Voordelen: Waarom coöperant worden?

Als coöperant of lid van NewB heb je heel wat rechten en voordelen.

Meebouwen aan een baanbrekend initiatief

Als coöperant bouw je mee aan een baanbrekend en zeer ambitieus plan: het oprichten van een nieuwe coöperatie, die het anders zal aanpakken dan de klassieke banken die in België actief zijn. Zo schrijf je mee geschiedenis op een moment dat het er echt toe doet. NewB wil een sobere, participatieve en transparante spaarbank opbouwen, die de haar toevertrouwde deposito’s vooral wil laten renderen in de lokale economie. Daartoe biedt NewB haar coöperanten in 2015 zo snel mogelijk duurzame financiële producten aan.

Klik hier als je meer wilt weten over welke bank NewB voor ogen heeft.

Deel uitmaken van een sociaal geëngageerd netwerk

Samen vormen we een heuse beweging die vindt dat een nieuwe bank meer dan nodig is, en die ook een brede maatschappelijke waaier vertegenwoordigt.

NewB wordt op deze manier een knooppunt in de Belgische civiele samenleving of middenveld: hier leren mensen en organisaties elkaar kennen en versterken ze elkaars engagementen en projecten.

Stemmen op de algemene vergadering

Alle coöperanten draaien samen aan het stuur van NewB. Minstens één keer per jaar wordt elke coöperant uitgenodigd om de algemene vergadering van NewB bij te wonen. Daar beslissen we samen over de grote strategische lijnen en timing van ons project. Bij NewB telt de stem van elke coöperant. Dat gaat als volgt.

Er zijn drie groepen coöperanten:

  • individuele burgers
  • organisaties en kleine bedrijven
  • professionele investeerders

Elke groep vormt een college. Om een voorstel op de agenda van de algemene vergadering goed te keuren, moeten alle colleges bij gewone meerderheid ‘voor’ stemmen. De stem van elk college is gelijkwaardig, ongeacht hoeveel kapitaal het vertegenwoordigt. Concreet betekent het dat voor elke beslissing een consensus dient gevonden tussen de verschillende deelgenoten.

Op deze manier willen we dat een bij NewB goedgekeurde beslissing is bekeken vanuit het standpunt van de 12 waarden, het sociale weefsel, de individuele burgercoöperant en de financiële realiteit.

Aandeelhouder worden van de nieuwe bank

Als de bank wordt opgericht, ben je als coöperant automatisch aandeelhouder van die nieuwe coöperatieve bank. Elk NewB aandeel zal dan een aandeel zijn in die bank.

Uiteraard houden aandelen een risico in! Als NewB er niet in slaagt om een banklicentie te verwerven of duurzame financiële producten succesvol aan te bieden aan haar leden, dan riskeer je je geïnvesteerde geld geheel of gedeeltelijk te verliezen Anderzijds, hoe meer burgers investeren en gebruikmaken van de diensten van hun NewB, hoe groter de slaagkansen zijn van het project. Als coöperant draag je dus zelf je steentje bij tot de succeskansen van jouw NewB.

Meepraten op het online forum

Via onze website heb je toegang tot het online platform van de coöperanten. Dat is bedoeld om alle leden dicht te betrekken bij hun coöperatie. Al sinds eind 2013 kan je er dialogeren met de andere aandeelhouders van NewB over vele zaken die ons project en onze toekomstige bank aanbelangen.

In 2014 heeft het NewB team op dit online platform de Spaarstem campagne uitgewerkt. Vanaf november 2014 spreken duizenden leden zich voor tal van thema’s uit over wat NewB later met hun spaargeld al dan niet mag financieren. Telkens hoort daar ook een discussieforum bij.

Deelnemen aan lokale fora

Niet enkel tijdens de algemene vergadering, maar het hele jaar door kan je actief meediscussiëren en beslissen over het reilen en zeilen van NewB. Dit kan via onze website, maar ook via lokale fora. NewB streeft ernaar op termijn in elke gemeente vertegenwoordigd te worden door minstens één ambassadeur. Deze ambassadeurs organiseren voor de NewB-leden in hun gemeente fora waarin suggesties ter verbetering van de werking van NewB worden besproken. Via de structuur met territoriale fora en het interforum komen die voorstellen op de agenda van de RvB. Ze kunnen ook op de agenda van de algemene vergadering komen. Het Interforum brengt zowel verslag uit aan de Raad van Bestuur als aan de Algemene Vergadering.

Kortingen bij lidorganisaties

Een aantal van onze lidorganisaties geeft kortingen aan alle mede NewB-coöperanten. Ontdek hier welke financiële voordelen jouw NewB-aandeel nu al oplevert.