

Wat verstaat men onder de dekking ‘gebouw’ in het Pack Buiten? Alle aangrenzende niet-afgesloten constructies of niet aangrenzende constructies aan het gebouw van het Pack Binnen (carports, pergola’s, tuinhuisjes, zwembaden, …) op voorwaarde dat zij zich op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres bevinden. Dit omvat ook alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen, …) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden, alle omheiningen (zelfs plantaardige omheiningen), binnenhoven, terrassen, gazons, bomen, struiken en planten.

Wat verstaat men onder ‘inhoud’? Het geheel van roerende goederen (grasmaaier, pingpongtafel, trampoline, fietsen, barbecue, tuinmeubelen, …) en huisdieren die zich bevinden in het gebouw of in de tuin gedekt door het Pack Buiten en waarvan u eigenaar bent of die aan u werden toevertrouwd of die van uw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel, …), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .
Het Pack Buiten verzekert u tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten, …). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld wanneer de brand in uw woning overslaat naar die van uw buur of als er een dakpan van uw woning op een geparkeerde wagen valt).


De voornaamste uitsluitingen van het Pack Buiten zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest, …